Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 88 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ-RZM.6220.14.2019 z dnia 19 marca 2020r.

Data publikacji:
2020-03-19
Ważne do:
2020-04-09 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ-RZM.6220.14.2019 z dnia 19 marca 2020r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Adaptacja istniejącego placu po byłym składzie opału do pełnienia funkcji punktu zbierania złomu planowanego do realizacji w Czeladzi przy ul. Spacerowej".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 4.03.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach

Data publikacji:
2020-03-12
Ważne do:
2020-03-26 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 4.03.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.2.2019 z dnia 28.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania dla MLP Czeladź Sp. z o. o.

Data publikacji:
2020-03-10
Ważne do:
2020-03-24 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.2.2019 z dnia 28.02.2020r. podające do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania dla MLP Czeladź Sp. z o. o.

Ulga termomodernizacyjna sposobem na walkę ze smogiem!

Data publikacji:
2020-02-18
Ważne do:
2020-03-03 23:59:59

Szkolenie  dotyczące: Warunków i zasada korzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.708.2019.AK.RKW-2020-891 z dnia 3.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji:
2020-02-11
Ważne do:

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.708.2019.AK.RKW-2020-891 z dnia 3.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.874.2019.MW/RKW-2019.22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Data publikacji:
2020-01-14
Ważne do:
2020-01-21 23:59:59

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.874.2019.MW/RKW-2019.22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu administrowanego przez Logicor (President Polska) Sp. z o.o. zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Handlowej.

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2020-01-08
Ważne do:
2020-01-22 23:59:59

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2020-01-08
Ważne do:
2020-01-22 23:59:59

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Obwieszczenie WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:
2019-12-27 23:59:59

Obwieszczenie WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 z dnia 10.12.2019r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Data publikacji:
2019-12-10
Ważne do:
2020-01-31 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 z dnia 10.12.2019r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Drukuj Liczba odwiedzin: 35964

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl