przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kontrole

Znaleziono 370 dokumentów.
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2020-06-23 10:08:20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.545.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od Obowiązujący
2020-06-23 10:08:26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.537.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czela Obowiązujący
2020-03-23 09:57:59 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOPS w Czeladzi w 2019r. Obowiązujący
2020-02-28 11:09:31 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 11 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-28 11:09:20 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 10 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-28 11:09:11 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP4 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-26 11:31:44 Informacja o kontroli przeprowadzonej w PP 9 w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-26 11:31:39 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MOSiR w 2019 roku Obowiązujący
2020-02-26 11:31:23 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 2 w 2019 r. Obowiązujący
2019-11-18 10:54:04 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w 2019 roku. Obowiązujący
2019-11-18 09:26:51 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 w 2019 r. Obowiązujący
2019-10-22 11:21:51 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w 2019 roku Obowiązujący
2019-08-30 12:51:26 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 5 Obowiązujący
2019-08-30 12:51:13 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole podstawowej Nr 5 w 2019 r. Obowiązujący
2019-08-30 12:51:38 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w 2019 r. Obowiązujący
2019-08-30 12:51:06 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w 2019 r. Obowiązujący
2019-08-30 12:51:20 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w 2019 r. Obowiązujący
2019-08-30 12:51:33 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 2019 r. Obowiązujący
2019-08-30 12:51:43 Informacja o kontroli przeprowadzonej w Szkole podstawowej Nr 4 w 2019 r. Obowiązujący
2019-04-19 11:41:17 Informacja o kontroli przeprowadzonej w MZGK w 2018 r. Obowiązujący
Drukuj
Liczba odwiedzin
194667