przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5133 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-06-02 10:46:12 Uchwała Nr LXVIII/893/2023 w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (DZ.U. z 2022 r. poz.172 z póź.zm Obowiązujący
2023-06-02 10:45:31 Uchwała Nr LXVIII/893/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Obowiązujący
2023-06-02 10:44:41 Uchwała Nr LXVIII/892/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-06-02 10:43:53 Uchwała Nr LXVIII/891/2023 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2023 rok. Obowiązujący
2023-06-02 10:43:07 Uchwała Nr LXVIII/890/2023 w sprawie wystąpienia z apelem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowej Obowiązujący
2023-06-02 10:42:06 Uchwała Nr LXVIII/876/2023 w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2022 Obowiązujący
2023-05-23 13:27:34 Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2023-05-17 14:32:58 Uchwała Nr LXVII/863/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź. Obowiązujący
2023-05-04 10:24:44 Uchwała Nr LXVII/873/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 1/9 arkusz mapy 45 położonej przy ul. Sikorskiego, w najem w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy. Obowiązujący
2023-05-04 10:24:50 Uchwała Nr LXVII/872/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 38/3 arkusz mapy nr 50, część działki nr 78/1 arkusz mapy 23, część działki nr 200 arkusz mapy 28 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, n Obowiązujący
2023-05-04 10:24:54 Uchwała Nr LXVII/871/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13 arkusz mapy nr 13, część działki nr 93/2 arkusz mapy nr 3, część działki nr 108/2 arkusz mapy nr 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowe Obowiązujący
2023-05-04 10:24:59 Uchwała Nr LXVII/870/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2023-05-02 09:46:32 Uchwała nr LXVII/869/2023 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 189/4 i 186/3 arkusz mapy 4 o powierzchni 932 m2 położonej przy ul. Wojkowickiej 17C w Czeladzi. Obowiązujący
2023-04-27 10:37:40 Uchwała Nr LVII/868/2023 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Obowiązujący
2023-04-27 10:36:39 Uchwała Nr LVII/867/2023 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego wspieranego dla osób z terenu gminy Czeladź Obowiązujący
2023-04-27 10:35:39 Uchwała Nr LVII/866/2023 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz w ośrodkach wsparcia innych niż ośrodki udzielające schronienie osobom bezdomnym Obowiązujący
2023-04-27 10:34:32 Uchwała Nr LVII/865/2023 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czeladź Obowiązujący
2023-04-27 10:33:34 Uchwała Nr LXVII/862/2023 w sprawie Przyznania Nagród Miasta Czeladź- Barbara Gruszka-Zych Obowiązujący
2023-04-27 10:31:49 Uchwała Nr LXVII/861/2023 w sprawie Przyznania Nagród Miasta Czeladź- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi Obowiązujący
2023-04-27 10:31:01 Uchwała Nr LXVII/860/2023 w sprawie Przyznania Nagród Miasta Czeladź- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Czeladzi Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1805466