przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 174 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 01.07 2021r.

Data publikacji:
2021-07-01
Ważne do:
2021-07-22 09:01:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 01.07. 2021r. dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-29
Ważne do:
2021-07-16 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 29.06.2021r. dot. przesłania uzupełnień i wyjaśnień inwestora do organów współdziałających do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów Centrum MLP Czeladź” w miejscowości Czeladź, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.09.2016r. (BK-RM.3220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.02.2020r. (WOŚ-RZM.6220.3.2019)”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.170.2021.TL z dnia 22 czerwca 2021r.

Data publikacji:
2021-06-22
Ważne do:
2021-07-07 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.170.2021.TL z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 17.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-17
Ważne do:
2021-07-06 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 17.06.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-16
Ważne do:
2021-07-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 16.06.2021r. dot. wszczęcia postepowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizcji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 10.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-16
Ważne do:
2021-06-30 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice nr KŚ.III.6220.14.2021.AO z dnia 10.06.2021r. dot. przekazania uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a” do organów opiniujących.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.06.2021 roku

Data publikacji:
2021-06-14
Ważne do:
2021-07-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.06.2021 roku (zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informaji o środowisku i jego ochronie...) dot.wydania decyzji Nr 31/Ś/21 o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.06.2021 roku

Data publikacji:
2021-06-14
Ważne do:
2021-07-05 23:59:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ.III.6220.75.2020.AO z dnia 14.06.2021 roku (zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informaji o środowisku i jego ochronie...) dot.wydania decyzji Nr 31/Ś/21 o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięzięcia pn. " Zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych w części biologicznej instalacji, w szczególności na linii biologicznego przetwarzania odpadów (stablilizacja telenowa) oraz linii kompostowania odpadów selektywnie zebranych...przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach".

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2020 z dnia 10.06.2021r.

Data publikacji:
2021-06-10
Ważne do:
2021-07-05 23:59:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2020 z dnia 10.06.2021r dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 62/4, 68/3, 87/3 w m. Czeladź, obręb Czeladź

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.249.2021.AN z dnia 8 czerwca 2021r.

Data publikacji:
2021-06-08
Ważne do:
2021-06-25 23:59:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr GL.ZUZ.2.4210.249.2021.AN z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do obcych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Czeladzkich Wodociągów Sp. zo.o. ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z centrum usług magazynowych i lekkiej produkcji wraz z myjnią samochodów ciężarowych przy ul. Handlowej w Czeladzi

Drukuj
Liczba odwiedzin
48470