przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 185 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data publikacji:
2021-06-28
Ważne do:
2021-07-19 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Parku Grabek na działkach nr 26/1, 26/2 karta mapy 31 oraz na działce nr 2/4 karta mapy 37 obręb 0001 przy ul. Legionów w Czeladzi”

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z dnia 29.04.2021r dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą " Rozbudowa ul. Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną"

Data publikacji:
2021-04-29
Ważne do:
2021-05-28 23:59:59

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z dnia 29.04.2021r dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą " Rozbudowa ul. Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.01.2017 z dnia 9.11.2020r.

Data publikacji:
2020-11-09
Ważne do:
2020-11-23 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.01.2017 z dnia 9.11.2020r.  informujące o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK 86, nasypem kolejowym

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6721.05.2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Data publikacji:
2020-08-27
Ważne do:
2020-09-30 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6721.05.2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.2.2020 z dnia 17.07.2020r.

Data publikacji:
2020-07-17
Ważne do:
2020-08-03 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.2.2020 z dnia 17.07.2020r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu Śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Wiśniowej.

Obwieszczenie Nr Wln.6733.6.2020 z dnia 15.07.2020 r. Prezydenta Miasta Będzina

Data publikacji:
2020-07-15
Ważne do:
2020-08-06 23:59:59

Obwieszczenie Nr Wln.6733.6.2020 z dnia 15.07.2020 r. Prezydenta Miasta Będzina w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Remont drogi wewnętrznej Parku Grabek w Czeladzi wraz z budowoą sieci kananlizacji deszczowej przy. ul. Legionow w Czeladzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.01.2017 o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym.

Data publikacji:
2020-06-30
Ważne do:
2020-08-14 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.01.2017 o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym.

Informacja o wydaniu decyzji SKO.UL/41.7/168/2020/5369/AMak z dnia 4 czerwca 2020r.

Data publikacji:
2020-06-17
Ważne do:
2020-07-02 23:59:59

Informacja o wydaniu decyzji SKO.UL/41.7/168/2020/5369/AMak z dnia 4 czerwca 2020r.

Obwieszczenie nr Wln.6733.6.2020 Prezydenta Miasta Będzina

Data publikacji:
2020-06-10
Ważne do:
2020-06-25 23:59:59

Obwieszczenie nr Wln.6733.6.2020 Prezydenta Miasta Będzina dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Remont drogi wewnętrznej w Parku Grabek wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Legionów w Czeladzi.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1.06.2020r. nr BK-RF.6733.02.2020 dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Wiśniowej w Czeladzi

Data publikacji:
2020-06-01
Ważne do:
2020-06-16 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1.06.2020r. nr BK-RF.6733.02.2020 dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Wiśniowej w Czeladzi

Drukuj
Liczba odwiedzin
106595