przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Organizacje pozarządowe

Znaleziono 148 wiadomości.

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2021

Data publikacji:
2020-10-16
Ważne do:

Ogłoszenie_konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi....na rok 2021

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Data publikacji:
2020-02-26
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Data publikacji:
2020-02-20
Ważne do:

Mały grant - Miejski Czeladzki Klub Sportowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji:
2020-02-12
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji:
2019-12-23
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Data publikacji:
2019-12-19
Ważne do:

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Drukuj
Liczba odwiedzin
80381