przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-06-29 14:31:58 Uchwała nr XXXVIII/503/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej jako dz. 227/1 k.m. 30 na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. Obowiązujący
2021-06-29 14:31:32 Uchwała Nr XXXVIII/497/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi Obowiązujący
2021-06-29 14:31:15 Uchwała Nr XXXVIII/496/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 3/30 arkusz mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Obowiązujący
2021-06-29 14:31:47 Uchwała nr XXXVIII/507/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Obowiązujący
2021-07-07 12:53:40 Uchwała Nr XXXVIII/494/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2021/2022 Obowiązujący
2021-07-01 07:27:17 Uchwała Nr XXXVIII/495/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021 Obowiązujący
2021-07-27 14:38:19 Uchwała Nr XXXVIII/502/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 71/2 arkusz mapy 54, część działki nr 65/9 arkusz mapy 59, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-07-27 14:37:41 Uchwała Nr XXXVIII/501/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 28/56 arkusz mapy 47, część działki nr 158/6 arkusz mapy 4, część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45... Obowiązujący
2021-07-27 14:37:18 Uchwała Nr XXXVIII/500/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 26/10 arkusz mapy 47, część działki nr 22/3 arkusz mapy 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-07-27 14:36:58 Uchwała Nr XXXVIII/499/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 105/5 arkusz mapy 7, część działki nr 39/25 arkusz mapy 42, działka nr 61 arkusz mapy nr 21, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz... Obowiązujący
2021-07-27 15:08:43 Uchwała Nr XXXVIII/498/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 136/4 arkusz mapy 42, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-06-29 11:14:20 Uchwała Nr XXXVIII/508/2021 w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi Obowiązujący
2021-06-29 11:12:46 Uchwała Nr XXXVIII/493/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź Obowiązujący
2021-06-29 11:10:55 Uchwała Nr XXXVIII/492/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Obowiązujący
2021-06-29 11:09:36 Uchwała Nr XXXVIII/491/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czeladź za 2020 rok Obowiązujący
2021-06-29 11:07:48 Uchwała nr XXXVIII/490/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania Obowiązujący
2021-06-18 13:39:42 Materiały na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Czeladzi na dzień 23 Czerwca 2021 r. Obowiązujący
2021-06-09 09:26:57 Uchwała nr XXXVII/486/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM Zagłębie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obowiązujący
2021-06-09 09:27:10 Uchwała nr XXXVII/481/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 26 arkusz mapy 28 o powierzchni 0,0291 ha położonej przy ulicy Nowopogońskiej, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Obowiązujący
2021-06-09 09:29:00 Uchwała nr XXXVII/480/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Czeladź, oznaczonych numerami działek: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8 oraz 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26 o łączn Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411289