przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieczystości ciekłe

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmianę w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).


Nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź (Uchwała Nr LXIII/803/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 1 lutego 2023 r.). Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub usuwania osadów z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością nie rzadziej niż: 1 raz na pół roku dla zbiorników bezodpływowych, oraz 1 raz na rok dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania uprawnionym organom wykonania odbioru nieczystości ciekłych lub osadów, poprzez przedstawienie umowy na usuwanie nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czeladź wraz z dowodami uiszczania opłat za w/w usługę.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
2023-04-20 09:25
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
198.34KB

Rejestr zmian strony Nieczystości ciekłe

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2023-03-22 12:39:57
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2023-03-22 14:24:37
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-03-22 14:24:37
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2023-03-22 14:24:37
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
944