przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kluby radnych

Kluby Radnych Rady Miejskiej w Czeladzi w VII kadencji 2014-2018

 

Kategoria: Kluby radnych [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Klub Radnych Samorząd dla mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2024-06-03 13:11:53
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny
220.09KB
ikona Klub Radnych Wspolnie dla Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2024-05-29 08:39:33
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny
212.37KB
ikona Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2024-05-29 08:36:27
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny
163.17KB
ikona Klub Radnych Wspolnie dla Czeladzi - zmiana składu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
2023-09-08 13:27:59
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny
246.06KB
ikona Klub Radnych - Wspólnie dla Czeladzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 647
2018-12-27 10:05
Joanna Kwarciana Wydział Prawno - Organizacyjny
784.94KB

 

Kwestie dot. powstawania i funkcjonowania klubów radnych reguluje przepis § 58 Statutu Miasta Czeladź (Uchwała Nr XV/225/2015 z póź.zm.)

§ 58.

 1. Radni mogą łączyć się w kluby tworzone na podstawie kryteriów przez siebie przyjętych, takich jak w szczególności kryteria polityczne, zawodowe, społeczne lub środowiskowe.
 2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
 3. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 4. Przynależność do klubu jest dobrowolna.
 5. Fakt utworzenia klubu należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia powstania klubu.
 6. Klub ropoczyna swą działalność z chwilą złożenia Przewodniczącemu pisemnego zgłoszenia o jego utworzeniu.
 7. Przewodniczący informuje Radę o powstaniu klubu na najbliższej sesji następującej po otrzymaniu zgłoszenia o utworzeniu klubu.
 8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. powinno zawierać:
  • nazwę klubu;
  • imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
  • listę członków klubu wraz z ich własnoręcznymi podpisami.
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć regulamin, o którym mowa w ust. 3, a po każdej jego zmianie złożyć tekst jednolity regulaminu uwzględniający dokonane zmiany.
 10. W razie zmiany składu osobowego klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego.
 11. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady, jak również zgłaszać projekty uchwał, wnioski, dezyderaty, postulaty, itp.

Rejestr zmian strony Kluby radnych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 11:15:46
Aktualizacja publikacji
Kubasik-Janicka Milena - Wydział Prawno - Organizacyjny 2018-12-13 08:54:52
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2018-12-13 08:54:52
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2018-12-13 08:54:52
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5278