przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4969 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2022-08-30 09:00:37 Uchwała Nr LV/712/2022 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Czeladzi do kategorii dróg gminnych wraz z określeniem ich przebiegu Obowiązujący
2022-08-30 08:59:39 Uchwała Nr LV/711/2022 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,będących w posiadaniu Czeladzkich Wodociągów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2023-2025”. Nieobowiązujący
2022-08-18 08:53:50 Uchwała nr LIV/706/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022 - 2035 Obowiązujący
2022-08-18 08:53:03 Uchwała nr LIV/707/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok Obowiązujący
2022-07-27 10:57:04 Uchwała Nr LIV/709/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 138 arkusz mapy 25, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2022-07-22 07:55:01 UCHWAŁA NR LIV/708/2022 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi. Obowiązujący
2022-07-01 11:28:39 Uchwała nr LIII/705/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2022-07-04 12:29:44 Uchwała Nr LIII/704/2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu Obowiązujący
2022-06-28 14:23:37 Uchwała nr LII/682/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania Obowiązujący
2022-08-18 08:52:04 Uchwała nr LII/702/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2022 - 2035 Obowiązujący
2022-08-18 08:52:44 Uchwała nr LII/703/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok Obowiązujący
2022-07-08 10:56:06 Uchwała Nr LII/690/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi Obowiązujący
2022-07-01 11:26:21 Uchwała nr LII/701/2022 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na II półrocze 2022 rok Obowiązujący
2022-07-01 11:25:15 Uchwała nr LII/700/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2022-07-01 11:24:08 Uchwała nr LII/689/2022 w sprawie zamiaru dokonania zmian w adresie Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im Marii Nogajowej w Czeladzi w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego uchwałą Nr XXX/374/2016 Obowiązujący
2022-07-01 11:22:58 Uchwała nr LII/685/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Obowiązujący
2022-07-04 12:29:17 Uchwała Nr LII/691/2022 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Nasze Osiedle) Obowiązujący
2022-08-24 10:10:14 Uchwała nr LII/686/2022 w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Czeladź Obowiązujący
2022-06-30 09:57:28 Uchwała Nr LII/697/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13 i nr 55/6 arkusz mapy 13, część działki nr 140/14 arkusz mapy 20, część działki nr 97/20 i działka nr 97/19 arkusz mapy nr 56, część działk Obowiązujący
2022-06-30 09:59:03 Uchwała Nr LII/696/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 119 arkusz mapy 42, część działki nr 248/11 arkusz mapy 22, część działki nr 1/3 arkusz mapy nr 51, część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, w dzierżawę Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1641518