przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 174 wiadomości.

Mały grant - Towarzystwo Powszechne "Czeladź"

Data publikacji:
2023-06-02
Ważne do:

Mały grant - Towarzystwo Powszechne "Czeladź"

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2023-03-16
Ważne do:

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2023-02-09
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Data publikacji:
2023-02-01
Ważne do:

Mały grant - Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2023-01-25
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2023-01-25
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2023-01-25
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź

Data publikacji:
2023-01-19
Ważne do:

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Data publikacji:
2023-01-17
Ważne do:

Mały grant - Stowarzyszenie Czeladź Biega

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2023-01-16
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Drukuj
Liczba odwiedzin
106550