przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 197 wiadomości.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-11
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Data publikacji:
2022-03-09
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.2.4210.27.2022.BK

Obwieszczenie nr BK-RF.6721.04.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 05.01.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Data publikacji:
2022-01-05
Ważne do:

Obwieszczenie nr BK-RF.6721.04.2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 05.01.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - „Nowe Piaski”

Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WIn.6733.14.2021 o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2021-12-30
Ważne do:

Obwieszczenie Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WIn.6733.14.2021 o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uchwała Nr XLIV/580/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi

Data publikacji:
2021-12-22
Ważne do:

Uchwała Nr XLIV/580/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Francuskiej, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 29/39, 29/49, 29/50, 29/51, 29/53, 29/54, 29/57 arkusz mapy 47.

Korekta wniosku z dnia 3.12.2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Francuskiej w Czeladzi.

Data publikacji:
2021-12-03
Ważne do:

Korekta wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Francuskiej w Czeladzi.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr Wln.6733.14.2021 z dnia 22.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-29
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr Wln.6733.14.2021 z dnia 22.11.2021r. dot.wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brynikicy w parku Garbek, przewidziana do realizacji na działce nr 26/1, 26/2 k.m. 31 i na działce nr 1, 2/4 k.m. 37 obręb Czeladź przy ul. Legionów Czeladź

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6730.10.2021 z dnia 19.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-19
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6730.10.2021 z dnia 19.11.2021r. dot.wydania decyzja nr 6.2021 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Miłej 2 w Czeladzi na funkcję mieszkalną.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6733.3.2021 z dnia 09.11.2021r.

Data publikacji:
2021-11-09
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6733.3.2021 z dnia 09.11.2021r. dot. wydania decyzji nr 1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzięcia pn.: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej na działkach  nr 3/11, 3/19, 3/22 arkusz mapy 36 oraz 26/1 arkusz mapy 31 w ul. Parkowej w Czeladzi

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6730.10.2021 z dnia 27 października 2021 roku

Data publikacji:
2021-10-27
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6730.10.2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana funkcji lokalu handlowego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Miłej 2 w Czeladzi na funkcję mieszkalną”.

Drukuj
Liczba odwiedzin
121406