przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Tłumacz języka migowego

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Nawigacja na stronie odbywa się poprzez menu. Nawigację ułatwia zakładka „Pomoc”, która znajduje się pod menu.

Urząd Miasta Czeladź jest jednostką organizacyjną miasta Czeladź, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i zadań miasta określonych przepisami prawa, w tym w Statucie Gminy Czeladź.
W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza miasta w drodze zarządzenia.

Budynek Urzędu Miasta jest architektonicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Za budynkiem Urzędu - od strony Parku Harcerskiego Kamionka - znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz wejście dostosowane dla nich. W holu, a naprzeciw wejścia znajdują się drzwi do windy. Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Punkt Informacyjny, w którym można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz poczekalnia, gdzie można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki/wydziału Urzędu.

Kontakt osobisty z petentami realizowany jest w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45. Do Państwa dyspozycji są urzędnicy dostępni w dni robocze:
w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.00, od wtorku do czwartku - w godzinach 7.30 - 15.30, a w piątki w godzinach - 7.30 - 14.00.
Urząd Stanu Cywilnego otwarty jest w godzinach pracy Urzędu oraz pełni dyżury w każdą sobotę.
Służba Stałego Dyżuru Straży Miejskiej dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 763 79 64.
Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00, a Zastępcy Burmistrza we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty osobiście - w sekretariacie - lub telefonicznie pod nr 32 763 79 20.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tzw. osoby przybranej, która ma pomagać w porozumiewaniu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Czeladź. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

W tym celu osoba powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie:

  • wiadomości e-mail na adres czeladz@um.czeladz.pl lub na adres jednego z wydziałów Urzędu dostępny ze strony internetowej https://bip.czeladz.pl/urzad_miasta/wydzialy.html
  • listu przesłanego drogą pocztową lub złożenie go w kancelarii lub w punkcie informacyjnym Urzędu,
  • informacji przez platformę PEUP lub ePUAP

lub korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod numer 32 76 37 900 lub na numer jednego z wydziałów Urzędu.
Urząd Miasta Czeladź w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 

Rejestr zmian strony Tłumacz języka migowego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2020-06-22 14:07:03
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2020-06-22 14:36:17
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-06-22 14:36:17
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-06-22 14:36:17
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2043