przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - działki budowlane

Znaleziono 148 wiadomości.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 6 arkusz mapy 28 ul. Nowopogońska, Czeladź

Data publikacji:
2021-04-23
Ważne do:
2021-04-30 23:59:59

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 6 arkusz mapy 28 ul. Nowopogońska, Czeladź

Wykaz nieruchomości nr 14/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-03-18
Ważne do:
2021-04-08 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 13/5 o powierzchni 0,0233 ha, 13/6 o powierzchni 0,1635 ha, 13/7 o powierzchni 0,0148 ha, 13/8 o powierzchni 0,0584 ha arkusz mapy 13. Symbole użytków z ewidencji gruntów: RIVa - działki 13/5, 13/8; RIVb - działki 13/6, 13/7, 13/8; RV - działka 13/6.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Malinowej oznaczonej numerem działki 51/15 arkusz mapy 13 o pow. 0,8805 ha

Data publikacji:
2021-02-25
Ważne do:
2021-05-17 23:59:59

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki 51/15 arkusz mapy 13 o pow. 0,8805 ha

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonyego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2021-02-17
Ważne do:
2021-04-20 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Robotniczej oznaczonej numerem działki 68/2 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,5391 ha . Symbol użytków z ewidencji gruntów: RV, RIVb.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2020-11-30
Ważne do:
2021-01-11 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej oznaczonej numerem działki 6 arkusz mapy 28 o powierzchni 0,0459 ha.

Wykaz nieruchomości nr 102/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-11-30
Ważne do:
2020-12-21 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Robotniczej oznaczonej numerem działki 68/2 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,5391 ha.

Wykaz nieruchomości nr 78/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-11-30
Ważne do:
2020-12-21 23:59:59

dot. zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi, w okolicy ulicy Malinowej, oznaczonej numerem działki 51/15
arkusz mapy 13 o powierzchni 0,8805 ha. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Wykaz nieruchomości nr 74/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-10-16
Ważne do:
2020-11-06 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Przełajskiej wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Wykaz nieruchomości nr 73/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-10-15
Ważne do:
2020-11-05 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej oznaczonej numerem działki 6 arkusz mapy 28 o powierzchni 0,0459 ha.

Odwołanie I przetargów nieograniczonych wyznaczonych na dzień 16 lipca 2020 r.

Data publikacji:
2020-06-19
Ważne do:

dot. sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Czeladź:
- oznaczonych numerami działek: 60/6 o powierzchni 0,0181 ha, 61/6 o powierzchni
0,0188 ha, 62/6 o powierzchni 0,0302 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0671 ha
z wraz z udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9
arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie
własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

- oznaczonych numerami działek: 60/7 o powierzchni 0,0163 ha, 61/7 o powierzchni
0,0190 ha, 62/7 o powierzchni 0,0433 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0786 ha
wraz z udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9
arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie
własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

Drukuj
Liczba odwiedzin
126991