przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 6192 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-10-26 11:34:34 Zarządzenie Nr 308/2021 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź. Nieobowiązujący
2021-10-26 11:35:00 Zarządzenie nr 303/2021 w sprawie: przygotowania i współuczestnictwa w ćwiczeniu wojewódzkim Obowiązujący
2021-10-11 10:41:47 Zarządzenie Nr 287/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-10-11 10:41:58 Zarządzenie Nr 286/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2021 r. Obowiązujący
2021-10-07 14:28:48 Zarządzenie Nr 279/2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Obowiązujący
2021-10-11 10:42:09 Zarządzenie Nr 278/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-10-11 10:41:36 Zarządzenie Nr 277/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-10-07 14:28:58 Zarządzenie Nr 269/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-10-07 14:28:33 Zarządzenie Nr 268/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2021 r. Obowiązujący
2021-09-28 09:00:00 Zarządzenie Nr 260/2021 sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiskadyrektorów w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2021-09-20 15:01:33 Zarządzenie Nr 252/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-09-20 15:01:17 Zarządzenie Nr 251/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2021 r. Obowiązujący
2021-10-08 09:25:41 Zarządzenie Nr 243/2021 w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 157 arkusz mapy 3 w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej, w dniach od 28.10.2021 r. do 02.11.2021 r. na handel zniczami i kwiatami. Obowiązujący
2021-09-07 08:53:37 Zarządzenie Nr 235/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-09-02 11:51:19 Zarządzenie nr 232/2021 informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Obowiązujący
2021-09-07 08:54:23 Zarządzenie Nr 238/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź Obowiązujący
2021-08-31 14:14:42 Zarządzenie Nr 228/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok. Obowiązujący
2021-08-31 14:14:17 Zarządzenie Nr 227/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Czeladź na 2021 r. Obowiązujący
2021-09-08 08:34:49 Zarządzenie nr 222/2021 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2021 rok Obowiązujący
2021-08-31 14:15:07 Zarządzenie Nr 220/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Czeladź” Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1704297