przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4769 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-10-05 11:45:20 UCHWAŁA NR XL/527/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/407/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na rok 2021 Obowiązujący
2021-10-05 11:43:34 UCHWAŁA NR XL/511/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie instalacji wody i kanalizacji przy ul.Legionów Obowiązujący
2021-10-11 14:25:44 Uchwała Nr XL/512/2021 w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Zimowa Obowiązujący
2021-10-15 10:23:10 Uchwała Nr XL/524/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonych numerami działek: 86 arkusz mapy 2 o powierzchni około 0,1400 ha stanowiącej własność Gminy Czeladź na 28 arkusz mapy 2 o powierzchni około 0,1400 ha stanowiącej Obowiązujący
2021-10-15 10:24:09 Uchwała Nr XL/513/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 192/5 arkusz mapy 13 o powierzchni około 0,0140 ha położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Obowiązujący
2021-10-15 10:24:50 Uchwała Nr XL/515/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 23/2, 27/2 arkusz mapy 23 o łącznej powierzchni 0,0994 ha położonej przy ulicy Gdańskiej, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Obowiązujący
2021-10-15 10:24:27 Uchwała Nr XL/523/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej numerem 35/64 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,0523 ha oraz niezabudowanej działki oznaczonej numerem 35/101 arkusz mapy 41 o powierz Obowiązujący
2021-10-15 10:24:18 Uchwała Nr XL/522/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 259 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,1437 ha położonej przy ul. Bytomskiej w Czeladzi Obowiązujący
2021-10-15 10:23:20 Uchwała Nr XL/521/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 24/10 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,3371 ha położonej przy ul. 21 Listopad Obowiązujący
2021-10-06 12:04:02 Uchwała Nr XL/514/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Czeladzi przy ulicy 11 Listopada 7, 9, 11 w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych właścicieli lokali... Obowiązujący
2021-10-11 10:41:23 Uchwała Nr XL/519/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 163/268 i nr 69/3 arkusz mapy 24, część działki nr 132 arkusz mapy 28, działka nr 130 oraz część działki nr 139 arkusz mapy 29, w dzierżawę w drodz Obowiązujący
2021-10-11 10:41:12 Uchwała Nr XL/518/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4/4 i nr 5/5 arkusz mapy 26, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2021-10-11 10:40:58 Uchwała Nr XL/517/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 67/66 arkusz mapy 12, część działki nr 217/1 arkusz mapy 27, część działki nr 14/7 arkusz mapy 16, działka nr 67 arkusz mapy 30, część działki nr 6 Obowiązujący
2021-10-05 11:52:54 Uchwała Nr XL/510/2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Czeladź Obowiązujący
2021-10-11 14:25:21 Uchwała Nr XXXIX/509/2021 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Szpitalnej z drogą gminą ul. Kombatantów w Czeladzi Obowiązujący
2021-09-28 13:39:10 Uchwała nr XXXVIII/506/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok Obowiązujący
2021-09-28 13:38:39 Uchwała nr XXXVIII/505/2021 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2035 Obowiązujący
2021-06-29 14:31:58 Uchwała nr XXXVIII/503/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej jako dz. 227/1 k.m. 30 na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o. Obowiązujący
2021-06-29 14:31:32 Uchwała Nr XXXVIII/497/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi Obowiązujący
2021-06-29 14:31:15 Uchwała Nr XXXVIII/496/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 3/30 arkusz mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1443982