przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 213 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 09.09.2022r.

Data publikacji:
2022-09-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 09.09.2022r. dot. postepownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 06.09.2022r.

Data publikacji:
2022-09-06
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 06.09.2022r. dot. postepownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4217.28.2022.AS

Data publikacji:
2022-08-29
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4217.28.2022.AS

Informacja Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 11.07.2022r.

Data publikacji:
2022-07-11
Ważne do:

Informacja Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 11.07.2022r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 11.07.2022r.

Data publikacji:
2022-07-11
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 11.07.2022r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.12.2022.KC.13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022r.

Data publikacji:
2022-06-27
Ważne do:

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.12.2022.KC.13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Tworzeń - Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego.Odcinek DBF" w miejscowościach Chorzów, Siemianowice Śląskie, Czeladź.

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.12.2022.KC.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022r.

Data publikacji:
2022-06-27
Ważne do:

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.12.2022.KC.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Tworzeń - Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego.Odcinek DBF" w miejscowościach Chorzów, Siemianowice Śląskie, Czeladź.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 14.06.2022r.

Data publikacji:
2022-06-14
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 14.06.2022r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia13.05.2022 (do publicznej wiadomości)

Data publikacji:
2022-05-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia13.05.2022 dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową" zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Ks.Bończyka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia13.05.2022 (strony postępowania)

Data publikacji:
2022-05-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.38.2021.SS z dnia13.05.2022 dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową" zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Ks.Bończyka

Drukuj
Liczba odwiedzin
65895