przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 142 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 06.05.2021 roku

Data publikacji:
2021-05-06
Ważne do:
2021-05-31 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 06.05.2021 roku  informujące strony o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach".

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2020 z dnia 5.05.2021r

Data publikacji:
2021-05-05
Ważne do:
2021-05-27 23:59:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2020 z dnia 5.05.2021r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 62/4, 68/3, 87/3 w m. Czeladź, obręb Czeladź

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.36.2020.AS3.13 z dnia 30.04.2021r

Data publikacji:
2021-04-30
Ważne do:
2021-05-18 23:59:59

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.36.2020.AS3.13 z dnia 30.04.2021r zawiadamiające strony o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, zmieniającej decyzję dla przedsięwzięcia Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29,04.2021r.

Data publikacji:
2021-04-29
Ważne do:
2021-05-18 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29,04.2021r. w sprawie złożenia wyjaśnień  i uzupełnienia karty informacyjnej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź” w miejscowości Czeladź, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.09.2016r. (BK-RM.3220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.02.2020r. (WOŚ-RZM.6220.3.2019)”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 19.04.2021r.

Data publikacji:
2021-04-19
Ważne do:
2021-05-13 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 19.04.2021r. dot złożenia wyjaśnień Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w sprawie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 8.04.2021 r. o oględzinach.

Data publikacji:
2021-04-09
Ważne do:
2021-04-22 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 8.04.2021 r. o oględzinach w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 30.03.2021 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-04-01
Ważne do:
2021-04-22 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 30.03.2021 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź w miejscowości Czeladź na terenie obejmującym działki o numerach 80 i 81 k.m. 9.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 31.03.2021r.

Data publikacji:
2021-03-31
Ważne do:
2021-04-26 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 31.03.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr RS.6220.25.2020 z dnia 29 marca 2021r.

Data publikacji:
2021-03-29
Ważne do:
2021-04-22 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr RS.6220.25.2020 z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa gazociągu w/c DN 400 na odcinku od włączenia do ZZU odgałęzionego do SRP EC Katowice, do włączenia przed ZZU Chorzów ul. Maciekowicka”

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.36.2020.AS3.11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 marca 2021r.

Data publikacji:
2021-03-25
Ważne do:
2021-04-12 23:59:59

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.36.2020.AS3.11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 marca 2021r. dot. zakończeniu postępowania dowodowego dla postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a".

Drukuj
Liczba odwiedzin
44320