przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
5745
Jak korzystać z BIP?
5271
Pomoc
2167
Deklaracja dostępności
1308
Tłumacz języka migowego
1219
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
23804
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1861985
Dokumenty
1602331
Strona główna BIP
206712
Brak strony
15097
Wyniki wyszukiwania
14397
Poprzednia wersja
10550
redakcja_BIP
5817
Mapa witryny BIP
4135
Poprzednia wersja komunikatu
2495
Polityka prywatności
2308
Jak szukać
1751
Jak korzystać z BIP
1738
Zastrzeżenia prawne
1603
Statystyka strony
1584
Ankieta formularz
255
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1853998
Burmistrz
49284
Oświadczenie majątkowe
11130
Wniosek o patronat
3219
Burmistrzowie w latach od 1990
1378
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1715
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1566594
Wnioski i interpelacje Radnych
320842
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
88807
Rada Miejska
45347
Terminarz posiedzeń komisji
40339
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
33747
Komisja Finansowo-Budżetowa
21684
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
19567
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
18382
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
17780
Skład Rady Miejskiej
16493
Statut Miasta
13139
Komisja Rewizyjna
10283
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
9130
Komisja Statutowo-Regulaminowa
7642
Patrycja Juszczyk
6789
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
5572
Dominik Penar
5112
Komisja Finansowo-Budżetowa
4764
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4729
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
4700
Monika Pawlik
4593
Patryk Trybulec
4391
Marcin Gadecki
4258
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
4180
Kamil Kowalik
3958
Kluby radnych
3858
Andrzej Mentel
3735
Wojciech Maćkowski
3521
Komisje - kadencja 2014-2018
3504
Janina Wcisło
3294
Stanisław Pisarek
3278
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
3209
Ewa Fronczek
2951
Ramowy plan pracy
2949
Zofia Bazańska
2942
Irena Owczarz
2901
Dariusz Pietrzykowski
2684
Waldemar Żak
2670
Katarzyna Pilc
2610
Włodzimierz Jaros
2547
Marek Jarno
2476
Marian Kita
2422
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
2375
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2346
Komisja Rewizyjna
2324
Marek Kocoń
2298
Komisje - kadencja 2018-2023
2297
Łukasz Wesołowski
2064
Komisja Statutowo-Regulaminowa
2023
Barbara Wszołek
1854
Beata Marcinkowska
1710
Barbara Strzelecka
1636
Jarosław Deleska
1600
Zbigniew Panek
1510
Jolanta Ptaś
1467
Małgorzata Chojnacka
1421
Radni Rady Miejskiej od 1990
823
Laureaci Nagrody Miasta
821
Honorowy Obywatel Miasta
737
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
679
Ireneusz Gawroński
672
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
553
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
30842
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3372
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
47003
Wydziały
42881
Regulamin organizacyjny
38290
Kierownictwo
8656
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
7891
Sekretarz Miasta
7073
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
6901
Statut Miasta
6569
Schemat organizacyjny
6005
Skarbnik Miasta
5364
Status prawny i zadania miasta
5309
Rejestr żłobków
4727
Kodeks etyczny
3306
Rejestry, ewidencje, archiwa
3171
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2667
Rejestr Instytucji Kultury
2579
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu
2076
PPK
74
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
20347
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
15917
Iwona Szaleniec
4468
Anna Młodecka
4147
Anna Hetmańczyk
4114
Aneta Jóźwin-Rybska
4089
Paweł Wojtusiak
3722
Agata Nowakowska-Michałek
3677
Agnieszka Nowak
3615
Izabela Penszko
3602
Bożena Podgórska
3451
Dorota Grela
3285
Artur Polak
3272
Renata Paluch
3173
Dominik Hodurek
3143
Michał Goc
3105
Anna Mentel
3085
Ewa Kiedrzyn
3076
Bogusława Tanhojzer
3045
Małgorzata Skiba
3019
Jolanta Barańska
2978
Barbara Węgrzyn
2909
Ewa Rulecka
2894
Jolanta Kopeć
2861
Mariola Kozieł
2756
Henryk Michalski
2734
Agnieszka Pokorny
2731
Sławomir Święch
2622
Joanna Jędrusik
2592
Iwona Sztramko
2402
Krzysztof Leśniak
2346
Renata Biżek
2274
Artur Smagorowicz
2254
Dorota Strączek
1846
Iwona Sułkowska
1822
Marta Świderek
1781
Małgorzata Świder
1634
Ewa Lasoń
1532
Oświadczenia archiwalne
1113
Agata Grabowska-Maj
958
Iwona Gałuszewska
861
Janusz Górski
848
Justyna Puławska
824
Katarzyna Misiak-Murawa
789
Barbara Kamińska
675
Grażyna Zachariasz
634
Robert Szczupider
541
ewa_ambrozy
528
Jakub Kużdżał
398
Magdalena Mysłek
392
Magdalena Roman
202
Justyna Stawkowska
196
Aneta Burzyńska
22
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
jakub-kuzdzal
3
Włodzimierz Jaros
1
Patrycja Juszczyk
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
153916
Zamówienia powyżej 30000 Euro
84246
Zakończone postępowania
48552
Zamówienia publiczne
34614
Plany postępowań
9200
Rocznik 2019
1944
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1704
Rocznik 2020
1268
Rocznik 2017
1199
Rocznik 2018
1181
Ustalenie wartości szacunkowej
1116
RODO w zamówieniach publicznych
942
Rocznik 2021
654
Komunikacja
592
Rocznik 2022
204
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
151786
Nieruchomości - działki budowlane
148898
Praca
135499
Urbanistyka
121408
Nieruchomości - dzierżawy / najem
108894
Obligacje
78668
Organizacje pozarządowe
77865
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
72537
Decyzje środowiskowe
60692
Tablica ogłoszeń
56901
Usuwanie zieleni
47081
Konkurs ofert
43585
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
25976
Konsultacje społeczne
24690
Mieszkania komunalne
19594
Dotacje
9234
Zgromadzenia publiczne
7551
Utrzymanie czystości
4659
Pomoc publiczna
4211
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
3627
nieruchomosci
3495
Raport o stanie gminy
3257
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
1792
Obwieszczenie o licytacji
1753
Gospodarka łowiecka
765
Taryfy za wodę i ścieki
565
Dostępność
564
Pozwolenia wodnoprawne
44
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
1093947
Sprawozdania z budżetu
210420
Podatki i opłaty lokalne
58192
Sprawozdania finansowe
48025
Mienie komunalne
11021
Opinie
10276
Budżet, finanse i majątek
9742
Sprawozdania z inwestycji
9239
Ciężar publiczny
8371
Dług publiczny
6910
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2242
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
102318
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
28269
Gospodarka odpadami
20872
Akty prawne
14601
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
6841
Najczęściej występujące problemy
5138
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
5036
Ulotki edukacyjne
2731
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
2517
Azbest
2341
Sprawozdawczość
2304
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2105
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1845
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
9946
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
9914
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
1540
Baza danych OOS
1333
Ekoportal
1314
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
1020
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
886
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
56138
Planowanie przestrzenne
19619
Studium uwarunkowań
13034
Plany w trakcie opracowania
7535
Mapy
1571
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
6
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
47051
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
12180
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
191850
Kontrole przedsiebiorcow
1315
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1589
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje złożone do Rady Miejskiej
7057
Petycje
5981
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
3830
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
1262
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
673
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5797
Wybory uzupelniajace 2016
3879
Ławnicy 2016
1752
Wybory samorządowe
1358
Wybory prezydenckie 2020
1251
Wybory parlamentarne 2019
1244
Wybory do PE 2019
1228
Ławnicy 2019
954
Wybory kadencja 2018-2023
953
Ławnicy 2020
613
Referendum 2015
445
28 Czerwiec
372
Wybory_parlamentarne
363
10 Maj
220
12 lipiec
218
Ławnicy 2022 - uzupełnienie
72
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Protokoły z posiedzeń MRMC
5012
Młodzieżowa Rada Miasta
5003
Materiały na sesję MRMC
3858
Sprawozdania MRMC
1762
Statut MRMC
1741
Uchwały MRMC
1697
Skład MRMC
1696
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
10624
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4827
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
2703
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
2011
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
3889
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
1465

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1584