przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 6090 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-05-13 15:17:00 Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W KAMIENICY KONARZEWSKICH, UL. RYNEK 22 w CZELADZI”. Obowiązujący
2021-05-14 12:20:23 Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok Obowiązujący
2021-05-14 12:20:11 Zarządzenie nr 109/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2021 rok Obowiązujący
2021-05-12 10:36:29 Zarządzenie Nr 103/2021 w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżurów wakacyjnych publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2021-05-06 08:59:52 Zarządzenie Nr 102/2021 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Miasta Czeladź na 2021 r. Obowiązujący
2021-05-06 09:00:09 Zarządzenie Nr 99/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Obowiązujący
2021-05-06 09:00:56 Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie: zmian w planach finansowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-05-06 09:00:40 Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi za 2020 rok Obowiązujący
2021-04-23 11:43:44 Zarządzenie nr 97/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-04-23 11:42:48 Zarządzenie nr 96/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-04-23 11:41:35 Zarządzenie nr 95/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na 2021 rok Obowiązujący
2021-04-21 15:12:55 Zarządzenie Nr 93/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2021-04-21 15:05:29 Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Obowiązujący
2021-04-09 11:03:32 Zarządzenie Nr 87/2021w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi. Obowiązujący
2021-04-08 14:17:20 Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi. Obowiązujący
2021-04-12 15:20:18 Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya w Czeladzi. Obowiązujący
2021-04-12 15:21:01 Zarządzenie Nr 88/2021w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi. Obowiązujący
2021-04-21 15:04:40 Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Czeladź na lata 2021 - 2023” Obowiązujący
2021-04-08 14:19:38 Zarządzenie Nr 84 /2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na 2 stanowiska aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej. Obowiązujący
2021-05-04 14:39:26 Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1641328