przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 222 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2020 z dnia 16.01.2023r.

Data publikacji:
2023-01-18
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2020 z dnia 16.01.2023r. dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i19/3 131/4 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie” w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_01_23_Budowa dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej

Data publikacji:
2023-01-10
Ważne do:

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_01_23_Budowa dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 13.12.2022r.

Data publikacji:
2022-12-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 13.12.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r.

Data publikacji:
2022-12-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. (udział społeczeństwa)

Data publikacji:
2022-12-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 14.11.2022r.

Data publikacji:
2022-11-14
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 14.11.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 28.10.2022r.

Data publikacji:
2022-10-28
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 28.10.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 20.10.2022r.

Data publikacji:
2022-10-20
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 20.10.2022r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 12.10.2022r.

Data publikacji:
2022-10-12
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 12.10.2022r. dot. wszczęcia postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 09.09.2022r.

Data publikacji:
2022-09-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 09.09.2022r. dot. postepownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź

Drukuj
Liczba odwiedzin
75083