przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Wnioski i interpelacje Radnych

Znaleziono 978 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-01-03 14:21:22 0003.3.2023 Interpelacja Radna B.Wszołek w sprawie inteligentnego przejścia dla pieszych przy SP7 w Czeladzi Obowiązujący
2023-01-03 14:20:14 0003.2.2023 Zapytanie Radna B.Wszołek w sprawie zamontowania ławki na ul. Szybikowej w Czeladzi Obowiązujący
2023-01-03 14:19:24 0003.1.2023 Zapytanie Radna B.Wszołek w sprawie znaków poziomych na ścieżkach rowerowych Obowiązujący
2022-12-12 08:44:16 0003.55.2022 Interpelacja Radna Jolanta Ptaś w sprawie postawienia toalet miejskich z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych Obowiązujący
2022-11-24 14:14:52 0003.54.2022 Interpelacja Radna J.Ptaś w sprawie zbudowania zespołu boisk do gry w bule w obrębie Stadionu Miejskiego Obowiązujący
2022-11-08 09:11:20 0003.53.2022 Interpelacja Radna Monika Pawlik w sprawie zamontowania drugiej lampy oświetleniowej przy chodniku ul. Piaskowa 1-3 Obowiązujący
2022-11-07 12:30:18 0003.52.2022 Interpelacja Radna Jolanta Ptaś w sprawie zamontowania drzwi do pralni w budynku przy ul. Tuwima 24 Obowiązujący
2022-11-07 12:05:31 0003.51.2022 Interpelacja Radna Jolanta Ptaś w sprawie ustawienia stojaków na rowery przy placu zabaw w Parku Grabek Obowiązujący
2022-11-07 11:53:58 0003.50.2022 Wniosek Radna Jolanta Ptaś w sprawie wstawienia nowej wkładki do drzwi wejściowych do piwnicy przy ul. 17 Lipca 20 Obowiązujący
2022-11-07 11:38:34 0003.49.2022 Interpelacja Radna Jolanta Ptaś w sprawie usunięcia zapadliny nawierzchni chodnika przy ul. 17 Lipca (przy klatce ul. Szkolna 11) Obowiązujący
2022-11-04 14:00:57 0003.48.2022 Interpelacja radna B. Strzelacka w sprawie podestu na przystanku przy M1 oraz poręczy w Kopalni Kultury Obowiązujący
2022-10-27 08:16:55 0003.47.2022 Wniosek Rady P. Trybulec w sprawie instalacji kilku ławeczek w ciągu nowo wybudowanej ul. Hallera oraz wzdłuż chodnika i drogi rowerowej zlokalizowanych przy ul. Równoległej Obowiązujący
2022-10-27 08:12:49 0003.46.2022 Interpelacja Radny P. Trybulec w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych w okolicach osiedla Piłsudskiego Obowiązujący
2022-10-24 09:15:37 0003.43.2022 Wniosek Radna Patrycja Juszczyk w sprawie podjęcia działań w Biblioteczkach Plenerowych naprawienia uszkodzonych drzwiczek oraz usunięcia porastających wnętrza grzybów. Obowiązujący
2022-10-24 08:29:11 0003.42.2022 Wniosek radna Patrycja Juszczyk w sprawie zamontowania kamery w górnej Części Parku Prochownia, który miałby objąć swoim zakresem plac zabaw jak i Biblioteczki Plenerowe Obowiązujący
2022-10-24 15:25:06 0003.45.2022 Wniosek Radna Patrycja Juszczyk w sprawie zamontowania koszy zewnętrznych w Parku Grabek Obowiązujący
2022-10-24 15:23:59 0003.44.2022 Interpelacja Radna Patrycja Juszczyk w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Józefów Obowiązujący
2022-09-21 08:46:18 0003.41.2022 Wniosek Radny W. Maćkowski w sprawie wykonania w ramach prac dodatkowego odcinka drogi - ul. Spółdzielcza od ul. Ogrodowej do placyku śmietnikowego - około 20 metrów. Obowiązujący
2022-09-08 11:35:20 0003.40.2022 Zapytanie radny W. Maćkowski czy gmina Czeladź jest w posiadaniu informacji kiedy zostaną uruchomione linie metropolitalne M17 i M25 które miały przebiegać przez Czeladź. Obowiązujący
2022-09-06 09:02:42 0003.39.2022 Zapytanie Radna J.Ptaś w sprawie zastosowania napisów "ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ" przed przejściami dla pieszych Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
365828