przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
5175
Jak korzystać z BIP?
4637
Pomoc
1623
Tłumacz języka migowego
647
Deklaracja dostępności
643
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
20478
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1592298
Dokumenty
1430567
Strona główna BIP
179081
Brak strony
14024
Wyniki wyszukiwania
12504
Poprzednia wersja
8968
redakcja_BIP
4999
Mapa witryny BIP
3579
Poprzednia wersja komunikatu
2217
Polityka prywatności
1913
Jak szukać
1368
Jak korzystać z BIP
1348
Zastrzeżenia prawne
1241
Statystyka strony
1214
Ankieta formularz
251
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1661150
Burmistrz
42756
Oświadczenie majątkowe
9898
Wniosek o patronat
2709
Burmistrzowie w latach od 1990
640
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1295
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1411305
Wnioski i interpelacje Radnych
274612
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
75843
Rada Miejska
40514
Terminarz posiedzeń komisji
33506
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
29557
Komisja Finansowo-Budżetowa
18803
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
17003
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
16093
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
15508
Skład Rady Miejskiej
14710
Statut Miasta
12408
Komisja Rewizyjna
9071
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6637
Patrycja Juszczyk
5782
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
5357
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
5073
Dominik Penar
4326
Monika Pawlik
3937
Kamil Kowalik
3752
Patryk Trybulec
3623
Marcin Gadecki
3540
Kluby radnych
3254
Andrzej Mentel
3139
Komisje - kadencja 2014-2018
3104
Stanisław Pisarek
3076
Wojciech Maćkowski
2974
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2840
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2775
Janina Wcisło
2634
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
2632
Komisja Finansowo-Budżetowa
2617
Ramowy plan pracy
2526
Zofia Bazańska
2469
Ewa Fronczek
2457
Waldemar Żak
2456
Katarzyna Pilc
2450
Irena Owczarz
2395
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
2356
Włodzimierz Jaros
2352
Marek Jarno
2289
Marian Kita
2240
Dariusz Pietrzykowski
2199
Marek Kocoń
2117
Komisje - kadencja 2018-2023
1789
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
1726
Łukasz Wesołowski
1407
Komisja Rewizyjna
1341
Barbara Wszołek
1308
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1226
Komisja Statutowo-Regulaminowa
1173
Barbara Strzelecka
1170
Beata Marcinkowska
1142
Jarosław Deleska
1087
Zbigniew Panek
1059
Małgorzata Chojnacka
992
Jolanta Ptaś
991
Ireneusz Gawroński
638
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
550
Radni Rady Miejskiej od 1990
445
Laureaci Nagrody Miasta
408
Honorowy Obywatel Miasta
378
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
365
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
24127
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2713
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
41257
Wydziały
37027
Regulamin organizacyjny
32490
Kierownictwo
7662
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
6521
Sekretarz Miasta
6264
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
5600
Schemat organizacyjny
5270
Skarbnik Miasta
4944
Status prawny i zadania miasta
4709
Statut Miasta
4684
Rejestr żłobków
3871
Kodeks etyczny
2762
Rejestry, ewidencje, archiwa
2715
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2343
Rejestr Instytucji Kultury
2235
Dyrektor Urzędu
1551
PPK
37
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
18473
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
14157
Iwona Szaleniec
3812
Anna Hetmańczyk
3714
Anna Młodecka
3672
Aneta Jóźwin-Rybska
3642
Agnieszka Nowak
3393
Agata Nowakowska-Michałek
3317
Izabela Penszko
3242
Bożena Podgórska
3052
Ewa Kiedrzyn
3009
Artur Polak
2888
Dorota Grela
2878
Renata Paluch
2804
Paweł Wojtusiak
2785
Dominik Hodurek
2768
Anna Mentel
2662
Bogusława Tanhojzer
2642
Jolanta Barańska
2631
Michał Goc
2615
Ewa Rulecka
2596
Mariola Kozieł
2587
Barbara Węgrzyn
2556
Sławomir Święch
2537
Małgorzata Skiba
2528
Jolanta Kopeć
2481
Henryk Michalski
2461
Joanna Jędrusik
2421
Agnieszka Pokorny
2353
Renata Biżek
2144
Iwona Sztramko
2063
Krzysztof Leśniak
1960
Iwona Sułkowska
1785
Artur Smagorowicz
1749
Małgorzata Świder
1590
Dorota Strączek
1487
Ewa Lasoń
1487
Marta Świderek
1426
Oświadczenia archiwalne
724
Grażyna Zachariasz
615
Agata Grabowska-Maj
560
Barbara Kamińska
515
Robert Szczupider
514
Janusz Górski
507
Ewa Ambroży
504
Iwona Gałuszewska
476
Justyna Puławska
475
Katarzyna Misiak-Murawa
423
Jakub Kużdżał
62
Magdalena Mysłek
43
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
jakub-kuzdzal
3
Patrycja Juszczyk
1
Włodzimierz Jaros
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
100716
Zamówienia powyżej 30000 Euro
78881
Zakończone postępowania
43522
Zamówienia publiczne
30409
Plany postępowań
7565
Rocznik 2019
1537
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1249
Ustalenie wartości szacunkowej
969
Rocznik 2020
921
Rocznik 2017
906
Rocznik 2018
892
RODO w zamówieniach publicznych
754
Komunikacja
415
Rocznik 2021
247
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - działki budowlane
126764
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
123987
Praca
110250
Urbanistyka
106596
Nieruchomości - dzierżawy
84970
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
59437
Organizacje pozarządowe
54146
Tablica ogłoszeń
50492
Decyzje środowiskowe
46290
Usuwanie zieleni
39206
Konkurs ofert
38223
Obligacje
25580
Konsultacje społeczne
21331
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
20240
Mieszkania komunalne
13263
Dotacje dla przedszkoli
7448
Zgromadzenia publiczne
5600
Utrzymanie czystości
4134
Pomoc publiczna
3673
nieruchomosci
3495
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
3097
Raport o stanie gminy
1934
Obwieszczenie o licytacji
824
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
325
Gospodarka łowiecka
268
Taryfy za wodę i ścieki
158
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
115
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
970718
Sprawozdania z budżetu
182666
Podatki i opłaty lokalne
50469
Sprawozdania finansowe
41673
Mienie komunalne
9549
Budżet, finanse i majątek
8807
Sprawozdania z inwestycji
7914
Opinie
7436
Ciężar publiczny
7311
Dług publiczny
5996
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2140
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
91015
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
23700
Gospodarka odpadami
17868
Akty prawne
11848
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
5656
Najczęściej występujące problemy
4341
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
4158
Ulotki edukacyjne
2357
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
2066
Azbest
1922
Sprawozdawczość
1856
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1751
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1487
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
8779
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
8467
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
946
Ekoportal
859
Baza danych OOS
803
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
659
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
577
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
49777
Planowanie przestrzenne
17390
Studium uwarunkowań
11614
Plany w trakcie opracowania
6473
Mapy
934
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
6
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
42000
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
10527
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
168885
Kontrole przedsiebiorcow
956
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1243
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5391
Petycje złożone do Rady Miejskiej
5195
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
2972
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
599
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
296
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5198
Wybory uzupelniajace 2016
3533
Ławnicy 2016
1437
Wybory samorządowe
981
Wybory prezydenckie 2020
930
Wybory do PE 2019
875
Wybory parlamentarne 2019
863
Wybory kadencja 2018-2023
612
Ławnicy 2019
609
Referendum 2015
401
Wybory_parlamentarne
363
28 Czerwiec
264
Ławnicy 2020
221
12 lipiec
115
10 Maj
109
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4683
Protokoły z posiedzeń MRMC
4501
Materiały na sesję MRMC
3421
Statut MRMC
1564
Sprawozdania MRMC
1534
Skład MRMC
1498
Uchwały MRMC
1480
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
9553
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4286
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
2190
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1660
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
3071
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
472

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1214