przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 112 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 35/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-04-26
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 127/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,6258 ha.

Wykaz nieruchomości nr 36/2019 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2019-04-26
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 134/5 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,3520 ha.

Odwołanie przetargu

Data publikacji:
2019-03-22
Ważne do:

dot. II przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na 3 kwietnia 2019 r. na godz. 10.00 na sprzedaż zabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 oznaczonej numerem działki 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2019-01-30
Ważne do:

Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 oznaczoną numerem działki 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2019-01-30
Ważne do:

Do sprzedaży przeznacza się niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź

Data publikacji:
2018-11-09
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczoną numerem działki 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UUC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży. powyżej 2000 m2- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2018-10-12
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ul. Handlowej oznaczonych numerami działek: 2/8 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,4491 ha, 2/16 arkusz mapy 52 o powierzchni 0,1437 ha i działki numer 4/8 arkusz mapy 52, o powierzchni 0,3822 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,9750 ha. Przeznaczenie w mpzp: „3UC” - tereny usług, w tym ... "

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Data publikacji:
2018-10-08
Ważne do:

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe położone w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej o łącznej powierzchni 12,2841 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „1UC” - tereny usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaż powyżej 2000 m2 - Część działki 132/3 znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem „3KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych”

Wykaz nieruchomości nr nr 129/2018 przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji:
2018-09-26
Ważne do:

dot. działki nr 128/2 arkusz mapy 25 o powierzchni 0,2188 ha położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UUC” - tereny zabudowy usługowej oraz rozmieszenia obiektów handlowych o powszechni sprzedaży powyżej 2000 m2 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi. numer XVII/255/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7

Data publikacji:
2018-09-18
Ważne do:

dot. działki nr 33 arkusz mapy 31 o powierzchni 0,1943 ha. Budynek dawnego hotelu.

Drukuj
Liczba odwiedzin
73739