przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 117 wiadomości.

Informacja o wyniku przetargu

Data publikacji:
2022-09-21
Ważne do:

dot. przetargu z 20.09.2022r. na sprzedaż działek: 131/1 arkusz mapy 25; 39/6 arkusz mapy 8; 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26 położonych przy ul. Gdańskiej w Czeladzi.

Ogłoszenie dot. decyzji Starosty Będzińskiego numer BGN-I.683.0023.2021 z dnia 14.07.2022 roku

Data publikacji:
2022-09-20
Ważne do:

dot. odszkodowania za nieruchomość usytułowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 104/44 o powierzchni 55 m², km. 13, nabytej przez Gminę Czeladź na mocy decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 29.04.2021 r., znak sprawy WACze.6740.2.001.2021.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną.

Wykaz nr 121/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-09-08
Ważne do:

Wykaz nr 121/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w okolicy ulicy Gdańskiej

Informacja o wyniku przetargu

Data publikacji:
2022-08-01
Ważne do:

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lipca 2022 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej oznaczonej numerem działki 190/14 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,6059 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2022-07-14
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek:
131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0326 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1510 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchn 0,3696 ha arkusz mapy 26 i 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6070 ha.

Wykaz nieruchomości 63/2022 przeznaczający do zbycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26.

Data publikacji:
2022-05-31
Ważne do:

Wykaz nieruchomości 63/2022 przeznaczający do zbycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Data publikacji:
2022-05-17
Ważne do:

dot. nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej oznaczonej numerem działki 190/14 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,6059 ha.

Ogłoszenie dot. decyzji Starosty Będzińskiego numer BGN-I.683.0122.2017 z dnia 01.09.2021 roku

Data publikacji:
2021-11-05
Ważne do:

dot. decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość usytułowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 21/1 o powierzchni 52 m², km. 47 stanowiącą część drogi publicznej gminnej  - ul. Bema.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź - ul. Gdańska

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladź, położonych w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek: 131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0324 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1516 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchni 0,3696 ha arkusz mapy 26, 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6074 ha.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oraz przedmiotu użytkowania wieczystego Gminy Czeladź

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

dot. sprzedaży:
a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku, oznaczonej numerami działek: 51/16 o powierzchni 3,4143 ha, 51/17 o powierzchni 0,4632 ha
arkusz mapy 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
b) prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,4421 ha,
145/27 o powierzchni 0,1689 ha oraz 145/26 o powierzchni 0,0137 ha, 276/1 o powierzchni 0,1417 ha, 277/1 o powierzchni 0,2277 ha, 277/2 o powierzchni 0,1934 ha, 277/3 o powierzchni 0,3374 ha
arkusz mapy 13. Działki położone są na terenie tzw. Szybu Kondratowicz (w pobliżu ulicy Ogrodowej i Kombatantów).

Drukuj
Liczba odwiedzin
77856