przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Decyzje środowiskowe

Znaleziono 217 wiadomości.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ-III.6220.14.2021.AO z dnia 19.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-19
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice Nr KŚ-III.6220.14.2021.AO z dnia 19.08.2021r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.4210.565.2021.AN z dnia 13.08.2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Data publikacji:
2021-08-13
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.4210.565.2021.AN z dnia 13.08.2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.4210.444.2021.MZ z dnia 12.08.2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Data publikacji:
2021-08-12
Ważne do:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.4210.444.2021.MZ z dnia 12.08.2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.16.2020 w dnia 09.08.2021r.

Data publikacji:
2021-08-09
Ważne do:

Obwieszczenie dot. przesłania do organów współdziałających uzupełnień i wyjasnień złożonych przez pełnomocnika do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów ”Centrum MLP Czeladź” w miejscowości Czeladź, na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8.09.2016r. (BK-RM.3220.3.2016), zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.02.2020r. (WOŚ-RZM.6220.3.2019)”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 6.08.2021 r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-08-06
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 6.08.2021 r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ul. Francuskiej, Kościuszki, 3 Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej".

Obwieszczenie Prezydenta Będzina nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 6.08.2021 r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-08-06
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Będzina nr WOŚiGK.6220.4.2021 z dnia 6.08.2021 r. zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i części ul. Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 4.08.2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-08-04
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory nr IS.6220.23.2021.KŁ z dnia 4.08.2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą w Czeladzi".

Obwieszczenie WOŚiGK.6220.16.2020 Prezydenta Miasta Będzina o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień.

Data publikacji:
2021-07-27
Ważne do:

Obwieszczenie WOŚiGK.6220.16.2020 Prezydenta Miasta Będzina o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Nr RPPIX.6220.2.2020 Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publikacji:
2021-07-26
Ważne do:

Obwieszczenie Nr RPPIX.6220.2.2020 Wójta Gminy Psary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.07.2021r.

Data publikacji:
2021-07-17
Ważne do:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina Nr WOŚiGK.6220.5.2021 z dnia 14.07.2021r. dot. zawiadomienia stron o prowdzonym postepowaniu w związku z postanowieniem SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej.

Drukuj
Liczba odwiedzin
70231