przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-09-14 11:51:42 Uchwała nr XXVI/324/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2020-08-31 08:57:07 Uchwała Nr XXVI/327/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4711 S - ul. Nowopogońska w Czeladzi” Obowiązujący
2020-08-31 08:56:49 Uchwała Nr XXVI/328/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - "Nowe Piaski" Obowiązujący
2020-08-26 14:07:05 Uchwała nr XXVI/325/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2021-02-08 14:38:10 Uchwała nr XXVI/324/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2021-03-26 09:34:24 Uchwała Nr XXVI/326/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu Miasta Czeladź w 2020 rok Nieobowiązujący
2020-08-26 14:03:51 Uchwała Nr XXV/321/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego żołnierzy 11 kompanii, 7 pułku piechoty Legionów, którzy polegli na polach pod kopalnią "Saturn" w Czeladzi dnia 10 marca 1919 w walce Obowiązujący
2020-08-17 13:28:53 Uchwała Nr XXV/320/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/89/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czeladź Obowiązujący
2020-08-17 13:35:26 Uchwała Nr XXV/323/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, Obowiązujący
2020-07-31 09:42:55 Uchwała Nr XXV/322/2020 w sprawie rozpatrzeni petycji dotyczącej przeniesienia zatoki autobusowej przy ul. Wiejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2020-07-03 08:53:43 Uchwała nr XXIV/318/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Zmodyfikowany
2020-07-03 08:54:15 Uchwała nr XXIV/317/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-07-03 08:54:47 Uchwała nr XXIV/316/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2020-06-25 10:39:07 UCHWAŁA NR XXIV/303/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Obowiązujący
2020-06-25 10:37:47 UCHWAŁA NR XXIV/302/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2019 rok Obowiązujący
2020-06-25 10:36:36 UCHWAŁA NR XXIV/301/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Czeladź wotum zaufania Obowiązujący
2020-07-03 08:55:39 Uchwała nr XXIV/315/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13, w drodze bezprzetargowej, na rze Obowiązujący
2020-07-03 08:59:23 Uchwała nr XXIV/314/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu usytuowanego w budynku przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi oznaczonego nr 4, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 227/4 arkusz mapy 13, w drodze bezprz Obowiązujący
2020-07-03 08:59:37 Uchwała nr XXIV/313/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości usytuowanej przy ul. Norwida 11 w Czeladzi, obejmującą działkę nr 9/2 arkusz mapy 55, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00021032/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obowiązujący
2020-07-03 08:59:51 Uchwała nr XXIV/312/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Sikorskiego 7A w Czeladzi, posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1/7, arkusz mapy 45, w drodze bezprzetargo Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1411308