przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5071 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-02-03 11:12:40 Uchwała nr LXIII/810/2023 w w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej jako dz. 217 k.m. 13 położonej przy ul. Bocznej 4, na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK S Obowiązujący
2023-02-03 11:13:26 Uchwała nr LXIII/809/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2023-02-03 11:14:45 Uchwała nr LXIII/808/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 97 arkusz mapy 21, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2023-02-02 11:35:49 Uchwała Nr LXIII/817/2023 w sprawie przekazania petycji Obowiązujący
2023-02-02 11:34:53 Uchwała Nr LXIII/816/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-02-02 11:34:14 Uchwała Nr LXIII/815/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-02-02 11:33:35 Uchwała Nr LXIII/814/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-02-02 11:32:37 Uchwała Nr LXIII/813/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-02-02 11:31:35 Uchwała Nr LXIII/812/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2023-02-02 11:30:14 Uchwała Nr LXIII/811/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/770/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2023 rok. Obowiązujący
2023-02-02 11:29:07 Uchwała Nr LXIII/807/2023 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na l Obowiązujący
2023-02-02 11:27:49 Uchwała Nr LXIII/806/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem wieloletnim „Posiłek w szk Obowiązujący
2023-02-02 11:26:38 Uchwała Nr LXIII/805/2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegół Obowiązujący
2023-02-02 11:25:35 Uchwała Nr LXIII/804/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2023 - 2030” Obowiązujący
2023-02-02 11:23:57 Uchwała Nr LXIII/801/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi. Nieobowiązujący
2023-01-12 10:35:43 Uchwała Nr LXII/800/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytkó Obowiązujący
2023-01-12 10:35:07 Uchwała Nr LXII/799/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Obowiązujący
2022-12-28 09:59:28 Uchwała Nr LXI/782/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z te Obowiązujący
2022-12-28 10:05:14 Uchwała Nr LXI/769/2022 w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2023. Obowiązujący
2022-12-28 10:06:23 Uchwała Nr LXI/768/2022 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023-2035 Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1730103