przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czeladź

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Czeladź, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1. otwarty dostęp do rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.
   Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej.
   Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
   Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą, pokój 131, tel. 32/76-37-916, 32/76-37-914.

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Rejestr Instytucji Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1227
2015-11-24 13:52
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
51.82KB
ikona Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1016
2015-11-24 13:52
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
13.5KB
ikona Dział I oznaczenie instytucji kultury Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 976
2019-03-20 07:38
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
55.87KB
ikona Dział II organizacja Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 934
2019-03-20 07:39
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
59.86KB
ikona Dział III mienie instyt. kultury Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 958
2019-03-20 07:39
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
102.56KB
ikona Dział IV Biblioteka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1077
2019-03-20 07:41
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
48.01KB
ikona Dział I oznaczenie instytucji kultury Muzeum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 981
2015-11-24 13:50
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
68.06KB
ikona Dział II organizacja SATURN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 905
2015-11-24 13:49
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
45.43KB
ikona Dział III mienie inst. kult. SATURN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 910
2015-11-24 13:49
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
90.14KB
ikona Dział IV Muzeum
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 914
2015-11-24 13:48
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny
21.11KB

Rejestr zmian strony Rejestr Instytucji Kultury

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 11:52:53
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3372