przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4714 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-05-14 12:20:53 Uchwała nr XXXVI/465/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13 arkusz mapy 13, działki nr 197/9, nr 53/10, nr 54/10, nr 273/15 arkusz mapy 13, część działki nr 56/16 arkusz mapy nr 4, część działek nr Nieobowiązujący
2021-05-14 12:21:17 Uchwała nr XXXVI/464/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 67/15, część działki nr 65/14 arkusz mapy 57 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Obowiązujący
2021-05-06 09:00:26 Uchwała Nr 4200/III/131/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Obowiązujący
2021-05-04 13:53:09 Uchwała Nr XXXVI/473/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie gminnej spółki prawa handlowego "CTBS Development" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi Obowiązujący
2021-05-04 13:50:51 Uchwała Nr XXXVI/470/2021 w sprawie przekazania petycji Obowiązujący
2021-05-04 13:50:02 Uchwała Nr XXXVI/468/2021 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Obowiązujący
2021-05-04 13:48:38 Uchwała Nr XXXVI/461/2021 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2020 Obowiązujący
2021-05-04 13:46:59 Uchwała Nr XXXVI/460/2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku Obowiązujący
2021-05-04 13:44:33 Uchwała Nr XXXVI/459/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2020 rok Obowiązujący
2021-04-21 15:13:08 Uchwała Nr XXXV/458/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha położonej w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Czelad Obowiązujący
2021-04-21 15:03:54 Uchwała Nr XXXV/457/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki: 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha położonej w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Czelad Obowiązujący
2021-03-30 10:09:34 Uchwała Nr XXXIV/450/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021 Obowiązujący
2021-03-26 09:32:31 Uchwała Nr XXXIV/453/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 68 arkusz mapy 6, część działki nr 140/12 arkusz mapy nr 20, część działki nr 54/13 arkusz mapy nr 13, część działki nr 217 arkusz mapy nr 22, c Obowiązujący
2021-03-26 09:32:21 Uchwała Nr XXXIV/452/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 30/9 arkusz mapy nr 41, część działki nr 104/20 arkusz mapy nr 13, część działki nr 14/1 arkusz mapy nr 58, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej Obowiązujący
2021-03-26 09:32:03 Uchwała nr XXXIV/454/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej jako dz. 181/9 k.m. 12 na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. Obowiązujący
2021-03-25 09:18:22 Uchwała Nr XXXIV/451/2021 w sprawie przekazania petycji Obowiązujący
2021-03-25 09:17:23 Uchwała Nr XXXIV/449/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/330/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Czel Obowiązujący
2021-03-26 09:33:38 Uchwała nr XXXIII/447/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok Obowiązujący
2021-03-26 09:33:14 Uchwała nr XXXIII/446/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 - 2035 Obowiązujący
2021-03-12 10:50:49 Uchwała Nr XXXIII/445/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 286/1 arkusz mapy 21 o powierzchni 0,0156 ha położonej przy ulicy Żabiej w Czeladzi Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1398474