przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Podatki i opłaty lokalne

Znaleziono 112 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-05-31 16:56:12 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł Obowiązujący
2020-12-07 16:20:36 Uchwała nr XXX/373/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021 Obowiązujący
2020-12-07 16:20:23 Uchwała nr XXX/372/2020 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021 Obowiązujący
2020-05-21 12:44:09 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej. Nieobowiązujący
2020-05-21 12:43:58 Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lup opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłątę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2019 roku. Nieobowiązujący
2019-12-12 12:58:28 Uchwała nr XVII/192/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2020 Nieobowiązujący
2019-12-12 12:58:16 Uchwała nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2020 Nieobowiązujący
2019-07-02 11:36:35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Obowiązujący
2019-07-02 11:36:47 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Obowiązujący
2019-07-02 11:36:29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r.w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujący
2019-07-02 11:36:19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujący
2019-05-28 07:28:04 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018r. Nieobowiązujący
2019-01-08 10:52:33 Nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Obowiązujący
2018-12-04 12:28:40 Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019 Nieobowiązujący
2018-12-04 12:28:34 Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2019 Nieobowiązujący
2018-12-11 14:47:51 Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami Obowiązujący
2018-10-31 11:49:28 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ ZA 2017 ROK Nieobowiązujący
2018-05-10 14:19:01 Uchwała nr L/656/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Obowiązujący
2018-01-02 12:06:07 Uchwała nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/302/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Nieobowiązujący
2017-11-20 08:20:41 Uchwała nr XLIV/538/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2018. Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
93291