przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Ekoportal

EKOPORTAL

Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Czeladź jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Burmistrz Miasta Czeladź prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.
Link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych, właściwe dla Burmistrza Miasta Czeladź na stronie Ministerstwa Środowiska:

 

 

https://wykaz.ekoportal.pl/
  (> Wyszukiwanie kart > Urząd Miasta Czeladź)

Rejestr zmian strony Ekoportal

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2019-05-06 11:07:47
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2019-05-06 12:17:13
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 12:17:13
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 12:17:13
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2387