przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 205 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku

Data publikacji:
2023-10-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku dot. wydana decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Dehnelów na działkach numer 34/3 a.m. 41; 63/33, 63/28, 63/26, 63/18, 63/27, 63/31, 63/30, 63/29 a.m. 36.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.1.2023 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2023-09-08
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.1.2023 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Data publikacji:
2023-05-10
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski uchwałą Nr LVII/713/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2022 roku.

Data publikacji:
2023-01-03
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski uchwałą Nr LVII/713/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2022 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

Data publikacji:
2022-11-23
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17.08.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Data publikacji:
2022-08-17
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17.08.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala.

​Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski

Data publikacji:
2022-06-14
Ważne do:

​Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6721.02.2022 z dnia 01.06.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala

Data publikacji:
2022-06-01
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6721.02.2022 z dnia 01.06.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-11
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-09
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Drukuj
Liczba odwiedzin
159122