przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
5914
Jak korzystać z BIP?
5449
Pomoc
2345
Deklaracja dostępności
1500
Tłumacz języka migowego
1380
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
24741
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1995771
Dokumenty
1693342
Strona główna BIP
215302
Brak strony
15142
Wyniki wyszukiwania
14997
Poprzednia wersja
11263
redakcja_BIP
6011
Mapa witryny BIP
4324
Poprzednia wersja komunikatu
2627
Polityka prywatności
2427
Jak szukać
1871
Jak korzystać z BIP
1851
Statystyka strony
1714
Zastrzeżenia prawne
1705
Ankieta formularz
259
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1954728
Burmistrz
51979
Oświadczenie majątkowe
11609
Wniosek o patronat
3381
Burmistrzowie w latach od 1990
1648
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1878
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1641532
Wnioski i interpelacje Radnych
342151
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
94041
Rada Miejska
46673
Terminarz posiedzeń komisji
43166
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
35267
Komisja Finansowo-Budżetowa
22956
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
20778
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
19377
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
18736
Skład Rady Miejskiej
17082
Statut Miasta
13521
Komisja Rewizyjna
10812
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
10705
Komisja Statutowo-Regulaminowa
8060
Patrycja Juszczyk
7154
Komisja Finansowo-Budżetowa
5894
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
5755
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5743
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
5685
Dominik Penar
5437
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
5116
Monika Pawlik
4832
Patryk Trybulec
4673
Marcin Gadecki
4460
Kamil Kowalik
4012
Kluby radnych
3998
Andrzej Mentel
3930
Wojciech Maćkowski
3691
Komisje - kadencja 2014-2018
3681
Janina Wcisło
3459
Stanisław Pisarek
3332
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
3314
Ewa Fronczek
3161
Ramowy plan pracy
3112
Zofia Bazańska
3057
Irena Owczarz
3053
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2959
Komisja Rewizyjna
2827
Dariusz Pietrzykowski
2806
Waldemar Żak
2721
Katarzyna Pilc
2643
Włodzimierz Jaros
2619
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
2539
Marek Jarno
2522
Komisja Statutowo-Regulaminowa
2488
Marian Kita
2471
Komisje - kadencja 2018-2023
2450
Marek Kocoń
2345
Łukasz Wesołowski
2282
Barbara Wszołek
2015
Beata Marcinkowska
1866
Barbara Strzelecka
1765
Jarosław Deleska
1733
Jolanta Ptaś
1663
Zbigniew Panek
1645
Małgorzata Chojnacka
1551
Laureaci Nagrody Miasta
955
Radni Rady Miejskiej od 1990
953
Honorowy Obywatel Miasta
846
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
780
Ireneusz Gawroński
688
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
559
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
33293
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3595
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
48863
Wydziały
44855
Regulamin organizacyjny
40503
Kierownictwo
9005
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
8550
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
7501
Sekretarz Miasta
7406
Statut Miasta
7400
Schemat organizacyjny
6274
Status prawny i zadania miasta
5533
Skarbnik Miasta
5528
Rejestr żłobków
5049
Kodeks etyczny
3426
Rejestry, ewidencje, archiwa
3294
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2757
Rejestr Instytucji Kultury
2689
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu
2237
PPK
91
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
21001
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
16519
Iwona Szaleniec
4685
Anna Młodecka
4376
Aneta Jóźwin-Rybska
4267
Anna Hetmańczyk
4256
Paweł Wojtusiak
3844
Agata Nowakowska-Michałek
3832
Izabela Penszko
3746
Agnieszka Nowak
3685
Bożena Podgórska
3583
Dorota Grela
3431
Artur Polak
3394
Renata Paluch
3316
Dominik Hodurek
3252
Michał Goc
3241
Anna Mentel
3211
Bogusława Tanhojzer
3180
Małgorzata Skiba
3164
Ewa Kiedrzyn
3103
Jolanta Barańska
3096
Barbara Węgrzyn
3047
Jolanta Kopeć
3013
Ewa Rulecka
2947
Agnieszka Pokorny
2862
Henryk Michalski
2804
Mariola Kozieł
2785
Sławomir Święch
2675
Joanna Jędrusik
2625
Iwona Sztramko
2531
Krzysztof Leśniak
2503
Artur Smagorowicz
2403
Renata Biżek
2301
Dorota Strączek
1964
Marta Świderek
1893
Iwona Sułkowska
1846
Małgorzata Świder
1660
Ewa Lasoń
1556
Oświadczenia archiwalne
1243
Agata Grabowska-Maj
1097
Iwona Gałuszewska
980
Janusz Górski
956
Justyna Puławska
948
Katarzyna Misiak-Murawa
914
Barbara Kamińska
718
Grażyna Zachariasz
655
Robert Szczupider
554
Jakub Kużdżał
533
ewa_ambrozy
528
Magdalena Mysłek
520
Justyna Stawkowska
312
Magdalena Roman
303
Aneta Burzyńska
166
Beata Duka
26
Marta Wojciechowska
22
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
jakub-kuzdzal
3
Włodzimierz Jaros
1
Patrycja Juszczyk
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
157388
Zamówienia powyżej 30000 Euro
87124
Zakończone postępowania
50817
Zamówienia publiczne
36230
Plany postępowań
9910
Rocznik 2019
2116
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1849
Rocznik 2020
1408
Rocznik 2018
1331
Rocznik 2017
1319
Ustalenie wartości szacunkowej
1170
RODO w zamówieniach publicznych
983
Rocznik 2021
787
Komunikacja
632
Rocznik 2022
440
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
163750
Nieruchomości - działki budowlane
157170
Praca
146113
Urbanistyka
126323
Nieruchomości - dzierżawy / najem
119795
Organizacje pozarządowe
86032
Obligacje
82663
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
77924
Decyzje środowiskowe
65896
Tablica ogłoszeń
58993
Usuwanie zieleni
49968
Konkurs ofert
47171
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
27840
Konsultacje społeczne
25560
Mieszkania komunalne
21796
Dotacje
9937
Zgromadzenia publiczne
8242
Utrzymanie czystości
4873
Pomoc publiczna
4377
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
3780
Raport o stanie gminy
3564
nieruchomosci
3495
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
2148
Obwieszczenie o licytacji
2064
Gospodarka łowiecka
927
Dostępność
725
Taryfy za wodę i ścieki
698
Pozwolenia wodnoprawne
220
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
1142581
Sprawozdania z budżetu
220883
Podatki i opłaty lokalne
61265
Sprawozdania finansowe
50192
Mienie komunalne
11458
Opinie
11117
Budżet, finanse i majątek
10010
Sprawozdania z inwestycji
9692
Ciężar publiczny
8694
Dług publiczny
7213
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2264
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
106051
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
29933
Gospodarka odpadami
21923
Akty prawne
15515
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
7470
Najczęściej występujące problemy
5373
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
5262
Ulotki edukacyjne
2874
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
2617
Sprawozdawczość
2482
Azbest
2469
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2209
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1948
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
10357
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
10348
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
1723
Ekoportal
1531
Baza danych OOS
1484
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
1143
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
991
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
58365
Planowanie przestrzenne
20271
Studium uwarunkowań
13499
Plany w trakcie opracowania
7909
Mapy
1794
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
6
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
49056
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
12695
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
203212
Kontrole przedsiebiorcow
1414
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1683
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje złożone do Rady Miejskiej
7525
Petycje
6179
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
4101
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
1475
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
802
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5956
Wybory uzupelniajace 2016
4000
Ławnicy 2016
1865
Wybory samorządowe
1463
Wybory prezydenckie 2020
1351
Wybory parlamentarne 2019
1343
Wybory do PE 2019
1319
Ławnicy 2019
1063
Wybory kadencja 2018-2023
1032
Ławnicy 2020
766
Referendum 2015
465
28 Czerwiec
422
Wybory_parlamentarne
363
10 Maj
269
12 lipiec
258
Ławnicy 2022 - uzupełnienie
176
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Protokoły z posiedzeń MRMC
5146
Młodzieżowa Rada Miasta
5052
Materiały na sesję MRMC
3951
Sprawozdania MRMC
1799
Statut MRMC
1762
Skład MRMC
1729
Uchwały MRMC
1719
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
10966
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4969
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
2836
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
2105
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
4085
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
1691

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1714