przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 129 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 19 lutego 2021 roku

Data publikacji:
2021-02-19
Ważne do:
2021-03-12 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 19.02.2021 roku dot.przekazania uzupełnienionych informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach" do organów uzgadniających.

Obwieszczenie Nr RS.6220.25.2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10.02.2020r.

Data publikacji:
2021-02-10
Ważne do:
2021-03-04 23:59:59

Obwieszczenie Nr RS.6220.25.2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10.02.2020r. dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa gazociągu w/c DN 400 na odcinku od włączenia do ZZU odgałęzionego do SRP EC Katowice, do włączenia przed ZZU Chorzów ul. Maciejkowicka” oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 08.02.2021 roku

Data publikacji:
2021-02-08
Ważne do:
2021-03-01 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 08.02.2021 roku dot. złożenia uzupełnienia/wyjaśnień informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 04.02.2021 roku

Data publikacji:
2021-02-04
Ważne do:
2021-03-01 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 04.02.2021 roku dot. złożenia uzupełnienia/wyjaśnień informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Obwieszczenie Nr WOŚiGK.6220.9.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.02.2021r.

Data publikacji:
2021-02-04
Ważne do:
2021-02-18 23:59:59

Obwieszczenie Nr WOŚiGK.6220.9.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.02.2021r. dot. informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”.

Obwieszczenie Nr WOŚiGK.6220.9.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.02.2021r.

Data publikacji:
2021-02-01
Ważne do:
2021-02-18 23:59:59

Obwieszczenie Nr WOŚiGK.6220.9.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 01.02.2021r. dot. informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 29.01.2021 roku

Data publikacji:
2021-01-29
Ważne do:
2021-02-25 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 29.01.2021 roku dot. złożenia uzupełnienia/wyjaśnień informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.244m.2020.DM z dnia 18.01.2021 r. PGW Wody Polskie

Data publikacji:
2021-01-18
Ważne do:
2021-02-03 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.244m.2020.DM z dnia 18.01.2021 r. PGW Wody Polskie w sprawie korzystania z wód w ramach usługi wodnej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 18.01.2021 roku

Data publikacji:
2021-01-18
Ważne do:
2021-02-23 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 18.01.2021 roku dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 18.01.2021 roku

Data publikacji:
2021-01-18
Ważne do:
2021-02-09 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 18.01.2021 roku dot. złóżenia uzupełnienia/wyjaśnień informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Drukuj
Liczba odwiedzin
42405