przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 96 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r.

Data publikacji:
2020-07-02
Ważne do:
2020-07-24 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r.dot. wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia i wujasnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn."Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przstrzeniami socjalno - administracyjnymi, tow. infrastrukturą....w Będzinie

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.2.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data publikacji:
2020-06-01
Ważne do:
2020-06-22 23:59:59

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.2.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Czeladzi.

Obwieszczenie Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.05.2020r.

Data publikacji:
2020-05-28
Ważne do:
2020-06-23 23:59:59

Obwieszczenie Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.05.2020r.o toczącym się postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno administracyjnymi, tow. infrastrukturą w tym zespołami parkingów, obręb Grodziec, miasto Będzin.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020

Data publikacji:
2020-05-19
Ważne do:
2020-06-12 10:30:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 dot. " Budowy i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów - obręb Grodzic, miasto Będzin"

Informacja o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/162/2020/4945/KS z dnia 15 maja 2020 roku

Data publikacji:
2020-05-15
Ważne do:
2020-06-15 23:59:59

Informacja o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/162/2020/4945/KS z dnia 15 maja 2020 roku - dot. Przedsięwzięcia polegającego  na Wybudowaniu i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4210.66.2020.MS/RKW-2020-2242 z dnia 27.04.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji:
2020-05-11
Ważne do:
2020-05-18 11:26:13

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4210.66.2020.MS/RKW-2020-2242 z dnia 27.04.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4210.66.2020.MS/RKW-2020-2242 z dnia 17.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji:
2020-05-11
Ważne do:
2020-05-18 23:59:59

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4210.66.2020.MS/RKW-2020-2242 z dnia 17.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 01.04.2020r. zawiadamiające strony o wystąpieniu organu do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień

Data publikacji:
2020-04-16
Ważne do:
2020-04-30 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 01.04.2020r. zawiadamiające strony o wystąpieniu organu do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ-RZM.6220.14.2019 z dnia 19 marca 2020r.

Data publikacji:
2020-03-19
Ważne do:
2020-04-09 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ-RZM.6220.14.2019 z dnia 19 marca 2020r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Adaptacja istniejącego placu po byłym składzie opału do pełnienia funkcji punktu zbierania złomu planowanego do realizacji w Czeladzi przy ul. Spacerowej".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 4.03.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach

Data publikacji:
2020-03-12
Ważne do:
2020-03-26 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 4.03.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach

Drukuj
Liczba odwiedzin
37753