przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 107 wiadomości.

Wykaz nieruchomości nr 75/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-10-23
Ważne do:
2020-11-13 23:59:59

dot.niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wiejskiej oznaczonych numerami działek: 58 o powierzchni 0,5555 ha, 59 o powierzchni 0,2476 ha, 60 o powierzchni 0,2462 ha, 61 o powierzchni 0,5075 ha, 63 o powierzchni 0,2356 ha, 64 o powierzchni 0,3906 ha arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,1830 ha oraz działki numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,2558 ha Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4388 ha. Uchylony w Wykazie nr 113/2020 z 15 grudnia 2020r.

Wykaz nr 77/2020 nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Data publikacji:
2020-10-09
Ważne do:
2020-10-30 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonych numerami działek: 87/3 arkusz mapy 23 o powierzchni 2,5393 ha zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0 oraz 62/4 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0641 ha zapisanej w księdze wieczystej KA1B/00055610/2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,6034 ha.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej j własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2020-05-27
Ważne do:
2020-07-29 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica, oznaczonej numerem działki 94/24
arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów N. Pierwszy przetarg odbył się 20 maja 2020 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym.

Data publikacji:
2020-03-16
Ważne do:
2020-05-20 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica oznaczonej numerem działki 94/24 arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Data publikacji:
2020-02-11
Ważne do:
2020-03-16 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Mysłowickiej oznaczonej numerem działki 167 arkusz mapy 21
o powierzchni 0,0321 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów B.

Wykaz nieruchomości nr 3/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-01-24
Ważne do:
2020-02-14 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica oznaczonej numerem działki 94/24
arkusz mapy 19 o powierzchni 0,3697 ha. Symbol użytku z ewidencji gruntów N.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Data publikacji:
2019-12-31
Ważne do:
2020-03-06 23:59:59

dot. nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonej numerami działek: 132/6 o powierzchni 5,8342 ha oraz 131/3 o powierzchni 2,2771 ha arkusz mapy 25 zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0. Łączna powierzchnia działek wynosi: 8,1113 ha.

Wykaz nieruchomości nr 143/2019 przeznaczonych do zbycia.

Data publikacji:
2019-12-13
Ważne do:
2020-01-03 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Wiosennej oznaczonej numerem działki 68/3 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,6774 ha.

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej.

Data publikacji:
2019-10-18
Ważne do:
2019-12-23 23:59:59

dot. działek 132/6  i 131/3 arkusz mapy 25 o łącznej powierzchnii 8,1113 ha.

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej.

Data publikacji:
2019-10-15
Ważne do:
2019-12-17 23:59:59

dot. działek: 132/6 oraz 131/3 arkusz mapy 25 o łącznej powierzchni 8,1113 ha. Przetarg odwołany - ogłoszenie w załączniku.

Drukuj
Liczba odwiedzin
61717