przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono 4748 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-05-11 13:55:51 Uchwała nr XXII/274/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami: 87/1, 71/5 arkusz mapy 25 o łącznej powierzchni 0,0804 ha położonych przy ul. Będzińskiej w Czeladzi Uchylony
2020-05-11 13:54:11 Uchwała nr XXII/273/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej numerem: 24/5 arkusz mapy 12 o powierzchni 0,0228 ha położonej przy ul. Bolesława Pieńkowskiego 39 w Czeladzi Obowiązujący
2020-05-04 09:15:16 Uchwała Nr XXII/264/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2019 rok Obowiązujący
2020-05-21 12:48:53 Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa ul. Dehnelów w Czeladzi". Nieobowiązujący
2020-05-04 10:48:22 Uchwała Nr XXII/266/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny w 2019 roku Obowiązujący
2020-05-04 09:34:38 Uchwała Nr XXII/284/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/223/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2020-05-04 09:22:33 Uchwała Nr XXII/278/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2020 rok Obowiązujący
2020-05-04 09:19:05 Uchwała Nr XXII/267/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych Obowiązujący
2020-05-04 09:17:23 Uchwała Nr XXII/265/2020 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022 za rok 2019 Obowiązujący
2020-04-07 09:37:58 Rozstrzygnięcie nadzorce Nr NPII.4131.1.228.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/258/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego d Obowiązujący
2021-03-16 09:17:15 Zarządzenie nr 59/2020 ustalenia Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Mieście Czeladź Obowiązujący
2020-03-23 09:57:50 Uchwała nr XX/257/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Obowiązujący
2020-05-05 14:59:16 Uchwała nr XX/256/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czeladź Obowiązujący
2020-06-15 11:17:22 Uchwała nr XX/262/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Obowiązujący
2020-06-15 11:15:28 Uchwała nr XX/263/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Obowiązujący
2020-06-15 11:14:28 Uchwała nr XX/261/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 - 2035 Obowiązujący
2020-03-05 12:21:01 Uchwała nr XX/247/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą adm. z m. Siemianowice Śl. Obowiązujący
2020-03-05 12:23:17 Uchwała nr XX/255/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 210/42 arkusz mapy nr 12, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Obowiązujący
2020-03-05 12:22:54 Uchwała nr XX/254/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/4 arkusz mapy nr 55, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Obowiązujący
2020-03-05 12:22:44 Uchwała nr XX/253/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, część działki nr 54/11, działka nr 55/7 arkusz mapy nr 13, część działki nr 14 arkusz mapy nr 51, część działek nr 94/23 i Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
1432464