przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 215 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6730.03.2024 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "Budowa muru oporowego na działce nr 3/18 karta mapy nr 36 przy ul. Parkowej w Czeladzi".

Data publikacji:
2024-06-06
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6730.03.2024 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "Budowa muru oporowego na działce nr 3/18 karta mapy nr 36 przy ul. Parkowej w Czeladzi".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr Bk-RF.6730.04.2024 z dnia 10 maja 2024 roku

Data publikacji:
2024-05-10
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr Bk-RF.6730.04.2024 z dnia 10 maja 2024 roku dot. zakończenia postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i murem oporowym na działkach numer 67, 68, 71 arkusz mapy 36 przy ul. Parkowej w Czeladzi”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6730.03.2024 z dnia 10 maja 2024 roku

Data publikacji:
2024-05-10
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6730.03.2024 z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.; „Budowa muru oporowego na działce numer 3/18 arkusz mapy 36 przy ul. Parkowej w Czeladzi".

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Obwieszczenie Burmistrza nr BK-RF.6733.01.2024 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8.03.2024

Data publikacji:
2024-03-08
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza nr BK-RF.6733.01.2024 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kablowej energetycznej nN wraz z budową zestawów
złączowo-pomiarowych w Czeladzi przy ul. Bażantów...".

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2023

Data publikacji:
2024-01-18
Ważne do:

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2023

Drukuj
Liczba odwiedzin
173100