przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 118 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 30.12.2020 roku

Data publikacji:
2020-12-30
Ważne do:
2021-01-19 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 30.12.2020 roku informujące strony o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczą i układem komunikacyjnym w Będzinie", po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 30.12.2020 roku

Data publikacji:
2020-12-30
Ważne do:
2021-01-19 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 30.12.2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczą i układem komunikacyjnym w Będzinie", po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.12.2020 roku

Data publikacji:
2020-12-14
Ważne do:
2021-01-13 12:15:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.12.2020 roku dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.9.2020 o zakończeniu postępowania.

Data publikacji:
2020-12-03
Ważne do:
2020-12-17 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.9.2020 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 30.11.2020r.

Data publikacji:
2020-11-30
Ważne do:
2020-12-15 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 30.11.2020r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105 oraz częściach działek nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 30. 11.2020

Data publikacji:
2020-11-30
Ważne do:
2020-12-15 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 30. 11.2020r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105 oraz częściach działek nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.9.2020 z dnia 26.11.2020r.

Data publikacji:
2020-11-26
Ważne do:
2020-12-15 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.9.2020 z dnia 26.11.2020r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się  co do zgromadzonego materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 26.11.2020r.

Data publikacji:
2020-11-26
Ważne do:
2020-12-15 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.4.2020 z dnia 26.11.2020r. informujące o zakończeniu do dnia 31.12.2020r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynów magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.10.2020r.

Data publikacji:
2020-10-29
Ważne do:
2020-11-16 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.10.2020r. informujące strony o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrunkturą techniczą i układem komunikacyjnym w Będzinie"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 z dnia 12.10.2020r.

Data publikacji:
2020-10-12
Ważne do:
2020-10-30 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚ - RZM.6220.3.2020 z dnia 12.10.2020r. o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek ewidencyjnych nr 6722/2 i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”.

Drukuj
Liczba odwiedzin
41504