przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 5405 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-04-02 15:14:05 Uchwała Nr LXXIX/1059/2024 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na kwiecień 2024 rok. Obowiązujący
2024-04-02 15:13:00 Uchwała Nr LXXIX/1045/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie, części działki gruntu nr 4/106 arkusz mapy nr 31, obejmującą po6.mieszczenia w hali MOSiR w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-04-02 15:12:00 Uchwała Nr LXXIX/1041/2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku Obowiązujący
2024-04-02 15:10:54 Uchwała Nr LXXIX/1040/2024 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2023-2030 za rok 2023. Obowiązujący
2024-04-02 15:09:59 Uchwała Nr LXXIX/1039/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za rok 2023 Obowiązujący
2024-05-13 13:26:49 Uchwała Nr LXXVIII/1033/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 42 arkusz mapy nr 44, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy. Obowiązujący
2024-05-13 13:27:08 Uchwała Nr LXXVIII/1032/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103/8 oraz część działki nr 103/9 arkusz mapy nr 55, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-05-13 13:27:21 Uchwała Nr LXXVIII/1031/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-05-13 13:27:39 Uchwała Nr LXXVIII/1030/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-03-07 09:31:02 Uchwała Nr LXXVIII/1028/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2024 Obowiązujący
2024-03-07 09:38:10 Uchwała nr LXXVIII/1037/2024 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2024-2035 Obowiązujący
2024-04-25 10:22:49 Uchwała Nr LXXVIII/1035/2024 w sprawie oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 23/11 arkusz mapy 47 o powierzchni 0,0839 ha, stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej przy ulicy Zwycięstwa 6 w Czeladzi. Obowiązujący
2024-03-07 09:31:22 Uchwała Nr LXXVIII/1029/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki nr 98/3 arkusz mapy 20, obręb Czeladź, o powierzchni 0,0026 ha położonej przy ulicy Kilińskiego w Czeladzi. Obowiązujący
2024-03-07 09:31:56 Uchwała Nr LXXVIII/1036/2024 w sprawie zgody na nabycie do gminnego zasobu zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 263 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,0303 ha położonej przy ul. Bytomskiej 62 w Czeladzi. Obowiązujący
2024-03-07 09:32:22 Uchwała Nr LXXVIII/1038/2024 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok Obowiązujący
2024-03-07 09:32:53 Uchwała Nr LXXVIII/1034/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki nr 186/1 arkusz mapy 10 w drodze w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2024-03-19 12:13:37 Uchwała Nr LXXVIII/1027/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź dodatków: za wysługę la Obowiązujący
2024-03-19 12:13:19 Uchwała Nr LXXVIII/1026/2024 w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych Nieobowiązujący
2024-02-01 12:51:19 Uchwała nr LXXVII/1019/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako cześć działki nr 186 arkusz mapy 10 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców Uchylony
2024-05-13 13:27:53 Uchwała Nr LXXVII/1018/2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
2116187