przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 158 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.07.2021r.

Data publikacji:
2021-07-17
Ważne do:
2021-08-02 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.07.2021r. dot. zawiadomienia stron o prowdzonym postepowaniu w związku z postanowieniem SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 13.07.2021r.

Data publikacji:
2021-07-13
Ważne do:
2021-07-29 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 13.07.2021r. dot. zawiadomienia stron o prowdzonym postepowaniu w związku z postanowieniem SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizcji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji:
2021-07-08
Ważne do:
2021-07-27 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 08.07.2021r. dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a”.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z dnia 02.07.2021r.

Data publikacji:
2021-07-08
Ważne do:
2021-07-21 23:59:59

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z dnia 02.07.2021r. dot. przekazania opinii przez stronę słowacką dla postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS a.s. w miejsowości Jaslowske Buhunice".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 01.07 2021r.

Data publikacji:
2021-07-01
Ważne do:
2021-07-22 09:01:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 01.07. 2021r. dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-29
Ważne do:
2021-07-16 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29.06.2021r. dot. przesłania uzupełnień i wyjaśnień inwestora do organów współdziałających do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź” w miejscowości Czeladź, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.09.2016r. (BK-RM.3220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.02.2020r. (WOŚ-RZM.6220.3.2019)”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.170.2021.TL z dnia 22 czerwca 2021r.

Data publikacji:
2021-06-22
Ważne do:
2021-07-07 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.170.2021.TL z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 17.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-17
Ważne do:
2021-07-06 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 17.06.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-16
Ważne do:
2021-07-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 16.06.2021r. dot. wszczęcia postepowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizcji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 10.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-16
Ważne do:
2021-06-30 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 10.06.2021r. dot. przekazania uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a” do organów opiniujących.

Drukuj
Liczba odwiedzin
46231