przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tryb bezprzetargowy

Znaleziono 45 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 34/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-07-12
Ważne do:
2021-08-02 23:59:59

Dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Spacerowej oznaczoną numerem działki 25/4 arkusz mapy 62 o powierzchni 0,0707 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
„2PU” - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej z nieprzekraczalną linią zabudowy wzdłuż wschodniej i południowej granicy całego terenu;
„3KDL” - tereny dróg publicznych - drogi klasy lokalnej w części południowej działki 25/4 na powierzchni ok. 9 m2;
- zgodnie z Uchwałą nr XXVII/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz nieruchomości nr 2/2021 przeznaczonych do oddania w najem

Data publikacji:
2021-05-19
Ważne do:

Wykaz nieruchomości nr 2/2021 przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości nr 13/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-03-18
Ważne do:
2021-04-08 23:59:59

dot. zbycia 3/4 części prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej na działce 211/1 arkusz mapy 30 o powierzchni 0,0783 ha przy ul. Strzeleckiej 28 w  Czeladzi. Tryb zbycia nieruchomości - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela 1/ 4 udziału zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz nr 44/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2020-08-03
Ważne do:
2020-08-24 23:59:59

Wykaz nr 44/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nr 43/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2020-07-31
Ważne do:
2020-08-24 23:59:59

Wykaz nr 43/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nr 36/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2020-06-18
Ważne do:
2020-07-09 23:59:59

Wykaz nr 36/2020 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wykaz nr 2/2020 dot. nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Data publikacji:
2020-06-15
Ważne do:
2020-07-06 23:59:59

dot. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej oznaczonej numerem działki 56/3 arkusz mapy 48 o powierzchni 0,0087 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów Bi.

Wykaz nr 28/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:
2020-04-06 23:59:59

dot. części nieruchomości przy ulicy Szpitalnej. Cel użyczenia: utworzenie Czeladzkiej Łąki Kwietnej - miejsca rekreacji, aktywności i zajęć terapeutycznych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

Wykaz nr 27/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:
2020-04-06 23:59:59

dot. części nieruchomości przy ulicy Szpitalnej. Cel użyczenia: strefa buforowa dla placu zabaw przyległego do Zespołu Szkół Specjalnych.

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Data publikacji:
2019-11-19
Ważne do:
2019-12-10 23:59:59

Wykaz nieruchomości nr 130/2019 przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Drukuj
Liczba odwiedzin
20239