przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - działki budowlane

Znaleziono 164 wiadomości.

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 ...

Data publikacji:
2020-05-28
Ważne do:

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 ...

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 85/2 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0794 ha, 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha, 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha...

Data publikacji:
2020-05-28
Ważne do:

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 85/2 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0794 ha, 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha, 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha...

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź dz. 46/1 i 47/1 arkusz mapy 11

Data publikacji:
2020-03-20
Ważne do:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Grodzieckiej oznaczonej numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,0384 ha i 47/1 o powierzchni 0,0022 ha arkusz mapy 11

Wykaz nieruchomości nr 24/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-28
Ważne do:

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Łączkowej oznaczoną numerami działek: 60/6 o powierzchni 0,0181 ha, 61/6 o powierzchni 0,0188 ha, 62/6 o powierzchni 0,0302 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0671 ha wraz z  udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

Wykaz nieruchomości nr 23/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-28
Ważne do:

dot. zbycia iezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Łączkowej oznaczoną numerami działek: 60/7 o powierzchni 0,0163 ha, 61/7 o powierzchni 0,0190 ha, 62/7 o powierzchni 0,0433 ha arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 0,0786 ha wraz z udziałem w wysokości 1/ 2 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/9 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziałem w wysokości 1/7 udziału w prawie własności działki gruntu numer 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:

dot. sprzedaży działek 85/2 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0794 ha, 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha, 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:

dot. sprzedaży działek: 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:

dot. sprzedaży działki 85/10 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1049 ha, 85/11 arkusz mapy 2,85/12 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1060 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Wykaz nieruchomości nr 21/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Bolesława Prusa oznaczonej numerem działki 8/15 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0507 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „30MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od strony północnej i wschodniej - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz nieruchomości nr 20/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-02-21
Ważne do:

dot. zbycia iezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Bolesława Prusa oznaczoną numerem działki 8/11 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0509 ha. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „30MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieprzekraczalną linią zabudowy od strony północnej - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXXVI/462/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
154177