przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Jak załatwić sprawę w UM?

Usługi realizowane drogą elektroniczną.

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć na platformie czeladz.peup.pl lub www.gov.pl

Karty informacyjne ułatwiające poruszanie się w procedurach administracyjnych przy załatwianiu spraw w tutejszym Urzędzie Miasta znajdują się w wersji elektronicznej na platformie PeUP dostępnej pod adresem internetowym: czeladz.peup.pl oraz na platformie ogólnopolskiej dostępnej pod adresem: www.gov.pl
Karty nie udostępnione w w/w serwisach internetowych znajdziecie Państwo na samym dole artykułu.

Karty informacyjne.

W karcie informacyjnej podane są wszystkie szczegóły dotyczące trybu realizacji sprawy, terminów oraz niezbędnych dokumentów. Podane jest także miejsce składania wniosku. W celu łatwiejszego korzystania z karty informacyjnych sprawy zostały podzielone na kategorie.

Informacja dla osób niesłyszących.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Czeladź. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

Osoba posiadająca trudności w komunikowaniu się jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie:

  • - wiadomości e-mail na adres lub na adres jednego z wydziałów Urzędu,
  • - listu drogą pocztową lub złożenie go w kancelarii lub w punkcie informacyjnym Urzędu,
  • - informacji przez platformę PEUP lub ePUAP
  • lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer 32 76 37 900 lub na numer jednego z wydziałów Urzędu.


Urząd Miasta Czeladź w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie. 

Rejestr zmian strony Jak załatwić sprawę w UM?

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2015-10-30 10:47:21
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2021-12-24 08:13:35
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2021-12-24 08:13:35
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2021-12-24 08:13:35
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4047