przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 18 wiadomości.

Obwieszczenie nr BK-RF.6733.03.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 24.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-24
Ważne do:

Obwieszczenie nr BK-RF.6733.03.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 24.09.2021r.o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizcji sanitarnej przy ul. Parkowej w Czeladzi na działkach nr 3/11, 3/19, 3/22 k.m. 36 i dz. nr 26/1 k.m. 31

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6721.09.2017 o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Data publikacji:
2020-01-15
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6721.09.2017 o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.28.2018

Data publikacji:
2019-05-21
Ważne do:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.28.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Data publikacji:
2019-04-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią. Zawiadamiam o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzinem.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6733.15.6.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Czeladzi na działkach nr 156/1 karta mapy 3 oraz 58/2, 6

Data publikacji:
2018-12-21
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6733.15.6.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Czeladzi na działkach nr 156/1 karta mapy 3 oraz 58/2, 68/1, 91/4, 58/11 i 67/2 karta mapy 15.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta nr BK-RM.6733.11.2.2018

Data publikacji:
2018-08-28
Ważne do:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działach nr 69/1, 163/15, 69/8, 69/3 karta mapy 24; oraz na działkach nr 215/41, 215/34, 199 karta mapy 27w rejonie ul. Mysłowickiej i Nowopogońskiej w Czeladzi”

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXII.7820.28.2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.

Data publikacji:
2018-07-10
Ważne do:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXII.7820.28.2018 z dn. 25 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego na realizację inwestycji drogowej numer 3_2018

Data publikacji:
2018-07-06
Ważne do:

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego na realizację inwestycji drogowej numer 3_2018

Drukuj
Liczba odwiedzin
110221