przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 151 wiadomości.

Informacja o wyniku przetargu.

Data publikacji:
2022-12-29
Ważne do:

Informacja o wyniku przetargu: niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 9,9537 ha. Czas i miejsce przetargu: 29 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 , 41-250 Czeladź, sala konferencyjna, I piętro

Informacja o wyniku przetargu.

Data publikacji:
2022-12-15
Ważne do:

dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Czeladzi przy ul. Gdańskiej odbytego 13 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź - ul. Katowicka 45.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2022-10-24
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 9,9537 ha. Czas i miejsce przetargu: 29 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 , 41-250 Czeladź, sala konferencyjna, I piętro

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Gdańskiej w Czeladzi.

Data publikacji:
2022-10-03
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiące własność Gminy Czeladź, położonych w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek: 131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0326 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1510 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchni 0,3696 ha arkusz mapy 26, 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 1,6070 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 września 2022 r.

Informacja o wyniku przetargu

Data publikacji:
2022-09-21
Ważne do:

dot. przetargu z 20.09.2022r. na sprzedaż działek: 131/1 arkusz mapy 25; 39/6 arkusz mapy 8; 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26 położonych przy ul. Gdańskiej w Czeladzi.

Ogłoszenie dot. decyzji Starosty Będzińskiego numer BGN-I.683.0023.2021 z dnia 14.07.2022 roku

Data publikacji:
2022-09-20
Ważne do:

dot. odszkodowania za nieruchomość usytułowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 104/44 o powierzchni 55 m², km. 13, nabytej przez Gminę Czeladź na mocy decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 29.04.2021 r., znak sprawy WACze.6740.2.001.2021.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną.

Wykaz nr 121/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2022-09-08
Ważne do:

Wykaz nr 121/2022 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w okolicy ulicy Gdańskiej

Informacja o wyniku przetargu

Data publikacji:
2022-08-01
Ważne do:

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 lipca 2022 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej oznaczonej numerem działki 190/14 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,6059 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2022-07-14
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek:
131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0326 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1510 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchn 0,3696 ha arkusz mapy 26 i 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6070 ha.

Wykaz nieruchomości 63/2022 przeznaczający do zbycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26.

Data publikacji:
2022-05-31
Ważne do:

Wykaz nieruchomości 63/2022 przeznaczający do zbycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej: 131/1 arkusz mapy 25, 39/6 arkusz mapy 8, 74, 75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5 arkusz mapy 26.

Drukuj
Liczba odwiedzin
119187