przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 266 wiadomości.

Powiadomienia o planowanych pomiarach pole elektromagnetycznego CEL0505

Data publikacji:
2023-09-04
Ważne do:

Powiadomienia o planowanych pomiarach pole elektromagnetycznego CEL0505

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r.

Data publikacji:
2023-07-05
Ważne do:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r. dot. utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 24.05.2023r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”.

Informacja o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r.

Data publikacji:
2023-07-05
Ważne do:

Informacja o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r. dot. utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 24.05.2023r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r.

Data publikacji:
2023-06-30
Ważne do:

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/625/2023/13130/KS z dnia 30.06.2023r. dot. utrzymania w mocy zaskrażonej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 24.05.2023r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2019 z dnia 26.05.2023r.

Data publikacji:
2023-05-26
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2019 z dnia 26.05.2023r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 24.05.2023r.

Data publikacji:
2023-05-24
Ważne do:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WIO.6220.6.2019 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 24.05.2023r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie”.

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji - 747.76.2022

Data publikacji:
2023-05-16
Ważne do:

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji - 747.76.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 08.05.2023r.

Data publikacji:
2023-05-08
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 08.05.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 17.04.2023r.

Data publikacji:
2023-04-17
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 17.04.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 17.04.2023r.

Data publikacji:
2023-04-17
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 17.04.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Drukuj
Liczba odwiedzin
120255