przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Pomoc publiczna

Znaleziono 59 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2009-03-13 11:44:39 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok. Obowiązujący
2008-07-30 13:08:26 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartały 2008 Obowiązujący
2008-05-15 11:25:02 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2008 roku. Obowiązujący
2008-04-09 10:50:10 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok. Obowiązujący
2008-04-09 10:54:44 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla miasta Czeladź na lata 2007-2009. Obowiązujący
2008-04-09 10:43:33 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresiezadań publicznych w roku 2007. Obowiązujący
2008-04-07 12:30:34 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007. Obowiązujący
2008-02-20 15:13:24 Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-20 15:14:30 Informacja z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXXV/1081/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności .... Obowiązujący
2008-08-01 11:33:46 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2007 roku Obowiązujący
2007-12-14 11:05:48 Uchwała Nr XXVIII/293/2007 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2008 Nieobowiązujący
2008-08-01 11:04:06 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. III 2007 roku Obowiązujący
2007-09-10 08:43:00 Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku Obowiązujący
2007-09-10 08:43:34 Pomoc publiczna informacje ogólne Obowiązujący
2008-08-01 11:33:21 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 11:01:30 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. I 2007 roku Obowiązujący
2008-02-19 13:26:56 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2006 Obowiązujący
2008-08-01 11:05:41 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. IV 2006 roku Obowiązujący
2007-05-17 10:23:56 Uchwała nr VI/58/2007 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2007". Nieobowiązujący
2008-08-01 11:03:40 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. III 2006 roku Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
40251