przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Urbanistyka

Znaleziono 186 wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1.06.2020r. nr BK-RF.6733.02.2020 dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Wiśniowej w Czeladzi

Data publikacji:
2020-06-01
Ważne do:
2020-06-16 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1.06.2020r. nr BK-RF.6733.02.2020 dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Wiśniowej w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WIn.6733.2.2020 dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Przebudowa ul. Chmielnej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną..."

Data publikacji:
2020-05-12
Ważne do:
2020-06-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WIn.6733.2.2020 dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Przebudowa ul. Chmielnej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną..."

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WIn.6733.2.2020 z dnia 28.04.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa ulicy Chmielnej w Czeladzi"

Data publikacji:
2020-05-06
Ważne do:
2020-05-20 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WIn.6733.2.2020 z dnia 28.04.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa ulicy Chmielnej w Czeladzi"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.03.2017 z dnia 14.04.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp Miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą adm. z m. Siemianowice Śl.

Data publikacji:
2020-04-15
Ważne do:
2020-04-29 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-RM.6721.03.2017 z dnia 14.04.2020r. w sprawie uchwalenia mpzp Miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą adm. z m. Siemianowice Śl.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 marca 2020 roku

Data publikacji:
2020-03-24
Ważne do:
2020-04-07 23:59:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 marca 2020 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej dla zadania pn.:Budowa sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ul. Przełajskiej w Czeladzi".

Obwieszczenie Referatu Strategii i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WRM.RSiIM.6733.3.2020 z dnia 13.03.2020r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2020-03-19
Ważne do:
2020-04-02 23:59:59

Obwieszczenie Referatu Strategii i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WRM.RSiIM.6733.3.2020 z dnia 13.03.2020r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Referatu Strategii i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WRM.RSiIM.6733.3.2020 z dnia 5.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji:
2020-02-13
Ważne do:
2020-02-27 23:59:59

Obwieszczenie Referatu Strategii i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie nr WRM.RSiIM.6733.3.2020 z dnia 5.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi, przewidziana do realizacji przy ul. Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 31 stycznia 2020 roku dot. wszczęcia postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci gazowej przy ul. Przełajskiej w Czeladzi

Data publikacji:
2020-01-31
Ważne do:
2020-02-17 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 31 stycznia 2020 roku dot. wszczęcia postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci gazowej przy ul. Przełajskiej w Czeladzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6721.09.2017 o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Data publikacji:
2020-01-15
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RM.6721.09.2017 o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RF.6733.7.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data publikacji:
2020-01-03
Ważne do:
2020-01-17 23:59:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź BK-RF.6733.7.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
108877