przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Konsultacje społeczne

Znaleziono 35 wiadomości.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2030 - PROJEKT

Data publikacji:
2024-02-01
Ważne do:
2025-02-01 23:59:59

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2030 - PROJEKT

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030 - Projekt

Data publikacji:
2024-01-24
Ważne do:

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030 - Projekt

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Data publikacji:
2023-12-21
Ważne do:

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czeladź oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18.10.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Czeladź

Data publikacji:
2023-10-18
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18.10.2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Czeladź

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi w dniu 21 czerwca 2023 roku uchwały nr LXX/901/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023

Data publikacji:
2023-08-23
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi w dniu 21 czerwca 2023 roku uchwały nr LXX/901/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023

Drukuj
Liczba odwiedzin
34398