przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 90 wiadomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działek: 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2

Data publikacji:
2020-12-15
Ważne do:
2021-03-30 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Przełajskiej oznaczonej numerami działek: 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha; 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha; 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901 ha, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 ha, 85/11 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1062 ha, 85/12 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1060 ha wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Wykaz nieruchomości nr 113/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-12-15
Ważne do:
2021-01-05 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wiejskiej oznaczonych numerami działek: 58 o powierzchni 0,5555 ha, 59 o powierzchni 0,2476 ha, 60 o powierzchni 0,2462 ha, 61 o powierzchni 0,5075 ha, 63 o powierzchni 0,2356 ha, 64 o powierzchni 0,3906 ha arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,1830 ha oraz działki numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,2558 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4388 ha. Uchyla się wykaz 75/2020.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w Czeladzi przy ul. Gdańskiej

Data publikacji:
2020-11-24
Ważne do:
2021-01-25 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonych numerami działek: 87/3 arkusz mapy 23 o powierzchni 2,5393 ha zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0 oraz 62/4 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0641 ha zapisaną w księdze wieczystej KA1B/00055610/2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,6034 ha.

Wykaz nieruchomości nr 75/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-10-23
Ważne do:
2020-11-13 23:59:59

dot.niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wiejskiej oznaczonych numerami działek: 58 o powierzchni 0,5555 ha, 59 o powierzchni 0,2476 ha, 60 o powierzchni 0,2462 ha, 61 o powierzchni 0,5075 ha, 63 o powierzchni 0,2356 ha, 64 o powierzchni 0,3906 ha arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,1830 ha oraz działki numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,2558 ha Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4388 ha. Uchylony w Wykazie nr 113/2020 z 15 grudnia 2020r.

Wykaz nr 77/2020 nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Data publikacji:
2020-10-09
Ważne do:
2020-10-30 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonych numerami działek: 87/3 arkusz mapy 23 o powierzchni 2,5393 ha zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0 oraz 62/4 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0641 ha zapisanej w księdze wieczystej KA1B/00055610/2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,6034 ha.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej j własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2020-05-27
Ważne do:
2020-07-29 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica, oznaczonej numerem działki 94/24
arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów N. Pierwszy przetarg odbył się 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym.

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:
2020-05-20 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica oznaczonej numerem działki 94/24 arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2020-02-11
Ważne do:
2020-03-16 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Mysłowickiej oznaczonej numerem działki 167 arkusz mapy 21
o powierzchni 0,0321 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów B.

Wykaz nieruchomości nr 3/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-01-24
Ważne do:
2020-02-14 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica oznaczonej numerem działki 94/24
arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów N.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Data publikacji:
2019-12-31
Ważne do:
2020-03-06 23:59:59

dot. nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonej numerami działek: 132/6 o powierzchni 5,8342 ha oraz 131/3 o powierzchni 2,2771 ha arkusz mapy 25 zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0. Łączna powierzchnia działek wynosi: 8,1113 ha.

Drukuj
Liczba odwiedzin
55695