przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 3 wiadomości.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź - ul. Gdańska

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:
2021-12-16 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladź, położonych w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek: 131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0324 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1516 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchni 0,3696 ha arkusz mapy 26, 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6074 ha.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oraz przedmiotu użytkowania wieczystego Gminy Czeladź

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:
2021-12-16 23:59:59

dot. sprzedaży:
a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku, oznaczonej numerami działek: 51/16 o powierzchni 3,4143 ha, 51/17 o powierzchni 0,4632 ha
arkusz mapy 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
b) prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,4421 ha,
145/27 o powierzchni 0,1689 ha oraz 145/26 o powierzchni 0,0137 ha, 276/1 o powierzchni 0,1417 ha, 277/1 o powierzchni 0,2277 ha, 277/2 o powierzchni 0,1934 ha, 277/3 o powierzchni 0,3374 ha
arkusz mapy 13. Działki położone są na terenie tzw. Szybu Kondratowicz (w pobliżu ulicy Ogrodowej i Kombatantów).

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha dz. m.in. 81, 57/3, 61/2 a.m. 25.

Data publikacji:
2018-08-14
Ważne do:

Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha dz. m.in. 81, 57/3, 61/2 a.m. 25.

Drukuj
Liczba odwiedzin
62643