przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Opinie

Znaleziono 48 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-12-08 12:34:48 Uchwała Nr 4200/III/223/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024 - 2035 Obowiązujący
2023-12-08 12:36:12 Uchwała Nr 4200/III/222/2023 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-12-08 12:36:18 Uchwała Nr 4200/III/221/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem Obowiązujący
2023-05-23 13:27:34 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2023-01-30 08:58:45 Uchwała Nr 4200/III/38/2023 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2022-12-07 13:30:45 Uchwała Nr 4200/III/255/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2023 - 2035 Nieobowiązujący
2022-12-07 13:30:58 Uchwała Nr 4200/III/254/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem Nieobowiązujący
2022-11-10 14:19:31 Uchwała Nr 4200/III/220/2022 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Czeladź obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000,00 zł Nieobowiązujący
2022-10-10 09:57:20 Uchwała Nr 4200/III/212/2022 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Nieobowiązujący
2022-10-10 09:56:58 Uchwała Nr 4200/III/99/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Nieobowiązujący
2022-05-06 13:54:30 Uchwała Nr 4200/III/99/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2022-12-07 13:31:11 Uchwała 4200_III_12_2022 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2022-12-07 13:31:26 Uchwała 4200_III_11_2022 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Miasta czeladź Nieobowiązujący
2022-01-10 14:14:32 Uchwała Nr 4200/III/324/2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2022-01-10 14:14:15 Uchwała Nr 4200/III/325/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2022 - 2035 Obowiązujący
2022-01-10 14:13:53 Uchwała Nr 4200/III/323/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2022 Nieobowiązujący
2021-05-06 09:00:26 Uchwała Nr 4200/III/131/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2021-02-01 09:00:45 Uchwała Nr 4200/III/76/2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2021-02-01 09:00:22 Uchwała Nr 4200/III/75/2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-12-31 09:38:07 Uchwała Nr 4200/III/302/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
17583