przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 266 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKS.6220.19.2023 z dnia 04.04.2024r.

Data publikacji:
2024-04-04
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKS.6220.19.2023 z dnia 04.04.2024r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Produkcji ekologicznych i biodegradowalnych opakowań papierowych” przy ul. Nowopogońskiej 98 w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 27.03.2024r.

Data publikacji:
2024-03-27
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 27.03.2024r. w sprawie prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21 na terenie działki 162/15 k.m. 3 i 184/11 k.m. 4.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKS.6220.19.2023 z dnia 04.03.2024r.

Data publikacji:
2024-03-04
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKS.6220.19.2023 z dnia 04.03.2024r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Produkcji ekologicznych i biodegradowalnych opakowań papierowych” przy ul. Nowopogońskiej 98 w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 28.02.2024r.

Data publikacji:
2024-02-28
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 28.02.2024r. w sprawie prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21 na terenie działki 162/15 k.m. 3 i 184/11 k.m. 4.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 13.02.2024r.

Data publikacji:
2024-02-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 13.02.2024r. w sprawie prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21 na terenie działki 162/15 k.m. 3 i 184/11 k.m. 4.

Obwieszczenie w sprawie inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - decyzja z dnia 24 października 2023

Data publikacji:
2023-12-13
Ważne do:

Obwieszczenie w sprawie inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - decyzja z dnia 24 października 2023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 02.11.2023r.

Data publikacji:
2023-11-02
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 02.11.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego. CEL0004F

Data publikacji:
2023-11-02
Ważne do:

Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego. CEL0004F

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Innowacji i doskonalenia technologii galwanicznychw Czeladzi przy ul. Wojkowicka 21.

Data publikacji:
2023-10-24
Ważne do:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Centrum Innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych
w Czeladzi przy ul. Wojkowicka 21.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 20.09.2023r.

Data publikacji:
2023-09-20
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO-RKŚ.6220.16.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21 na terenie działki 162/15 k.m. 3 i 184/11 k.m. 4.

Drukuj
Liczba odwiedzin
121227