przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kontrole

Znaleziono 364 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2021-08-31 14:18:29 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 5 - 2021 r. Obowiązujący
2021-08-31 14:18:13 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi - 2021 r. Obowiązujący
2021-08-31 14:17:24 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 7 - 2021 r. Obowiązujący
2021-04-12 15:20:51 Informacja o kontroli w Przedszkolu Publicznym Nr 11 - 2020 r. Obowiązujący
2021-01-22 13:09:31 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w 2020 Obowiązujący
2021-01-22 13:08:42 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MBP Obowiązujący
2021-01-22 13:09:10 Informacja o kontroli przeprowadzonej w SP7 w 2020 Obowiązujący
2021-02-08 14:42:23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.1054.2020 Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/389/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalny Uchylony
2021-02-08 14:41:58 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.1053.2020 Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/390/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź. Uchylony
2020-12-07 16:21:38 Informacja o kontroli przeprowadzonej w SP5 w 2020 Obowiązujący
2020-12-07 16:20:55 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MZGK w Czeladzi Obowiązujący
2020-12-07 16:21:09 Informacja o kontroli przeprowadzonej w SP1 w 2020 Obowiązujący
2020-09-29 07:59:18 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Czeladzi Obowiązujący
2020-09-28 11:43:57 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czeladzi Obowiązujący
2020-06-23 10:08:20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.545.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od Obowiązujący
2020-06-23 10:08:26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.537.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czela Obowiązujący
2020-03-23 09:57:59 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOPS w Czeladzi w 2019r. Obowiązujący
2020-02-28 11:09:31 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 11 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-28 11:09:20 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 10 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-28 11:09:11 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP4 w 2019 roku Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
172833