przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak szukać?
4917
Jak korzystać z BIP?
4429
Pomoc
1446
Tłumacz języka migowego
450
Deklaracja dostępności
362
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
18980
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1545620
Dokumenty
1415947
Strona główna BIP
166843
Brak strony
13011
Wyniki wyszukiwania
11436
Poprzednia wersja
7397
redakcja_BIP
4766
Mapa witryny BIP
3387
Poprzednia wersja komunikatu
1830
Polityka prywatności
1793
Jak szukać
1273
Jak korzystać z BIP
1253
Zastrzeżenia prawne
1153
Statystyka strony
1129
Ankieta formularz
248
test_intracom_podstrona
1
Dział: Burmistrz
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Burmistrza
1612554
Burmistrz
40170
Oświadczenie majątkowe
9315
Wniosek o patronat
2597
Burmistrzowie w latach od 1990
447
Dział: Dokumenty strategiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty strategiczne
1190
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Miejskiej
1382191
Wnioski i interpelacje Radnych
264260
Terminarz posiedzeń i materiały na sesję RM
73033
Rada Miejska
38333
Terminarz posiedzeń komisji
32143
Protokoły z sesji - kadencja 2014-2018
28789
Komisja Finansowo-Budżetowa
18221
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
16561
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
15608
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
14950
Skład Rady Miejskiej
13954
Statut Miasta
12229
Komisja Rewizyjna
8779
Komisja Statutowo-Regulaminowa
6463
Patrycja Juszczyk
5450
Jolanta Moćko - Przewodnicząca Rady Miejskiej
4859
Protokoły z sesji - kadencja 2018-2023
4577
Dominik Penar
4131
Monika Pawlik
3735
Kamil Kowalik
3617
Patryk Trybulec
3372
Marcin Gadecki
3317
Kluby radnych
3119
Komisje - kadencja 2014-2018
3010
Stanisław Pisarek
2959
Andrzej Mentel
2924
Wojciech Maćkowski
2750
Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018
2722
Janina Wcisło
2470
Ramowy plan pracy
2401
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
2386
Katarzyna Pilc
2381
Waldemar Żak
2329
Zofia Bazańska
2305
Włodzimierz Jaros
2277
Ewa Fronczek
2270
Irena Owczarz
2262
Marek Jarno
2227
Komisja Finansowo-Budżetowa
2172
Marian Kita
2151
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
2131
Dariusz Pietrzykowski
2071
Marek Kocoń
2027
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczenstwa
1984
Komisje - kadencja 2018-2023
1622
Protokoły z komisji - kadencja 2018-2023
1458
Komisja Rewizyjna
1164
Łukasz Wesołowski
1148
Barbara Wszołek
1114
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1007
Barbara Strzelecka
1000
Komisja Statutowo-Regulaminowa
991
Beata Marcinkowska
971
Jarosław Deleska
926
Zbigniew Panek
895
Małgorzata Chojnacka
844
Jolanta Ptaś
838
Ireneusz Gawroński
628
Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
548
Radni Rady Miejskiej od 1990
325
Laureaci Nagrody Miasta
293
Honorowy Obywatel Miasta
288
Przewodniczący Rady Miejskiej w latach od 1990
265
Petycje
18
Kontrole_komisji_Rewizyjnej
15
transmisja-sesji-rm
2
Dział: Plany zagospodarowania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
22437
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2514
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Urząd Miasta
38552
Wydziały
34083
Regulamin organizacyjny
31076
Kierownictwo
7274
Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych
6116
Sekretarz Miasta
5922
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych
5204
Schemat organizacyjny
5015
Skarbnik Miasta
4724
Status prawny i zadania miasta
4509
Statut Miasta
4233
Rejestr żłobków
3674
Kodeks etyczny
2574
Rejestry, ewidencje, archiwa
2571
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
2240
Rejestr Instytucji Kultury
2097
Dyrektor Urzędu
1318
PPK
12
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jednostki organizacyjne
17513
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
13244
Iwona Szaleniec
3547
Aneta Jóźwin-Rybska
3461
Anna Młodecka
3444
Anna Hetmańczyk
3409
Agnieszka Nowak
3265
Agata Nowakowska-Michałek
3217
Izabela Penszko
3100
Ewa Kiedrzyn
2972
Bożena Podgórska
2846
Artur Polak
2736
Dorota Grela
2699
Renata Paluch
2692
Dominik Hodurek
2680
Paweł Wojtusiak
2641
Anna Mentel
2536
Sławomir Święch
2503
Mariola Kozieł
2502
Michał Goc
2476
Jolanta Barańska
2473
Bogusława Tanhojzer
2447
Ewa Rulecka
2433
Joanna Jędrusik
2366
Małgorzata Skiba
2350
Henryk Michalski
2334
Barbara Węgrzyn
2299
Jolanta Kopeć
2265
Agnieszka Pokorny
2234
Renata Biżek
2074
Krzysztof Leśniak
1859
Iwona Sztramko
1815
Iwona Sułkowska
1763
Artur Smagorowicz
1606
Małgorzata Świder
1565
Ewa Lasoń
1472
Dorota Strączek
1368
Marta Świderek
1331
Grażyna Zachariasz
597
Oświadczenia archiwalne
582
Robert Szczupider
498
Ewa Ambroży
493
Agata Grabowska-Maj
455
Barbara Kamińska
447
Janusz Górski
419
Iwona Gałuszewska
382
Justyna Puławska
358
Katarzyna Misiak-Murawa
289
kierownik-referatu-budzetowego
8
Beata Zawiła
3
Patrycja Juszczyk
1
Włodzimierz Jaros
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zapytania do 30000 Euro
92062
Zamówienia powyżej 30000 Euro
70994
Zakończone postępowania
41828
Zamówienia publiczne
27938
Plany postępowań
6594
Rocznik 2019
1442
Zamówienia Publiczne do 31-12-2019
1087
Ustalenie wartości szacunkowej
919
Rocznik 2018
815
Rocznik 2017
809
Rocznik 2020
778
RODO w zamówieniach publicznych
632
Komunikacja
337
Rocznik 2021
78
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieruchomości - działki budowlane
117797
Nieruchomości - lokale mieszkaniowe
116613
Urbanistyka
101744
Praca
99939
Nieruchomości - dzierżawy
79292
Nieruchomości - tereny inwestycyjne
55650
Organizacje pozarządowe
51162
Tablica ogłoszeń
47563
Decyzje środowiskowe
42403
Usuwanie zieleni
37358
Konkurs ofert
30780
Konsultacje społeczne
20380
Nieruchomości - tryb bezprzetargowy
18554
Obligacje
18137
Mieszkania komunalne
11082
Dotacje dla przedszkoli
6863
Zgromadzenia publiczne
5029
Utrzymanie czystości
3980
nieruchomosci
3495
Pomoc publiczna
3494
Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach
2945
Raport o stanie gminy
1602
Obwieszczenie o licytacji
531
Gospodarka łowiecka
164
Taryfy za wodę i ścieki
55
Wykaz_nieruchomosci_nr_28_2016_przeznaczonych_do_sprzedazy
8
test_intracom_podstrona
3
Dział: Budżet, finanse i majątek
Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet
947652
Sprawozdania z budżetu
175391
Podatki i opłaty lokalne
48529
Sprawozdania finansowe
39900
Mienie komunalne
9226
Budżet, finanse i majątek
8336
Sprawozdania z inwestycji
7552
Ciężar publiczny
7028
Opinie
6715
Dług publiczny
5749
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2035
Dział: Podatki i opłaty lokalne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
87158
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Odwiedziny Ilość
Harmonogram wywozu odpadów
22239
Gospodarka odpadami
16883
Akty prawne
11172
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
5127
Najczęściej występujące problemy
4038
Deklaracja oraz instrukcja jej wypełnienia
3784
Ulotki edukacyjne
2274
Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne
1952
Azbest
1835
Sprawozdawczość
1769
Odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1668
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
1393
uchwaly_rady_miejskiej
17
wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty
10
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona środowiska
8199
Dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska
7475
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź
761
Ekoportal
714
Baza danych OOS
637
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
561
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
469
Dział: Planowanie przestrzenne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Plany zagospodarowania
46674
Planowanie przestrzenne
16485
Studium uwarunkowań
11046
Plany w trakcie opracowania
6107
Mapy
601
Dział: Pomoc publiczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
40963
Dział: Organizacje pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
10145
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
164169
Kontrole przedsiebiorcow
872
Dział: robocze
Podstrona Odwiedziny Ilość
robocze
1147
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5124
Petycje złożone do Rady Miejskiej
4552
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Rady Miejskiej
2772
Petycje złożone do Burmistrza Miasta
419
Roczna informacja zbiorcza - petycje do Burmistrza Miasta
206
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory i referenda
5040
Wybory uzupelniajace 2016
3467
Ławnicy 2016
1366
Wybory samorządowe
876
Wybory prezydenckie 2020
865
Wybory parlamentarne 2019
779
Wybory do PE 2019
773
Ławnicy 2019
517
Wybory kadencja 2018-2023
506
Referendum 2015
395
Wybory_parlamentarne
363
28 Czerwiec
226
Ławnicy 2020
130
12 lipiec
79
10 Maj
76
Dział: Młodzieżowa Rada Miasta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Młodzieżowa Rada Miasta
4502
Protokoły z posiedzeń MRMC
4311
Materiały na sesję MRMC
3265
Statut MRMC
1464
Sprawozdania MRMC
1422
Uchwały MRMC
1398
Skład MRMC
1395
Dział: Poradnik interesanta
Podstrona Odwiedziny Ilość
Poradnik interesanta
9059
Dział: Informacja nieudostępniona
Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4112
Dział: Jak załatwić sprawę w UM?
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę w UM?
1983
Imprezy niemasowe - Rozwój Społeczny
1584
ochrona_srodowiska_i_gospodarka_komunalna
23
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Dane osobowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane osobowe
2737
Dział: Spis powszechny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
84

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2012-01-25 13:59:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2013-04-10 10:44:15
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2013-04-10 10:44:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1129