przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Konsultacje społeczne

Znaleziono 26 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi w dniu 21 czerwca 2023 roku uchwały nr LXX/901/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023

Data publikacji:
2023-08-23
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi w dniu 21 czerwca 2023 roku uchwały nr LXX/901/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Data publikacji:
2021-10-01
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7.09.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

Data publikacji:
2020-09-07
Ważne do:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7.09.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego z wniosku Państwowgo Instytutu Geologocznego - Państwowego Instytutu Badawczego o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza.

Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2020r.

Data publikacji:
2020-07-02
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Data publikacji:
2019-04-29
Ważne do:

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów: Katowice 322580445, Częstochowa 343681512,

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2019-03-12
Ważne do:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeladź.

Informacja Burmistrza Miasta BK-RM.604.32.2015 z dnia 14.08.2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030".

Data publikacji:
2018-08-14
Ważne do:

Informacja Burmistrza Miasta BK-RM.604.32.2015 z dnia 14.08.2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Plan Adaptacji Miasta Czeladź do zmian klimatu do roku 2030".

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź

Data publikacji:
2018-04-17
Ważne do:

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Data publikacji:
2018-04-16
Ważne do:

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czel

Data publikacji:
2018-02-26
Ważne do:

Ogłoszenie dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

Drukuj
Liczba odwiedzin
30144