przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Plany zagospodarowania

Znaleziono 48 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-04-12 09:33:16 Uchwała Nr LXXIX/1043/2024 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu byłej kopalni KWK Saturn Obowiązujący
2024-04-12 09:32:58 Uchwała Nr LXXIX/1042/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu przy ul. 21 Listopada Uchylony
2023-03-02 13:52:38 Uchwała nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala Obowiązujący
2024-01-05 10:47:17 Uchwała Nr LXVI/845/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź. Obowiązujący
2022-09-30 13:53:14 Uchwała Nr LVII/713/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski. Obowiązujący
2020-10-06 08:02:43 Uchwała Nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK 86, nasypem kolejowym Obowiązujący
2020-03-05 12:21:01 Uchwała nr XX/247/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą adm. z m. Siemianowice Śl. Obowiązujący
2019-12-10 11:18:25 Uchwała Nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwaru Obowiązujący
2019-11-07 09:29:20 Uchwała XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczo Obowiązujący
2019-03-11 11:35:31 Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin Obowiązujący
2018-11-21 11:56:32 Uchwała Nr LVI/705/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec... Uchylony
2017-05-25 14:02:07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.58.2017 Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... Obowiązujący
2017-04-06 09:14:06 Uchwała Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie DK86. Uchylony
2017-04-06 09:13:33 Uchwała Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski. Uchylony
2017-03-01 13:33:00 Uchwała Nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – "Stare Piaski". Uchylony
2017-01-13 11:27:30 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.147.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXI/398/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowani... Obowiązujący
2016-05-30 09:29:08 Uchwała Nr XXV/335/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby. Obowiązujący
2016-04-06 14:14:56 Uchwała Nr XVII/255/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ul. Będzińskiej i ul. Gdańskiej Uchylony
2016-08-09 14:32:06 Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-10 sygn. akt II SA/Gl 1401/13 stwierdzający nieważność uchwały nr LV/890/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi, w części. Obowiązujący
2010-11-18 09:28:56 Uchwała nr LXXIII/1282/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym nr 3/1 i 2/2 k. m. 51 Uchylony
Drukuj
Liczba odwiedzin
46858