przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Sprawozdania finansowe

Znaleziono 104 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-05-02 09:46:50 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy CZELADŹ sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Obowiązujący
2023-05-02 09:46:58 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Obowiązujący
2023-05-02 09:47:18 Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Obowiązujący
2023-05-02 09:47:42 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. Obowiązujący
2022-06-03 13:48:01 Rachunek zysków i strat za 2021 rok. Obowiązujący
2022-06-03 13:47:33 Bilans z wykonania budżetu za 2021 rok Obowiązujący
2022-06-03 13:47:22 Bilans jednostki za 2021 rok Obowiązujący
2021-07-01 14:58:56 Informacja dodatkowa za 2020 rok. Obowiązujący
2021-07-01 14:59:51 Rachunek zysków i strat za 2020 roka Obowiązujący
2021-07-01 14:59:13 Zestawienie zmian w funduszu za 2020 rok. Obowiązujący
2021-07-01 14:59:30 Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok Obowiązujący
2021-07-01 14:58:35 Bilans jednostek budżetowych za 2020 rok Obowiązujący
2020-05-20 11:10:20 Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok. Obowiązujący
2020-05-20 11:10:34 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok.. Obowiązujący
2020-05-20 11:10:44 Rachunek zysków i strat za 2019 rok. Obowiązujący
2020-05-20 11:10:57 Bilans jednostki za 2019 rok. Obowiązujący
2020-05-20 11:11:11 Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok Obowiązujący
2019-05-07 08:57:32 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok Obowiązujący
2019-05-07 08:57:21 Rachunek zysków i strat za 2018 rok Obowiązujący
2019-05-06 14:18:04 Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
66733