przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Opinie

Znaleziono 36 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2022-05-06 13:54:30 Uchwała Nr 4200/III/99/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2022-01-10 14:14:32 Uchwała Nr 4200/III/324/2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2022-01-10 14:14:15 Uchwała Nr 4200/III/325/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2022 - 2035 Obowiązujący
2022-01-10 14:13:53 Uchwała Nr 4200/III/323/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2022 Obowiązujący
2021-05-06 09:00:26 Uchwała Nr 4200/III/131/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2021-02-01 09:00:45 Uchwała Nr 4200/III/76/2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2021-02-01 09:00:22 Uchwała Nr 4200/III/75/2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-12-31 09:38:07 Uchwała Nr 4200/III/302/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-12-31 09:38:36 Uchwała Nr 4200/III/303/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 - 2035 Obowiązujący
2020-12-31 09:38:51 Uchwała Nr 4200/III/301/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Obowiązujący
2020-09-18 10:51:10 Uchwała Nr 4200/IV/147/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Obowiązujący
2020-05-11 13:54:18 Uchwała Nr 4200/III/109/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2020-01-21 12:53:07 Uchwała Nr 4200/III/10/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Czeladź wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Nieobowiązujący
2020-01-21 12:53:23 Uchwała Nr 4200/III/9/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2019-12-18 09:18:24 Uchwała Nr 4200/III/254/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrza Miasta Czeladź. Nieobowiązujący
2019-12-18 09:18:32 Uchwała Nr 4200/III/253/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem Nieobowiązujący
2019-12-18 09:19:35 Uchwała Nr 4200/III/255/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Nieobowiązujący
2019-10-22 11:24:28 Uchwała Nr 4200/III/187/2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Czeladź informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Obowiązujący
2019-05-16 13:29:45 Uchwała Nr 4200/III/117/2019 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Czeladź obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł Obowiązujący
2019-05-07 08:57:13 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
11117