przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 148 wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2021-03-03
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-12
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2021-01-05
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2020-12-22
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Data publikacji:
2020-12-10
Ważne do:

Mały grant - Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi związanej z reintegracją społeczną i zawodową” w ramach projektu pt.: "Rynek - Nowe Możliwości"

Data publikacji:
2020-12-04
Ważne do:

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi związanej z reintegracją społeczną i zawodową” w ramach projektu pt.: "Rynek - Nowe Możliwości"

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zdania

Data publikacji:
2020-10-28
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zdania

Dyrektor MOPS ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w szczególności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Data publikacji:
2020-10-28
Ważne do:

Dyrektor MOPS ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w szczególności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Drukuj
Liczba odwiedzin
80428