przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4933 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2022-05-26 10:06:55 Uchwała Nr L/665/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi. Obowiązujący
2022-05-27 13:36:00 Uchwała Nr L/668/2022 w sprawie wniesienia aportem prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy 21 Listopada 23 do spółki pod firmą SIM Zagłębie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sos Obowiązujący
2022-05-27 13:37:05 Uchwała Nr L/672/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2022-05-27 13:37:25 Uchwała Nr L/671/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 84/2 arkusz mapy 15, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2022-05-27 13:37:42 Uchwała Nr L/670/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 48/1, 49/1, 50/1 arkusz mapy 19, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2022-05-27 13:38:00 Uchwała Nr L/669/2022 w sprawie wyrażenia zgody zmianę wysokości udziałów i sprzedaż w nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Czeladzi przy ulicy 11 Listopada 1, 3, 5 w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych właścic Obowiązujący
2022-05-26 10:16:25 Uchwała Nr L/677/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/571/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok. Obowiązujący
2022-05-26 10:15:13 Uchwała Nr L/676/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/568/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2022 rok Obowiązujący
2022-05-26 10:14:03 Uchwała Nt L/675/2022 w sprawie skargi Pana Kazimierza W. na działalność Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Obowiązujący
2022-05-26 10:12:53 Uchwała Nr L/674/2022 w sprawie skargi na zachowanie Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Obowiązujący
2022-05-26 10:11:14 Uchwała Nr L/673/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/432/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2022-05-26 10:10:12 Uchwała Nr L/667/2022 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Czeladzi do kategorii dróg gminnych wraz z określeniem ich przebiegu Obowiązujący
2022-05-26 10:09:15 Uchwała Nr L/666/2022 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. Obowiązujący
2022-05-11 13:45:09 Uchwała Nr XLIX/654/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 97 arkusz mapy 21, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2022-05-11 13:44:57 Uchwała Nr XLIX/659/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 124 arkusz mapy nr 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2022-05-11 13:45:33 Uchwała Nr XLIX/658/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 104/19 arkusz mapy 4, część działki nr 56/17 arkusz mapy 4, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2022-05-11 13:45:45 Uchwała Nr XLIX/657/2022 sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 91/4 arkusz mapy 15, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2022-05-11 13:46:00 Uchwała Nr XLIX/656/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 32/14 arkusz mapy 41, część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, część działki nr 8/10 arkusz mapy nr 58, część działki nr 39/2 arkusz mapy nr 48, Obowiązujący
2022-05-11 12:14:06 Uchwała Nr XLIX/655/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13, część działki nr 54/15 oraz działkę nr 55/22 arkusz mapy 13, część działki nr 70/47 arkusz mapy 57, część działki nr 117 arkusz mapy nr 4 Obowiązujący
2022-05-06 13:54:30 Uchwała Nr 4200/III/99/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1566589