przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 196 wiadomości.

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2024-03-11
Ważne do:

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2024-02-20
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2024-02-05
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2024-02-05
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2024-02-05
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Data publikacji:
2024-01-16
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Mały grant - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA

Data publikacji:
2023-11-20
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Data publikacji:
2023-11-20
Ważne do:

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Mały grant - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Data publikacji:
2023-11-16
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Ogłoszenie konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2024

Data publikacji:
2023-11-03
Ważne do:

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2024

Drukuj
Liczba odwiedzin
129154