przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Sprawozdania z budżetu

Znaleziono 602 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-05-09 14:08:32 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Obowiązujący
2024-05-09 14:08:53 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Obowiązujący
2024-05-09 14:09:00 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Obowiązujący
2024-05-09 14:08:24 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku Obowiązujący
2024-05-09 14:08:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku Obowiązujący
2024-03-01 11:26:40 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Obowiązujący
2024-03-01 11:26:44 Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Obowiązujący
2024-03-01 11:26:48 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023r Obowiązujący
2024-03-01 11:26:54 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Obowiązujący
2024-03-01 11:26:59 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Obowiązujący
2024-03-01 11:27:07 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku Obowiązujący
2024-03-01 11:27:13 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Obowiązujący
2024-03-01 11:27:17 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Obowiązujący
2023-10-30 17:54:13 Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Obowiązujący
2023-10-30 17:54:05 Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku Obowiązujący
2023-10-30 17:53:54 Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku Obowiązujący
2023-10-30 17:53:32 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Obowiązujący
2023-10-30 17:52:30 Rb-28S od początku roku do dnia 30 września roku 2023 Obowiązujący
2023-08-18 08:53:04 Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku Obowiązujący
2023-08-18 08:53:58 Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
286231