przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
5082
Jak korzystać z BIP?
4544
Pomoc
1540
Tłumacz języka migowego
562
Deklaracja dostępności
534
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
19844
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1569648
Dokumenty
1424267
Strona główna BIP
173415
Brak strony
13025
Wyniki wyszukiwania
12060
Poprzednia wersja
8543
redakcja_BIP
4885
Mapa witryny BIP
3498
Poprzednia wersja komunikatu
2131
Polityka prywatności
1862
Jak szukać
1326
Jak korzystać z BIP
1300
Zastrzeżenia prawne
1201
Statystyka strony
1156
Ankieta formularz
250
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1641328
Burmistrz
41572
Oświadczenie majątkowe
9610
Wniosek o patronat
2659
Burmistrzowie w latach od 1990
558
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1233
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1398477
Wnioski i interpelacje Radnych
269575
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
74517
Rada Miejska
39603
Terminarz posiedzeń komisji
32790
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
29175
Komisja Finansowo-Budżetowa
18512
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
16762
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
15839
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
15224
Skład Rady Miejskiej
14359
Statut Miasta
12352
Komisja Rewizyjna
8948
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6542
Patrycja Juszczyk
5618
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
5005
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
4972
Dominik Penar
4230
Monika Pawlik
3828
Kamil Kowalik
3692
Patryk Trybulec
3508
Marcin Gadecki
3432
Kluby radnych
3200
Komisje - kadencja 2014-2018
3065
Stanisław Pisarek
3026
Andrzej Mentel
3021
Wojciech Maćkowski
2873
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2779
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2570
Janina Wcisło
2568
Ramowy plan pracy
2474
Waldemar Żak
2424
Katarzyna Pilc
2417
Komisja Finansowo-Budżetowa
2395
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
2384
Zofia Bazańska
2380
Ewa Fronczek
2374
Irena Owczarz
2338
Włodzimierz Jaros
2319
Marek Jarno
2263
Marian Kita
2200
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
2162
Dariusz Pietrzykowski
2136
Marek Kocoń
2082
Komisje - kadencja 2018-2023
1729
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
1619
Łukasz Wesołowski
1281
Komisja Rewizyjna
1242
Barbara Wszołek
1236
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1131
Barbara Strzelecka
1093
Komisja Statutowo-Regulaminowa
1081
Beata Marcinkowska
1057
Jarosław Deleska
1003
Zbigniew Panek
991
Małgorzata Chojnacka
933
Jolanta Ptaś
925
Ireneusz Gawroński
635
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
548
Radni Rady Miejskiej od 1990
393
Laureaci Nagrody Miasta
368
Honorowy Obywatel Miasta
340
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
324
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
23153
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2628
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
40119
Wydziały
35809
Regulamin organizacyjny
31822
Kierownictwo
7485
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
6314
Sekretarz Miasta
6107
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
5403
Schemat organizacyjny
5157
Skarbnik Miasta
4845
Status prawny i zadania miasta
4613
Statut Miasta
4457
Rejestr żłobków
3772
Kodeks etyczny
2668
Rejestry, ewidencje, archiwa
2658
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2305
Rejestr Instytucji Kultury
2190
Dyrektor Urzędu
1453
PPK
29
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
18083
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
13732
Iwona Szaleniec
3709
Anna Hetmańczyk
3591
Anna Młodecka
3584
Aneta Jóźwin-Rybska
3570
Agnieszka Nowak
3353
Agata Nowakowska-Michałek
3272
Izabela Penszko
3185
Ewa Kiedrzyn
2995
Bożena Podgórska
2968
Artur Polak
2830
Dorota Grela
2802
Renata Paluch
2747
Dominik Hodurek
2723
Paweł Wojtusiak
2716
Anna Mentel
2605
Jolanta Barańska
2577
Mariola Kozieł
2563
Michał Goc
2541
Bogusława Tanhojzer
2535
Sławomir Święch
2527
Ewa Rulecka
2523
Barbara Węgrzyn
2450
Małgorzata Skiba
2442
Henryk Michalski
2413
Joanna Jędrusik
2393
Jolanta Kopeć
2374
Agnieszka Pokorny
2293
Renata Biżek
2121
Iwona Sztramko
1978
Krzysztof Leśniak
1913
Iwona Sułkowska
1778
Artur Smagorowicz
1689
Małgorzata Świder
1582
Ewa Lasoń
1480
Dorota Strączek
1443
Marta Świderek
1382
Oświadczenia archiwalne
672
Grażyna Zachariasz
608
Robert Szczupider
510
Agata Grabowska-Maj
508
Ewa Ambroży
499
Barbara Kamińska
490
Janusz Górski
464
Iwona Gałuszewska
437
Justyna Puławska
421
Katarzyna Misiak-Murawa
368
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
Patrycja Juszczyk
1
Włodzimierz Jaros
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
96088
Zamówienia powyżej 30000 Euro
74581
Zakończone postępowania
42799
Zamówienia publiczne
29375
Plany postępowań
7182
Rocznik 2019
1490
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1190
Ustalenie wartości szacunkowej
945
Rocznik 2020
873
Rocznik 2017
862
Rocznik 2018
854
RODO w zamówieniach publicznych
703
Komunikacja
378
Rocznik 2021
172
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - działki budowlane
123053
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
120932
Praca
106072
Urbanistyka
104338
Nieruchomości - dzierżawy
82425
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
57589
Organizacje pozarządowe
52745
Tablica ogłoszeń
49196
Decyzje środowiskowe
44322
Usuwanie zieleni
38195
Konkurs ofert
34191
Obligacje
21380
Konsultacje społeczne
20854
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
19429
Mieszkania komunalne
12072
Dotacje dla przedszkoli
7205
Zgromadzenia publiczne
5341
Utrzymanie czystości
4081
Pomoc publiczna
3609
nieruchomosci
3495
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
3050
Raport o stanie gminy
1825
Obwieszczenie o licytacji
695
Gospodarka łowiecka
215
Taryfy za wodę i ścieki
111
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
76
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
61
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
959884
Sprawozdania z budżetu
179020
Podatki i opłaty lokalne
49597
Sprawozdania finansowe
40975
Mienie komunalne
9409
Budżet, finanse i majątek
8635
Sprawozdania z inwestycji
7780
Ciężar publiczny
7218
Opinie
7118
Dług publiczny
5885
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2108
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
89686
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
23036
Gospodarka odpadami
17440
Akty prawne
11535
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
5422
Najczęściej występujące problemy
4198
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
3967
Ulotki edukacyjne
2316
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
2021
Azbest
1885
Sprawozdawczość
1813
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1717
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1455
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
8543
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
8086
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
880
Ekoportal
792
Baza danych OOS
729
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
616
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
536
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
48545
Planowanie przestrzenne
16942
Studium uwarunkowań
11386
Plany w trakcie opracowania
6340
Mapy
792
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
6
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
41548
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
10337
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
166927
Kontrole przedsiebiorcow
921
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1194
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5282
Petycje złożone do Rady Miejskiej
4987
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
2860
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
499
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
243
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5140
Wybory uzupelniajace 2016
3507
Ławnicy 2016
1404
Wybory samorządowe
922
Wybory prezydenckie 2020
903
Wybory do PE 2019
837
Wybory parlamentarne 2019
831
Ławnicy 2019
561
Wybory kadencja 2018-2023
555
Referendum 2015
398
Wybory_parlamentarne
363
28 Czerwiec
251
Ławnicy 2020
173
12 lipiec
101
10 Maj
95
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4605
Protokoły z posiedzeń MRMC
4434
Materiały na sesję MRMC
3360
Statut MRMC
1518
Sprawozdania MRMC
1495
Uchwały MRMC
1446
Skład MRMC
1439
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
9363
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4213
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
2091
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1631
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
2944
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
263

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1156