przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 212 wiadomości.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2030

Data publikacji:
2024-04-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Czeladzi o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 -2030

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-20230

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024-2030

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2024 -2030

Obwieszczenie Burmistrza nr BK-RF.6733.01.2024 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8.03.2024

Data publikacji:
2024-03-08
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza nr BK-RF.6733.01.2024 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kablowej energetycznej nN wraz z budową zestawów
złączowo-pomiarowych w Czeladzi przy ul. Bażantów...".

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2023

Data publikacji:
2024-01-18
Ważne do:

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 - 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku

Data publikacji:
2023-10-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RF.6733.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku dot. wydana decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu niskiego ciśnienia do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Dehnelów na działkach numer 34/3 a.m. 41; 63/33, 63/28, 63/26, 63/18, 63/27, 63/31, 63/30, 63/29 a.m. 36.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.1.2023 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2023-09-08
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nr BK-RF.6733.1.2023 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Data publikacji:
2023-05-10
Ważne do:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - dla terenu szpitala uchwałą Nr LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
164722