przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Nowym zadaniem nałożonym na burmistrza miasta zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne jest pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
W związku z powyższym osoby/podmioty będące w posiadaniu nieruchomości, których:
- łączna powierzchnia przekracza 3500 m2,
- 70% powierzchni trwale zabudowana,
- nieruchomość nie jest podłączona do systemu kanalizacji w mieście
zobowiązane są do składania kwartalnych oświadczeń do Burmistrza Miasta Czeladź.

Oświadczenia powinny wpływać za każdy kwartał danego roku.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2019-05-06 11:06
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
45.91KB

Rejestr zmian strony Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2019-05-06 11:03:02
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2019-05-06 11:04:10
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:04:10
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:04:10
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1695