przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Plany w trakcie opracowania

Znaleziono 8 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-12-28 14:38:23 Uchwała Nr XLIV/577/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - "Nowe Piaski". Obowiązujący
2020-08-31 08:56:49 Uchwała Nr XXVI/328/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - "Nowe Piaski" Uchylony
2020-07-08 15:10:50 Obwieszczenie- ponowne wyłożenie IV wraz z treścią i rysunkiem projektu planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko Nieobowiązujący
2017-09-29 11:37:44 Uchwała Nr XLIII/528/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi ... Nieobowiązujący
2017-04-06 09:10:06 Uchwała Nr XXXVI/467/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą... Nieobowiązujący
2017-04-06 09:10:18 Uchwała Nr XXXVI/466/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą... Nieobowiązujący
2017-04-06 09:10:34 Uchwała Nr XXXVI/465/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym. Nieobowiązujący
2017-04-06 09:13:08 Uchwała Nr XXXVI/468/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą admi... Nieobowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
10285