przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 143 wiadomości.

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Data publikacji:
2022-05-23
Ważne do:

Mały grant - Klub Sportowy Górnik Piaski

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2022-05-17
Ważne do:

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź.

Data publikacji:
2022-05-12
Ważne do:

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za żywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

 Treść ogłoszenia w załączeniu.

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2022-03-15
Ważne do:

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Data publikacji:
2022-03-08
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2022-02-24
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2022-02-24
Ważne do:

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2022-02-08
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2022-02-08
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2022-02-08
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj
Liczba odwiedzin
77680