przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Pomoc publiczna

Znaleziono 63 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-05-22 08:20:26 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2023 udzielono pomocy publicznej. Obowiązujący
2023-05-25 14:08:57 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 udzielono pomocy publicznej. Obowiązujący
2022-05-23 14:10:55 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej Obowiązujący
2021-05-31 16:56:22 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej. Nieobowiązujący
2019-05-27 09:53:33 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej Nieobowiązujący
2018-10-31 11:49:34 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2017 Nieobowiązujący
2017-11-08 14:48:57 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w udzielono pomocy publicznej Nieobowiązujący
2014-07-30 12:25:54 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 Obowiązujący
2014-07-30 12:25:11 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Obowiązujący
2014-07-30 12:23:53 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 Obowiązujący
2011-06-01 10:26:52 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r. Obowiązujący
2014-07-30 12:23:05 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010 Obowiązujący
2011-01-19 12:30:29 Uchwała nr LXXIII/1285/2010 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... Zmodyfikowany
2010-05-25 13:36:17 Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 13:32:29 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 13:32:47 Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 13:28:26 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r. Obowiązujący
2009-08-03 10:02:38 Zarządzenie nr 149/2009 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego. Obowiązujący
2009-08-03 10:03:34 Zarządzenie nr 148/2009 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Krzysztofa Brzozowskiego zawodnika MKS-MOS PŁOMIEŃ Sosnowiec. Obowiązujący
2009-08-03 10:04:41 Zarzadzenie nr 147/2009 w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
60208