przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 5948 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-02-23 14:08:03 Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie: wykonania aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Czeladź w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Obowiązujący
2021-02-23 14:07:26 Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie: określenia na rok szkolny 2021/2022 terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów klas III i VI do publicznych szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czeladź Obowiązujący
2021-02-17 10:46:12 Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie określenia stawek czynszu za grunty oddane przez Gminę Czeladź w dzierżawę, najem lub w czasowe korzystanie, za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach gminnych oraz za korzystanie ze słupów oświetleniowych sta Obowiązujący
2021-02-15 09:25:47 Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obowiązujący
2021-02-23 14:06:05 Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto oraz zamówień o wartości równej lub większej od 130 000 zł netto do których nie stosuje się ustawy P Obowiązujący
2021-02-08 14:39:49 Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie: zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Obowiązujący
2021-02-08 14:41:28 Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Obowiązujący
2021-02-01 15:10:28 Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź. Obowiązujący
2021-02-01 08:59:57 Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2021-02-01 08:59:41 Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2021-01-15 13:31:20 Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Obowiązujący
2020-12-31 13:42:56 Zarządzenie Nr 383/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź. Uchylony
2021-01-27 15:17:44 Zarządzeni Nr 378/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Obowiązujący
2021-01-27 15:18:16 Zarządzenie Nr 377/2020 w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, oraz zamówień o wartości równej lub większej od 130 000 zł netto do których nie stosuje się ustawy Pzp Uchylony
2021-01-22 13:30:20 Zarządzenie Nr 376/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Obowiązujący
2021-01-22 13:29:59 Zarządzenie Nr 374/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Czeladź na 2020r. Nieobowiązujący
2021-01-22 13:29:31 Zarządzenie Nr 370/2020 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Czeladź na 2020r. Nieobowiązujący
2020-12-31 09:41:02 Zarządzenie nr 369/2020 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź Obowiązujący
2021-01-12 14:32:23 Zarządzenie Nr 360/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2020 r. Obowiązujący
2020-12-17 15:29:03 Zarządzenie Nr 359/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1613134