przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Na terenie gminy Czeladź funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt zlokalizowany jest na terenie PGO CORTEX II Sp. z o.o. przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. Oferta ta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Dostarczone przez mieszkańców odpady można przekazać firmie NIEODPŁATNIE.

Do PSZOK można dostarczyć zebrane selektywnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • odpady zielone
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 tony rocznie na gospodarstwo domowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • tekstylja.

 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Czeladź, ul. Szyb Jana 1H

Czynny:
poniedziałek, środa i piątek - godz. 7. 00 - 14. 00
w każdą pierwszą sobotę miesiąca - godz. 8.00 - 14.00
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca - godz. 7. 00 do 18.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK znajdują się na stronie www.pszok.org

Rejestr zmian strony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 12:11:51
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2023-07-05 11:04:19
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-07-05 11:04:19
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-07-05 11:04:19
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
11660