przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 266 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 13.02.2021r.

Data publikacji:
2023-02-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2021.KŁ z dnia 13.02.2021r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6220.2.2023 z dnia 07.02.2023r.

Data publikacji:
2023-02-07
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czeladź Nr BK-RF.6220.2.2023 z dnia 07.02.2023r. dot. wszczęcia postepowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Katowicach w rejonie ul. Żwirowej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach, z siedzibą w: 40-833 Katowice , ul. Obroki 140, o sektor II„ na działkach nr 397/47, 414/63, 241/64, 242/64, 243/65, 240/67, 406/69, 409/68 oraz 404/69 i 399/47 wchodzące w pas zieleni za drogą dojazdową (obręb: Dąbrówka Mała).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 26.01.2023r.

Data publikacji:
2023-01-26
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 26.01.2023r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2020 z dnia 16.01.2023r.

Data publikacji:
2023-01-18
Ważne do:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojkowice Nr WIO.6220.6.2020 z dnia 16.01.2023r. dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58.59 oraz na częściach działek 18/1 i 19/3 w mieście Czeladź, obręb Czeladź, województwo śląskie” w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_01_23_Budowa dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej

Data publikacji:
2023-01-10
Ważne do:

Obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 2023_01_23_Budowa dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 13.12.2022r.

Data publikacji:
2022-12-13
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 13.12.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r.

Data publikacji:
2022-12-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. (udział społeczeństwa)

Data publikacji:
2022-12-09
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Nr IS.6220.31.2022 z dnia 9.12.2022r. dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Szyb na działkach nr 18/2, 19/4, 19/6, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 131/4 obręb Czeladź, miasto Czeladź, powiat będziński”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 14.11.2022r.

Data publikacji:
2022-11-14
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 14.11.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 28.10.2022r.

Data publikacji:
2022-10-28
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGO.6220.11.2022 z dnia 28.10.2022r. dot. postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

Drukuj
Liczba odwiedzin
120258