przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 107 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 12.10.2020r.

Data publikacji:
2020-10-12
Ważne do:
2020-10-30 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ - RZM.6220.3.2020 z dnia 12.10.2020r. o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek ewidencyjnych nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.9.2020 z dnia 6.10.2020r.

Data publikacji:
2020-10-06
Ważne do:
2020-10-27 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.9.2020 z dnia 6.10.2020r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku od włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”, informujące strony o  przesłaniu dokumentów w celu uzyskania wymaganych opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2020 z dnia 24.09.2020r

Data publikacji:
2020-09-30
Ważne do:
2020-10-14 23:59:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2,2020 z dnia 24.09.2020r dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 62/4, 68/3, 87/3 w m. Czeladź, obręb Czeladź

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 29.09.2020r.

Data publikacji:
2020-09-29
Ważne do:
2020-10-27 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 29.09.2020r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.9.2020 z dnia 11.09.2020r.

Data publikacji:
2020-09-11
Ważne do:
2020-10-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.9.2020 z dnia 11.09.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.287m.2020.DM z dnia 31.08.2020r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawmego

Data publikacji:
2020-08-30
Ważne do:
2020-09-24 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.287m.2020.DM z dnia 31.08.2020r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawmego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 14.08.2020r.

Data publikacji:
2020-08-14
Ważne do:
2020-09-09 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 14.08. 2020r. o przesłaniu akt sprawy po uzupełnieniu do uzgodnień - dot przedsięwzięcia pn."Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przstrzeniami socjalno - administracyjnymi, tow. infrastrukturą....w Będzinie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 7.08.2020r.

Data publikacji:
2020-08-07
Ważne do:
2020-09-01 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 7.08.2020r. o terminie zakończenia postępowania w sprawie wydnia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-prodykcyjnego, z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach  nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.2.4210.296m.2020.MZ_RKW_2020_5707 z dnia 3.08.2020

Data publikacji:
2020-08-03
Ważne do:
2020-08-24 09:46:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.2.4210.296m.2020.MZ_RKW_2020_5707 z dnia 3.08.2020 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.52.2020.ML/RKW-2020-5328

Data publikacji:
2020-07-30
Ważne do:

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.52.2020.ML/RKW-2020-5328

Drukuj
Liczba odwiedzin
39459