przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kontrole

Znaleziono 410 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2024-03-13 10:23:17 SE-ZP.1710.1.2024. Kontrola Zewnętrzna PIP Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązujący
2024-03-13 10:23:46 SE-ZP.1711.1.2024. Kontrola wewnętrzna DPS. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Okres objęty kontrolą:2023r. Kontrola od 25.01.2024 r. do 07.02. 2024 r. Obowiązujący
2024-02-16 11:05:18 DU-ZP.1710.7.2023. Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy DU-ZP.272.118.2022 z dnia 09.02.2022 o udzielnie zamówienia publicznego pn. Wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową kotłowni gaz Obowiązujący
2024-01-04 14:39:05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzania nieważności uchwały Nr LXXV/970/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których m Obowiązujący
2024-01-17 09:01:56 DU-ZP.1711.9.2023. Kontrola wewnętrzna w MBP (w Miejskiej Bibliotece Publicznej ) Obowiązujący
2024-02-16 11:05:38 DU-ZP.1710.6.2023. Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy BK-RF/81/2021 z dnia 12.04.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi dla budynków przy ul. 21 Listopada 14,16,20 w r Obowiązujący
2024-01-08 09:35:53 DU-ZP.1711.11.2023. Kontrola wewnętrzna w PP10 (Przedszkole Publiczne nr 10 w Czeladzi) Obowiązujący
2024-01-08 09:35:48 DU-ZP.1711.10.2023. Kontrola wewnętrzna w PP1 (Przedszkole Publiczne nr 1 w Czeladzi) Obowiązujący
2024-02-16 11:05:52 DU-ZP.1710.5.2023. Kontrola zewnętrzna. Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków pr Obowiązujący
2023-11-22 15:16:15 DU-ZP.1711.8.2023. Kontrola wewnętrzna w PP5 (Przedszkole Publiczne nr 5 w Czeladzi) Obowiązujący
2023-11-21 07:32:06 DU-ZP.1711.7.2023. Kontrola wewnętrzna w PP9 (Przedszkole Publiczne nr 9 w Czeladzi) Obowiązujący
2023-11-21 07:32:01 DU-ZP.1711.6.2023. Kontrola wewnętrzna w SP4 (Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi) Obowiązujący
2023-11-21 07:31:57 DU-ZP.1711.5.2023. Kontrola wewnętrzna w SP2 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi) Obowiązujący
2023-11-21 07:31:52 DU-ZP.1711.4.2023 . Kontrola wewnętrzna w MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi) Obowiązujący
2023-10-11 07:32:08 Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXII/920/2023 Obowiązujący
2024-02-15 12:26:55 DU-ZP.1710.8.2023. Kontrola zewnętrzna. Kontrola PIP - Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązujący
2024-02-21 10:47:56 DU-ZP.1710.9.2023. Kontrola zewnętrzna- Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu. Kontrola projektu pn. Zintegrowane Punkty przesiadkowe A-T-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzi Obowiązujący
2024-02-16 11:06:03 DU-ZP.1710.3.2023. Kontrola zewnętrzna. Zakres kontroli: Wykorzystanie środków dotacji na realizacje Projektu: „Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi” zgodnie z umową nr PI.3152.11.2.2022 zawartą dnia 27.04.2022r. Projekt realizowany przy pomocy jednostki Obowiązujący
2023-05-02 09:47:09 DU-ZP.1711.2.2023. Kontrola wewnętrzna w PP7 (w Przedszkolu Nr 7 w Czeladzi ) Obowiązujący
2023-04-28 09:27:46 DU-ZP.1711.1. 2023. Kontrola wewnętrzna w MZGK (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Czeladzi) Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
249667