przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 151 wiadomości.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Data publikacji:
2022-05-17
Ważne do:

dot. nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej oznaczonej numerem działki 190/14 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,6059 ha.

Ogłoszenie dot. decyzji Starosty Będzińskiego numer BGN-I.683.0122.2017 z dnia 01.09.2021 roku

Data publikacji:
2021-11-05
Ważne do:

dot. decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość usytułowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 21/1 o powierzchni 52 m², km. 47 stanowiącą część drogi publicznej gminnej  - ul. Bema.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź - ul. Gdańska

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladź, położonych w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczonych numerami działek: 131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0324 ha, 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1516 ha, 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchni 0,3696 ha arkusz mapy 26, 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha. Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6074 ha.

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oraz przedmiotu użytkowania wieczystego Gminy Czeladź

Data publikacji:
2021-10-12
Ważne do:

dot. sprzedaży:
a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku, oznaczonej numerami działek: 51/16 o powierzchni 3,4143 ha, 51/17 o powierzchni 0,4632 ha
arkusz mapy 13 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
b) prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami działek: 46/1 o powierzchni 0,4421 ha,
145/27 o powierzchni 0,1689 ha oraz 145/26 o powierzchni 0,0137 ha, 276/1 o powierzchni 0,1417 ha, 277/1 o powierzchni 0,2277 ha, 277/2 o powierzchni 0,1934 ha, 277/3 o powierzchni 0,3374 ha
arkusz mapy 13. Działki położone są na terenie tzw. Szybu Kondratowicz (w pobliżu ulicy Ogrodowej i Kombatantów).

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 79/14, 189/6, 190/13 arkusz mapy 4

Data publikacji:
2021-09-15
Ważne do:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 79/14, 189/6, 190/13 arkusz mapy 4

Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź

Data publikacji:
2021-09-08
Ważne do:

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami działek: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha oraz 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha

Wykaz nieruchomości nr 49/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-08-27
Ważne do:

Dot :zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi, w okolicy ulicy Gdańskiej, oznaczone numerami działek:
- 131/1 arkusz mapy 25, o powierzchni 0,0324 ha,
- 39/6 arkusz mapy 8, o powierzchni 0,1516 ha,
- 74 o powierzchni 0,3889 ha, 75 o powierzchni 0,3332 ha, 5/6 o powierzchni 0,2020 ha, 7/5 o powierzchni 0,0632 ha, 7/6 o powierzchni 0,3696 ha arkusz mapy 26;
- 8/5 arkusz mapy 26 o powierzchni 0,0665 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta
Łączna powierzchni ww. nieruchomości wynosi 1,6074 ha.

Wykaz nieruchomości nr 47/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-08-17
Ważne do:

Dot. zbycia a) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź do dnia 5 grudnia 2089 roku, oznaczonej numerami działek: - 51/16 o powierzchni 3,4143 ha,
- 51/17 o powierzchni 0,4632 ha, arkusz mapy 13 położonej na terenie tzw. Szybu Kondratowicz (w pobliżu ulicy Ogrodowej i Kombatantów), stanowiącej własność Skarbu Państwa.                                 b) prawo własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami działek:
- 46/1 o powierzchni 0,4421 ha;
- 145/27 o powierzchni 0,1689 ha oraz 145/26 o powierzchni 0,0137 ha;
- 276/1 o powierzchni 0,1417 ha;
- 277/1 o powierzchni 0,2277 ha, 277/2 o powierzchni 0,1934 ha, 277/3 o powierzchni 0,3374 ha arkusz mapy 13.

Informacja o wyniku przetargu dot. sprzedaży nieruchomości dz. nr 23/5 arkusz mapy 23 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej.

Data publikacji:
2021-07-30
Ważne do:

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladźę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ul. Gdańskiej oznaczonej numerem działki 23/5 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0720 ha.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź położonej przy ulicy Rolniczej.

Data publikacji:
2021-07-02
Ważne do:

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Rolniczej oznaczonej numerami działek: 79/14 o powierzchni 0,0420 ha, 189/6 o powierzchni 0,0119 ha, 190/13 o powierzchni 0,5063 ha arkusz mapy 4.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
„2P/U” - tereny działalności produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej. W części południowej , na średniej głębokości 10 m przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z Uchwałą nr LXI/1024/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
119257