przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź

 

Rodzaj: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Powiat:  BĘDZIŃSKI
Województwo:  ŚLASKIE
Adres:  KATOWICKA 45
Kod:  41-250
NIP:  625-10-03-163
REGON:  000515721
Kod terytorialny: 2401021
Konto: 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587
Telefon:  32 76 37 900
Fax:  32 76 33 694
email:

 CZELADZ@UM.CZELADZ.PL

Adres skrzynki podawczej na platformie czeladz.peup.pl https://czeladz.peup.pl

Adres skrzynki podawczej na platformie ogólnopolskiej

www.gov.pl, tzw. skrytka ePUAP:

/umczeladz/pisma

/umczeladz/SkrytkaESP

Burmistrz:  mgr ZBIGNIEW SZALENIEC
Zastepca Burmistrza ds. Komunalnych:  mgr inż. MAŁGORZATA SKIBA
Zastepca Burmistrza ds. Społecznych:  mgr ANDRZEJ MENTEL
Sekretarz Miasta:  mgr JOLANTA MOĆKO
Skarbnik:  mgr BOGUSŁAWA TANHOJZER

Zapraszamy Państwa na oficjalną stronę internetową http://www.czeladz.pl

Zapraszamy Państwa na geoportal gminy stronę internetową http://www.czeladz.geoportalgminy.pl

Godziny Urzędowania

  • Urząd Miasta Czeladź przyjmuje interesantów w dni robocze:
    - w poniedziałki od 7:30 do 17:00
    - od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30
    - w piątki od 7:30 do 14:00
  • Godziny otwarcia kasy w dni robocze od 7:30 do 12:00

Koordynator do spraw dostępności w mieście Czeladź

Burmistrz Miasta Czeladź, w związku z realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wyznaczył w mieście Czeladź Pana Dariusza Hetmańczyka do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie Nr 224/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w mieście Czeladź

Dane kontaktowe:

  • : +48 32 763 79 70;
  • e-mail:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych Osobowych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub  warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z umowy, i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji umowy.
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.
8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania.
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełne informacje o poprzednich wersjach Biuletynu wraz z archiwum dokumentów oraz dat publikacji dostępne są na http://archiwum.czeladz.pl

Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 4 kwietnia 2016 roku.

Rejestr zmian strony Strona główna BIP

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2012-01-11 11:18:49
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2024-04-19 08:55:56
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-04-19 08:55:56
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-04-19 08:55:56
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
278565