przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 203 wiadomości.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Data publikacji:
2023-05-10
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski uchwałą Nr LVII/713/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2022 roku.

Data publikacji:
2023-01-03
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski uchwałą Nr LVII/713/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2022 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

Data publikacji:
2022-11-23
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17.08.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2022-08-17
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17.08.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

​Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski

Data publikacji:
2022-06-14
Ważne do:

​Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6721.02.2022 z dnia 01.06.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala

Data publikacji:
2022-06-01
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6721.02.2022 z dnia 01.06.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-11
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-09
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Obwieszczenie nr BK-RF.6721.04.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 05.01.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Data publikacji:
2022-01-05
Ważne do:

Obwieszczenie nr BK-RF.6721.04.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 05.01.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WIn.6733.14.2021 o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2021-12-30
Ważne do:

Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WIn.6733.14.2021 o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
146831