przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Akty prawne

Znaleziono 25 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2023-05-17 14:32:58 Uchwała Nr LXVII/863/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź. Obowiązujący
2023-03-01 14:41:00 Uchwała Nr LXIV/820/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Obowiązujący
2023-02-06 12:34:03 Uchwała Nr LXIII/803/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź Obowiązujący
2023-02-06 12:33:31 Uchwała Nr LXIII/802/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków... Obowiązujący
2021-11-03 13:07:23 Uchwała Nr XLI/530/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27.10.2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchylony
2021-06-09 09:29:45 Uchwała Nr XXXVI/467/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ui Obowiązujący
2021-06-09 09:31:30 Uchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. Zmodyfikowany
2021-02-08 14:42:10 Uchwała Nr XXX/389/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w za Uchylony
2021-02-08 14:41:42 Uchwała Nr XXX/390/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. Uchylony
2020-05-21 12:45:20 Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis Uchylony
2020-05-21 12:45:06 Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź Uchylony
2020-05-21 12:44:52 Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunal Obowiązujący
2020-05-21 12:44:31 Uchwała NR XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujący
2020-02-11 13:23:01 Uchwała Nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylony
2019-04-03 15:00:22 Uchwała nr VI/83/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w ... Uchylony
2015-12-04 09:43:56 Uchwała Nr XVII/256/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchylony
2015-06-05 14:05:15 Uchwała Nr XI/176/2015 w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmodyfikowany
2015-05-06 08:04:42 Uchwała Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylony
2013-08-29 14:28:51 Uchwała Nr LVI/804/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr XLI/591/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. Obowiązujący
2012-12-20 08:07:27 Uchwała nr XLI/591/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchylony
Drukuj
Liczba odwiedzin
22175