przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
5298
Jak korzystać z BIP?
4762
Pomoc
1725
Deklaracja dostępności
770
Tłumacz języka migowego
743
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
21493
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1641272
Dokumenty
1459666
Strona główna BIP
186398
Brak strony
14038
Wyniki wyszukiwania
12968
Poprzednia wersja
9368
redakcja_BIP
5151
Mapa witryny BIP
3681
Poprzednia wersja komunikatu
2245
Polityka prywatności
1985
Jak szukać
1435
Jak korzystać z BIP
1434
Zastrzeżenia prawne
1300
Statystyka strony
1267
Ankieta formularz
253
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1704295
Burmistrz
44164
Oświadczenie majątkowe
10209
Wniosek o patronat
2812
Burmistrzowie w latach od 1990
774
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1364
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1443984
Wnioski i interpelacje Radnych
284607
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
78397
Rada Miejska
41607
Terminarz posiedzeń komisji
34716
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
30375
Komisja Finansowo-Budżetowa
19305
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
17467
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
16485
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
15886
Skład Rady Miejskiej
15120
Statut Miasta
12610
Komisja Rewizyjna
9277
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6819
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
6032
Patrycja Juszczyk
6027
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
5176
Dominik Penar
4463
Monika Pawlik
4052
Kamil Kowalik
3801
Patryk Trybulec
3765
Marcin Gadecki
3702
Kluby radnych
3339
Andrzej Mentel
3264
Komisje - kadencja 2014-2018
3167
Stanisław Pisarek
3128
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
3106
Wojciech Maćkowski
3086
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
2997
Komisja Finansowo-Budżetowa
2964
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2902
Janina Wcisło
2736
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
2682
Ramowy plan pracy
2610
Zofia Bazańska
2567
Ewa Fronczek
2550
Waldemar Żak
2495
Katarzyna Pilc
2483
Irena Owczarz
2481
Włodzimierz Jaros
2399
Marek Jarno
2332
Dariusz Pietrzykowski
2304
Marian Kita
2289
Marek Kocoń
2153
Komisje - kadencja 2018-2023
1896
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
1855
Łukasz Wesołowski
1557
Komisja Rewizyjna
1497
Barbara Wszołek
1423
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1407
Komisja Statutowo-Regulaminowa
1306
Beata Marcinkowska
1259
Barbara Strzelecka
1253
Jarosław Deleska
1211
Zbigniew Panek
1138
Jolanta Ptaś
1081
Małgorzata Chojnacka
1077
Ireneusz Gawroński
644
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
552
Radni Rady Miejskiej od 1990
517
Laureaci Nagrody Miasta
492
Honorowy Obywatel Miasta
459
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
418
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
25559
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2837
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
42680
Wydziały
38530
Regulamin organizacyjny
33621
Kierownictwo
7884
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
6719
Sekretarz Miasta
6457
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
5865
Schemat organizacyjny
5435
Skarbnik Miasta
5049
Statut Miasta
5039
Status prawny i zadania miasta
4822
Rejestr żłobków
4031
Kodeks etyczny
2852
Rejestry, ewidencje, archiwa
2813
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2398
Rejestr Instytucji Kultury
2301
Dyrektor Urzędu
1675
PPK
51
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
18905
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
14584
Iwona Szaleniec
3959
Anna Hetmańczyk
3795
Anna Młodecka
3774
Aneta Jóźwin-Rybska
3734
Agnieszka Nowak
3440
Agata Nowakowska-Michałek
3390
Izabela Penszko
3307
Bożena Podgórska
3139
Ewa Kiedrzyn
3034
Dorota Grela
2976
Artur Polak
2955
Paweł Wojtusiak
2908
Renata Paluch
2865
Dominik Hodurek
2858
Anna Mentel
2757
Bogusława Tanhojzer
2742
Ewa Rulecka
2719
Michał Goc
2718
Jolanta Barańska
2704
Małgorzata Skiba
2646
Barbara Węgrzyn
2634
Mariola Kozieł
2627
Sławomir Święch
2553
Jolanta Kopeć
2552
Henryk Michalski
2530
Joanna Jędrusik
2461
Agnieszka Pokorny
2435
Renata Biżek
2169
Iwona Sztramko
2121
Krzysztof Leśniak
2047
Artur Smagorowicz
1836
Iwona Sułkowska
1794
Małgorzata Świder
1601
Dorota Strączek
1564
Ewa Lasoń
1496
Marta Świderek
1486
Oświadczenia archiwalne
794
Agata Grabowska-Maj
642
Grażyna Zachariasz
619
Janusz Górski
559
Iwona Gałuszewska
549
Barbara Kamińska
548
Justyna Puławska
544
Robert Szczupider
517
Ewa Ambroży
508
Katarzyna Misiak-Murawa
493
Jakub Kużdżał
141
Magdalena Mysłek
105
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
jakub-kuzdzal
3
Włodzimierz Jaros
1
Patrycja Juszczyk
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
106063
Zamówienia powyżej 30000 Euro
82376
Zakończone postępowania
44582
Zamówienia publiczne
31555
Plany postępowań
8035
Rocznik 2019
1609
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1353
Ustalenie wartości szacunkowej
1002
Rocznik 2020
998
Rocznik 2017
961
Rocznik 2018
940
RODO w zamówieniach publicznych
822
Komunikacja
488
Rocznik 2021
347
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - działki budowlane
131855
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
130021
Praca
116472
Urbanistyka
110222
Nieruchomości - dzierżawy
89738
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
62645
Organizacje pozarządowe
57674
Tablica ogłoszeń
52183
Decyzje środowiskowe
49292
Usuwanie zieleni
40931
Konkurs ofert
40741
Obligacje
30408
Konsultacje społeczne
22031
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
21519
Mieszkania komunalne
14951
Dotacje dla przedszkoli
7798
Zgromadzenia publiczne
6016
Utrzymanie czystości
4241
Pomoc publiczna
3774
nieruchomosci
3495
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
3207
Raport o stanie gminy
2125
Obwieszczenie o licytacji
1057
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
533
Gospodarka łowiecka
352
Taryfy za wodę i ścieki
234
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
186
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
999797
Sprawozdania z budżetu
188492
Podatki i opłaty lokalne
52138
Sprawozdania finansowe
42983
Mienie komunalne
9860
Budżet, finanse i majątek
9001
Sprawozdania z inwestycji
8167
Opinie
7973
Ciężar publiczny
7526
Dług publiczny
6172
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2188
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
93294
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
24757
Gospodarka odpadami
18459
Akty prawne
12314
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
5980
Najczęściej występujące problemy
4548
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
4328
Ulotki edukacyjne
2425
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
2170
Azbest
1989
Sprawozdawczość
1942
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1814
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1545
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
9045
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
8876
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
1065
Ekoportal
945
Baza danych OOS
921
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
736
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
634
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
51300
Planowanie przestrzenne
17904
Studium uwarunkowań
11959
Plany w trakcie opracowania
6699
Mapy
1089
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
6
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
42863
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
10837
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
172834
Kontrole przedsiebiorcow
1011
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1304
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5487
Petycje złożone do Rady Miejskiej
5445
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
3119
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
721
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
367
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5285
Wybory uzupelniajace 2016
3592
Ławnicy 2016
1485
Wybory samorządowe
1045
Wybory prezydenckie 2020
981
Wybory do PE 2019
932
Wybory parlamentarne 2019
920
Wybory kadencja 2018-2023
657
Ławnicy 2019
655
Referendum 2015
413
Wybory_parlamentarne
363
28 Czerwiec
284
Ławnicy 2020
276
12 lipiec
134
10 Maj
129
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4770
Protokoły z posiedzeń MRMC
4625
Materiały na sesję MRMC
3525
Statut MRMC
1608
Sprawozdania MRMC
1594
Skład MRMC
1549
Uchwały MRMC
1537
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
9767
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4367
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
2308
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1719
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
3213
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
826

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1267