przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Czeladź sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Program uchwala Rada Gminy.
Link do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024”: https://bip.czeladz.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/12911.html

Rejestr zmian strony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:00:23
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:02:01
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:02:01
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 11:02:01
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1064