przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Najczęściej występujące problemy

Co zrobić z gruzem, który powstał w wyniku remontu mieszkania?

Właściciele lub Najemcy nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych oraz w zasobach wielomieszkaniowych zgłaszają potrzebę odbioru gruzu bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta firmy ALBA przy ul. Wojkowickiej 14a, podając swoje dane adresowe. Firma ALBA dostarcza właścicielom worki big - bag na gruz, a po ich zapełnieniu odbiera je po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela. Zapełnione worki big - bag winny być ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd sprzętu potrzebnego do ich zabrania (samochód ciężarowy)

Odpady budowlano - remontowe odbierane są bezpłatnie w ilości do 1 tony na rok zebranej przez właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Odpady budowlano - remontowe wysypane luzem przy altanach śmietnikowych winien uprzątnąć administrator nieruchomości na własny koszt.

Bezpłatnemu odbiorowi podlegają tylko odpady remontowe zgłoszone w firmie ALBA przez właściciela lub administratora nieruchomości z podaniem danych adresowych.

Odpady budowlano - remontowe każdy mieszkaniec może bezpłatnie w ilości do 1 tony na rok oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Co zrobić z odpadami elektrycznymi, wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi?

Odpady te każdy mieszkaniec Czeladzi może bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. PSZOK czynny jest trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7. 00 do 14. 00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 i w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 7. 00 do 18.00.

Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci powstałe w zabudowie wielomieszkaniowej odbierane są raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem dostarczonym Zarządcy nieruchomości. Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci należy wystawiać przy altanach śmietnikowych bezpośrednio przed wyznaczonym dniem ich odbioru.

Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci powstałe w zabudowie jednorodzinnej odbierane są 2 razy do roku w formie ,,wystawki” (wiosna, jesień) zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej miasta Czeladź. Odpady wielkogabarytowe oraz elektrosmieci należy ustawiać w miejscach widocznych z ulic i tak, aby umożliwiały przejście dla pieszych.

Informujemy, iż nie wolno wystawiać odpadów innego rodzaju niż wielkogabarytowe i elektrośmieci ponieważ nie będą one odebrane. Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy: odpadów budowlano - remontowych (np. gruz, okna z szybami, pokrycia dachowe i elewacyjne, styropian, papa, eternit), luster, opon samochodowych, olejów, lakierów itp. Wyżej wymienione odpady nie będące odpadami wielkogabarytowymi za wyjątkiem odpadów zawierających azbest można oddać bezpłatnie do PSZOK.

Jak uzyskać większą ilość worków na odpady selektywne?


Firma ALBA dostarcza do każdego gospodarstwa domowego, którego właściciel zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów worki na odpady zbierane selektywnie. Worki dostarczane są w ilości 1 : 1 (czyli tyle nowych worków zostanie zostawionych ile odebrano pełnych). Jeżeli ilość worków jest niewystarczająca to bezpłatnie można otrzymać dodatkowe worki w Biurze Obsługi Klienta ALBA zlokalizowanym przy ulicy Wojkowickiej 14a w Czeladzi. Nr tel. 032 265 12 89.
Odpady segregowane odbierane są 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem (udostępnionym na stronie internetowej miasta Czeladź) w każdej ilości.
Jeżeli odpady segregowane zostaną spakowane w inne nieoznaczone worki będą one również odebrane.

 

Odpady biodegradowalne ne w okresie od początku marca do końca listopada są odbierane z częstotliwością 1 raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem (udostępnionym na stronie BIP miasta Czeladź https://bip.czeladz.pl ) w każdej ilości.

 

 

Rejestr zmian strony Najczęściej występujące problemy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 12:24:20
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny 2020-09-10 08:17:58
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-09-10 08:17:58
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-09-10 08:17:58
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
6522