przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5283 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-02-01 12:51:19 Uchwała nr LXXVII/1019/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako cześć działki nr 186 arkusz mapy 10 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Obowiązujący
2024-01-29 13:55:43 Uchwała Nr LXXVII/1025/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. Obowiązujący
2024-01-29 13:55:21 Uchwała Nr LXXVII/1024/2024 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź ne lata 2024-2035 Obowiązujący
2024-02-02 14:22:17 Uchwała Nr LXXVII/1013/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Czeladzi na kadencję 2024-2027 Obowiązujący
2024-02-01 09:20:41 Uchwała Nr LXXVII/1020/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi Obowiązujący
2024-01-31 11:20:54 Uchwała Nr LXXVII/1022/2024 w sprawie przekazania skargi według właściwości Obowiązujący
2024-01-31 11:20:18 Uchwała Nr LXXVII/1021/2024 w sprawie przekazania skargi według właściwości Obowiązujący
2024-01-31 11:19:21 Uchwała Ne LXXVII/1023/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi Obowiązujący
2024-01-31 11:14:55 Uchwała Nr LXXVII/1014/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/805/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą Obowiązujący
2024-01-31 11:12:59 Uchwała Nr LXXVII/1012/2024 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników na kadencję 2024-2027 do sądów powszechnych. Obowiązujący
2024-01-31 11:11:00 Uchwała Nr LXXVII/1011/2024 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Obowiązujący
2023-12-21 14:02:03 Uchwała Nr LXXVI/1008/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi Obowiązujący
2023-12-21 14:01:22 Uchwała Nr LXXVI/1007/2023 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu Obowiązujący
2023-12-21 14:00:35 Uchwała Nr LXXVI/1006/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników. Obowiązujący
2023-12-21 13:59:39 Uchwała Nr LXXVI/994/2023 w sprawie przyjęcia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź” Obowiązujący
2023-12-21 13:58:33 Uchwała Nr LXXVI/993/2023 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na I kwartał 2024 roku Obowiązujący
2023-12-21 13:57:23 Uchwała Nr LXXVI/992/2023 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na I kwartał 2024 roku Obowiązujący
2023-12-21 13:56:32 Uchwała Nr LXXVI/991/2023 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na I kwartał 2024 roku Obowiązujący
2023-12-21 13:55:43 Uchwała Nr LXXVI/990/2023 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na I kwartał 2024 rok Obowiązujący
2023-12-21 13:54:59 Uchwała Nr LXXVI/989/2023 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na I kwartał 2024 rok. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2008004