przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-01-04 11:31:21 Uchwała Nr XXXI/402/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok Obowiązujący
2021-01-04 11:30:09 UCHWAŁA NR XXXI/401/2020 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2021 rok. Obowiązujący
2021-01-05 13:06:44 Uchwała Nr XXXI/413/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ... Obowiązujący
2021-01-05 13:06:09 Uchwała Nr XXXI/414/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska Obowiązujący
2021-01-11 09:21:33 Uchwała nr XXXI/423/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Widokowa) Obowiązujący
2021-02-08 14:42:23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.1054.2020 Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/389/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalny Uchylony
2021-02-08 14:41:58 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.1053.2020 Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/390/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź. Uchylony
2020-12-31 09:38:07 Uchwała Nr 4200/III/302/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrza Miasta Czeladź Obowiązujący
2020-12-31 09:38:51 Uchwała Nr 4200/III/301/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Obowiązujący
2021-03-22 10:28:30 Uchwała Nr XXX/391/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok Obowiązujący
2020-12-07 16:20:36 Uchwała nr XXX/373/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2021 Obowiązujący
2020-12-07 16:20:23 Uchwała nr XXX/372/2020 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2021 Obowiązujący
2020-12-07 16:19:52 Uchwała nr XXX/395/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Nieobowiązujący
2020-12-07 12:55:32 Uchwała nr XXX/394/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Nieobowiązujący
2021-02-08 14:42:10 Uchwała Nr XXX/389/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w za Uchylony
2020-12-15 09:32:39 Uchwała Nr XXX/393/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez Gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czeladź w 2020 r Nieobowiązujący
2021-02-08 14:41:42 Uchwała Nr XXX/390/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. Uchylony
2020-11-30 11:42:54 Uchwała Nr XXX/392/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czeladź Obowiązujący
2020-11-30 11:43:06 Uchwała Nr XXX/388/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 25 arkusz mapy nr 20, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-11-30 11:43:18 Uchwała Nr XXX/387/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 103/3 arkusz mapy 55, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1435127