przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 217 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 5.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-10-05
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 5.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-magazynowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastruktura techniczną przy ul. 3 Szyb w Czeladzi".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 27.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-27
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 27.09.2021r. dot. zawiadomienia stron o terminie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 27.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-27
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 27.09.2021r. dot. zawiadomienia stron o terminie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-14
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 14.09.2021r. dot. zawiadomienia stron o przesłaniu wyjaśnień złożonych przez pełnomocnika Czeladzkich Wodociągów, do organów opiniujących, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-14
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.09.2021r. dot. zawiadomienia stron o przesłaniu wyjaśnień złożonych przez pełnomocnika Czeladzkich Wodociągów, do organów opiniujących, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 13.09.2021r.

Data publikacji:
2021-09-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.16.2020 z dnia 13.09.2021r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów ”Centrum MLP Czeladź” w miejscowości Czeladź, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.09.2016r. (BK-RM.3220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.02.2020r. (WOŚ-RZM.6220.3.2019)”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 31.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-31
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 31.08.2021r.dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 31.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-31
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice OS-I.6220.9.2021.SS z dnia 31.08.2021r. zawiadamiajace strony postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 26.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-26
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 26.08.2021r. dot.zawiadomienia stron o dopuszczeniu do udziału w prawach strony Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 25.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-25
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 25.08.2021r. dot. zawiadomienia stron o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/6, 1/3, 2/3, 3/3, 74, 75, 6/3, 7/5, 7/6, 8/5, 6/4, 5/6, 131/1 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Drukuj
Liczba odwiedzin
70239