przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Nieruchomości - tereny inwestycyjne

Znaleziono 107 wiadomości.

Wykaz 24/2021 przeznaczający do zbycia nieruchomość położoną w Czeladzi przy ulicy Rolniczej oznaczoną numerami działek: 79/14 o pow. 0,0420 ha, 189/6 o pow. 0,0119 ha, 190/13 o pow. 0,5063 ha arkusz mapy 4.

Data publikacji:
2021-05-14
Ważne do:
2021-06-04 23:59:59

Wykaz 24/2021 przeznaczający do zbycia  nieruchomość położoną w Czeladzi przy ulicy Rolniczej oznaczoną numerami działek: 79/14 o pow. 0,0420 ha, 189/6 o pow. 0,0119 ha, 190/13 o pow. 0,5063 ha arkusz mapy 4.

Wykaz nieruchomości nr 23/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-04-30
Ważne do:
2021-05-21 23:59:59

dot. niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi w pobliżu tzw. obwodnicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami działek: 266 arkusz mapy 32 o powierzchni 0,9498 ha oraz 268 arkusz mapy 32 o powierzchni 1,2122 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi: 2,1620 ha.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 20 kwietnia 2021 r. - działka nr 68/2 arkusz mapy 54

Data publikacji:
2021-04-28
Ważne do:
2021-05-05 23:59:59

Informacja dot. przetargu odbytego w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi w okolicy ulicy Robotniczej oznaczonej numerem działki 68/2 arkusz mapy 54 o powierzchni 0,5391 ha wraz z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu przez działkę 68/4.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2 wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2

Data publikacji:
2021-04-23
Ważne do:
2021-04-30 23:59:59

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2 wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 87/3 oraz 62/4 arkusz mapy 23, ul. Gdańska, Czeladź

Data publikacji:
2021-04-23
Ważne do:
2021-04-30 23:59:59

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek 87/3 oraz 62/4 arkusz mapy 23, ul. Gdańska, Czeladź

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czeladzi, położonych przy ulicy Wiejskiej.

Data publikacji:
2021-03-18
Ważne do:
2021-05-20 23:59:59

dot. nieruchomości położonych przy ulicy Wiejskiej, oznaczonych numerami działek: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,4388 ha. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „3U/UC”- tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2- wszystkie działki; „1KDG”- tereny dróg publicznych klasy głównej część działek: 58, 59, 60, 62 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi numer XXVII/329/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Wykaz nieruchomości nr 15/2021 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2021-03-18
Ważne do:
2021-04-08 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czeladź, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonej numerem działki 23/5 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0720 ha. Symbol użytków z ewidencji gruntów: RIIIb. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „1U” - tereny zabudowy usługowej wraz z nieprzekraczanymi liniami zabudowy, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działek: 85/3, 85/4, 85/7, 85/8, 85/9, 85/11, 85/12 arkusz mapy 2

Data publikacji:
2020-12-15
Ważne do:
2021-03-30 23:59:59

dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Przełajskiej oznaczonej numerami działek: 85/3 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0806 ha; 85/4 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0810 ha; 85/7 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0894 ha, 85/8 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0901 ha, 85/9 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,0896 ha, 85/11 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1062 ha, 85/12 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1060 ha wraz z udziałem w wysokości 7/10 w prawie własności działki gruntu 85/6 arkusz mapy 2 o powierzchni 0,1617 ha stanowiącej wewnętrzną, nie urządzoną drogę dojazdową.

Wykaz nieruchomości nr 113/2020 przeznaczonych do zbycia

Data publikacji:
2020-12-15
Ważne do:
2021-01-05 23:59:59

dot. zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Wiejskiej oznaczonych numerami działek: 58 o powierzchni 0,5555 ha, 59 o powierzchni 0,2476 ha, 60 o powierzchni 0,2462 ha, 61 o powierzchni 0,5075 ha, 63 o powierzchni 0,2356 ha, 64 o powierzchni 0,3906 ha arkusz mapy 49 o łącznej powierzchni 2,1830 ha oraz działki numer 62 arkusz mapy 49 o powierzchni 0,2558 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4388 ha. Uchyla się wykaz 75/2020.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w Czeladzi przy ul. Gdańskiej

Data publikacji:
2020-11-24
Ważne do:
2021-01-25 23:59:59

dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej oznaczonych numerami działek: 87/3 arkusz mapy 23 o powierzchni 2,5393 ha zapisanej w księdze wieczystej numer KA1B/00011937/0 oraz 62/4 arkusz mapy 23 o powierzchni 0,0641 ha zapisaną w księdze wieczystej KA1B/00055610/2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,6034 ha.

Drukuj
Liczba odwiedzin
61338