Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 83 wiadomości.

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.874.2019.MW/RKW-2019.22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Data publikacji:
2020-01-14
Ważne do:
2020-01-21 23:59:59

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.874.2019.MW/RKW-2019.22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu administrowanego przez Logicor (President Polska) Sp. z o.o. zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Handlowej.

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2020-01-08
Ważne do:
2020-01-22 23:59:59

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2020-01-08
Ważne do:
2020-01-22 23:59:59

Obwieszczenie WOŚ.6220.17.2018 Prezydenta Miasta Będzina o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Obwieszczenie WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:
2019-12-27 23:59:59

Obwieszczenie WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 z dnia 10.12.2019r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Data publikacji:
2019-12-10
Ważne do:
2020-01-31 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2019 z dnia 10.12.2019r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ.6220.1.17.2018 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2019-11-25
Ważne do:
2019-12-18 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina WOŚ.6220.1.17.2018 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej w Czeladzi".

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.421.756.2019.MW/11741 o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Data publikacji:
2019-11-18
Ważne do:
2019-12-03 23:59:59

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.421.756.2019.MW/11741 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30.10.2019 r. o wydaniu decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródłoe energii jądrowej w miejscowości Dukovany:

Data publikacji:
2019-10-30
Ważne do:
2019-11-19 23:59:59

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30.10.2019 r. o wydaniu decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródłoe energii jądrowej w miejscowości Dukovany:

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.706.2019.MW/11213 z dnia 29.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Data publikacji:
2019-10-29
Ważne do:
2019-11-25 23:59:59

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.421.706.2019.MW/11213 z dnia 29.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1.10.2019r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie wód w ramach usług wodnych

Data publikacji:
2019-10-01
Ważne do:
2019-10-15 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1.10.2019r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie wód w ramach usług wodnych

Drukuj Liczba odwiedzin: 34684

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl