przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 151 wiadomości.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź - dz. nr 266 i 268 arkusz mapy 32

Data publikacji:
2021-06-30
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami działek: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha oraz 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi: 2,1620 ha.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dz. 266 - „16MW”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; dz. 268 - „16MW”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz na minimalnej powierzchni „2KDLp”- tereny dróg publicznych lokalnych projektowanych; wzdłuż północnej granicy działek przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer LXX/1213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej.

Data publikacji:
2021-06-18
Ważne do:

dot. działki nr  23/5 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0720 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
„1U” - tereny zabudowy usługowej wraz z nieprzekraczanymi liniami zabudowy - zgodnie z Uchwałą nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Czeladzi przy ul. Wiejskiej.

Data publikacji:
2021-05-28
Ważne do:

Informacja dot. I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź - ul. Katowicka 45 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Czeladzi przy ul. Wiejskiej oznaczonych numerami działek: 58, 59, 60, 61, 63, 64 arkusz mapy 49 o powierzchni 2,1830 ha oraz działki numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni
0,2558 ha

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 51/15 arkusz mapy 13 położonej w okolicy ulicy Malinowej w Czeladzi

Data publikacji:
2021-05-26
Ważne do:

Informacja dot. rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonej numerem działki: 51/15 o powierzchni 0,8805 ha arkusz mapy 13 położonej w okolicy ulicy Malinowej stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu po działkach: 314 arkusz mapy 13 (ul. Malinowa) oraz części działki 180/5 arkusz mapy 4 (ul. Chmielna)

Wykaz 24/2021 przeznaczający do zbycia nieruchomość położoną w Czeladzi przy ulicy Rolniczej oznaczoną numerami działek: 79/14 o pow. 0,0420 ha, 189/6 o pow. 0,0119 ha, 190/13 o pow. 0,5063 ha arkusz mapy 4.

Data publikacji:
2021-05-14
Ważne do:

Wykaz 24/2021 przeznaczający do zbycia  nieruchomość położoną w Czeladzi przy ulicy Rolniczej oznaczoną numerami działek: 79/14 o pow. 0,0420 ha, 189/6 o pow. 0,0119 ha, 190/13 o pow. 0,5063 ha arkusz mapy 4.

Wykaz nieruchomości nr 23/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-04-30
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami działek: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha oraz 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi: 2,1620 ha.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 20 kwietnia 2021 r. - działka nr 68/2 arkusz mapy 54

Data publikacji:
2021-04-28
Ważne do:

Informacja dot. przetargu odbytego w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Robotniczej oznaczonej numerem działki 68/2 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,5391 ha wraz z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu przez działkę 68/4.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2 wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2

Data publikacji:
2021-04-23
Ważne do:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2 wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 87/3 oraz 62/4 arkusz mapy 23, ul. Gdańska, Czeladź

Data publikacji:
2021-04-23
Ważne do:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 87/3 oraz 62/4 arkusz mapy 23, ul. Gdańska, Czeladź

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladzi, położonych przy ulicy Wiejskiej.

Data publikacji:
2021-03-18
Ważne do:

dot. nieruchomości położonych przy ulicy Wiejskiej, oznaczonych numerami działek: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,4388 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „3U/UC”- tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2- wszystkie działki; „1KDG”- tereny dróg publicznych klasy głównej część działek: 58, 59, 60, 62 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXVII/329/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
119254