Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 70 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2019-08-21
Ważne do:
2019-09-29 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o śrdoowiskowych uwarunkowaniach dla "Zmiany uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź w miejscowości Czeladź na terenie obejmującym działki nr 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź dnia 8.09.2016 r."

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ.6220.1.17.2018 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Data publikacji:
2019-08-13
Ważne do:
2019-09-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ.6220.1.17.2018 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnerj w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.458.2019.MW/9050

Data publikacji:
2019-08-09
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.458.2019.MW/9050

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.001.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-08-06
Ważne do:
2019-08-23 23:59:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.001.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zwiększenie mocy przerobowej instalacj,i stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze zwiększeniem powierzchni działalności".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ.6220.1.17.2018 z dnia 16.07.2019 zawiadamiające o wystąpieniu o wydanie opinii do innych organów opiniodawczych w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-07-24
Ważne do:
2019-08-07 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ.6220.1.17.2018 z dnia 16.07.2019 zawiadamiające o wystąpieniu o wydanie opinii do innych organów opiniodawczych w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.211.2019.MW/8345 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Data publikacji:
2019-07-18
Ważne do:
2019-07-25 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.211.2019.MW/8345 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie do urządzenia wodnego, tj. kanału otwartego "SATURN", wód opadowych lub roztopowych, pochodzącychz terenu stacji GZP 110/20 kV Milowice w Sosnowcu przy ul. Szybikowej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.17.2018 w sprawie wystąpienia do pełnomocnika o złożenie wyjaśnień.

Data publikacji:
2019-06-18
Ważne do:
2019-07-16 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.17.2018 w sprawie wystąpienia do pełnomocnika o złożenie wyjaśnień w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.10.2018 z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-06-10
Ważne do:
2019-07-08 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.10.2018 z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastruykturą techniczną i układem komunkacyjnym w Czeladzi przy ul. Gdańskiej".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.10.2018 z dnia 10.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-06-10
Ważne do:
2019-07-08 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ.6220.1.10.2018 z dnia 10.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Czeladzi przy ul. Gdańskiej".

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.1.2019 z dnia 7.06.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko.

Data publikacji:
2019-06-07
Ważne do:
2019-07-11 08:28:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary nr RPPIX.6220.1.2019 z dnia 7.06.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałującego na środowisko pn. "Zwiększenie mocy przerobowej instalacji, stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze zwiększeniem powierzchni działalności" w Czeladzi na ul. Przełajskiej na działkach nr 14/6, 14/9 i 14/10.

Drukuj Liczba odwiedzin: 29616

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl